Saunes-kveld

Share
Laurdag 27. august 2016 rann vatnet over Dam Sarvsfoss og skapte eit lokalt Niagarafall i Bykle. Foto: Geir Daasvatn
Laurdag 27. august 2016 rann vatnet over Dam Sarvsfoss og skapte eit lokalt Niagarafall i Bykle. Foto: Geir Daasvatn

I morgon har Siri Johannessen lagt opp til ein Saunes-kveld i Valle Radio. I timen frå halv åtte til halv ni vil ho fortelje om mannen og spele songar han var kjent for.

Elles legg ho opp til ein aktuell time. Og Postludium vil halde fram med Niklos K. Besteland med annankvar tysdag. I morgon vil Siri sjølv presentere kyrkjemusikk.

Her er programmet:

Tysdag 30. august
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel.
18.30 Aktuell time
19.30 Eit møte med Randulf Saunes – mannen og musikken
20.30 Postludium med kyrkjemusikk
21.00 Kyrkjebakken

* [https://www.facebook.com/Valle-Radio-315158359845/?fref=ts Facebook]
* [http://blog.setesdalswiki.no Bloggen]
* [http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside Setesdalswiki]

Litt av kvart

Share
Foto: Brit Obrestad
Foto: Brit Obrestad

Setesdalswiki veks og runda eit nytt hundretal i går. Sidan nyttår har vi auka med over 1000 artiklar. Når eg no er blitt pensjonist, gleder eg meg til å få betre tid til skrivinga.

Når ein skriv ein wiki, blir det fort at ein skriv om litt av kvart. Ettersom Setesdalswiki i stor grad baserer seg på informasjon frå Setesdølen, vil det også bli eit stort mangfald. Det som i utgangspunktet skulle vere eit leksikon der næringslivet kunne få vite om andre aktørar, har blitt eit altomfattande leksikon med relasjon til dei indre bygder i Agder. Setesdølen og Valle Radio har vore viktige leverandørar av tema for det vi skriv om.

Det er ei glede å kunne presentere nokre av artiklane her. Vi har fått til eit samarbeid med Setesdølen slik at vi får ta listene frå omsetning av eigedomar månad for månad. No ligg alle listene frå juli i Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Bykle, Valle og Åseral ute. Du kan altså få sjekke ein gong til om du ikkje hadde tid til å lese gjennom lista då ho stod i avisa.

Her er artiklar eg skreiv i dag:

Stev

Share

 

Eg veit ikkje kven som diktar steva som Britta Lise legg ut på Valle Radio si side. I går kom dette:

«Når morgonsoli iv nutan renne,
ei livsfornying eg då fær kjenne.
Når slik eg møter ein ljose dag,
det æ helsebot i kvert andedrag.»

Stevdikting er ein eigen kunst i Setesdal. Det er samla svært mange stev i Stevdatabasen som Agder Folkemusikkarkiv driv. Kirsten Bråten Berg og Astri Rysstad har også laga ei eiga samling Stev for dagen med stev for 365 dagar.

Men ein kan lage eigne stev også. Det er fint at folk held fram med å skape i denne korte forma. På sitt ypperste kan ein skape stevleik på direkten, sjølv om eg vel helst har sett at folk som kan mange stev, finn stev som andre har laga og brukar dei i slike situasjonar.

I dag var det 5-600 menneske samla på Helle då tre sauefjos vart opna av landbruksminister Jon Georg Dale. Der kunne kanskje eit stev som dette passe:

På Heddi heve dei mykje smale,
tri nye fjos opna statsråd Dale.
Så mange folk var i Oppigard
som truleg aldri det vore har.

Eg måtte fundere litt før det var på plass. Om eg skulle vore med på ein stevleik og dikta det på direkten, hadde eg truleg fått jernteppe. Difor må ein beundre dei som får slikt til på sparket. Men når ein får det til i ein aktuell situasjon, kan det bli både moro og imponerande.

 

 

Kakefest

Share
Kommunal bløtkake til elevar og lærarar. Foto: Harald Haugland
Kommunal bløtkake til elevar og lærarar. Foto: Harald Haugland

Det vart litt av ei festveke, denne siste veka på jobben. Først var det kakefest i Valle Radio med ostekake. Den klarte ikkje dei som var i radioen å gjere ende på, så restane måtte eg ta med meg. Dei hamna i kjøleskapet i Valle.

Så var det ny kakefest torsdag. Då hadde kommunen kjøpt inn to kaker, ei til å markere avslutning saman med elevane på Valle Vaksenopplæring og ei då rådmannen og vi tilsette hadde markering etterpå. Der fekk eg og restane med meg heim. I tillegg inviterte husvert Jorunn oss på kaffe og eplekake torsdag kveld.

Så mange trivelege kakefestar har eg heldigvis ikkje til vanleg, for då hadde eg hatt mange fleire livsstilsjukdomar enn eg alt har.

Så kom dagens utgåve av Setesdølen, der hadde Sigurd Haugsgjerd laga reportasje frå timen i Valle Radio. Det vart kakefest då også, for restane frå festane måtte jo også gjerast stas på.

Men no får det bli nokre dagar utan kake. Det skal også bli godt. Eg var helst noko utlada i dag, så det vart meir kviling enn skriving.

Men takk for alle gode kommentarar til gårsdagens blogg. Nå er det nok snart på tide å skrive om programma i Valle Radio att. Eller om andre aktuelle tema som måtte dukke opp i nærmiljøet.

Avslutning

Share
Rektor Henri Tore Viki, rådmann Eivind Berg, lærar Andreas Veiersted og lærar Øystein Berg ved avslutninga. Foto: Harald Haugland
Rektor Henri Tore Viki, rådmann Eivind Berg, lærar Andreas Veiersted og lærar Øystein Berg ved avslutninga. Foto: Harald Haugland

Etter 25 år som tilsett i Valle kommune hadde eg min siste arbeidsdag i dag. Det vart ei fin oppleving. Desse siste dagane på jobb har stort sett gått med til å hjelpe der det trongst hjelp, men i dag var det tid for å levere inn nøklar, så ut på dagen gjekk turen til Velkomstsenteret i Kommunehuset. Der fekk eg levert inn nøklar med ulike nummer, til og med ein nøkkel til Hylestad kyrkje som eg har hatt i 25 år. Den har vore lite brukt dei siste åra. Det er vel rettast å seie ubrukt. Personalsjef Øyvind Olsen og teknisk rådgjevar Torleif Homme fekk eg og slå av ein prat med.

Så var eg innom IKT-avdelinga og sa takk for all hjelp og støtte eg har fått frå Jamie og Jørund gjennom åra. Jørund lurte på kva eg skulle gjere som pensjonist, då sa eg at det var mange røde lenker på Setesdalswiki som eg kanskje kan få høve til å gjere blå framover. Han lufta då ein ide om at vi kanskje kunne legge lydlenker til sendingane der, det hadde jo vore fantastisk, så det får vi kome tilbake til.

Deretter hadde eg ein hyggeleg prat med Inga på folkeregisteret om det var nødvendig å få nytt skattekort, men vi enda opp med å halde på det skattetrekket som var etablert, resten av året er kort.

Tida gjekk fort, vi hadde avtalt å ha ei lita avslutning med elevane klokka halv to, og eg kjøpte krone-is til denne markeringa. Då heldt Øystein ein fin tale, og det var også mange gode ord å få med på vegen frå mange av elevane. Så kom også kake på bordet, halvtimen som var sett av til dette, gjekk svært fort.

Offisiell avslutning starta ti over to, då kom rektor Henri Tore Viki og rådmann Eivind Berg med kaffe, brus, kake, gode ord og takk. Med takken fylgde etter reglementet kommunen si gåve når tilsette  vert pensjonistar, eit gåvekort på 3000 kroner. Rådmannen måtte gå i eit nytt møte, men Henri Tore vart sitjande og vi hadde ein hyggeleg prat saman.

Ved firetida kom eg opp i Leitelli 9. Der hadde Reidun kome og begynt å pakke det siste inn i sin bil, og så var det å pakke inn i min bil det som skulle inn der, få levert nøkkel til han som skal flytte inn og kome seg av garde. Vi hadde lova å kome innom til Jorunn Lund Tveit på Rysstad før vi reiste, der var det kaffe og prat, så tida gjekk så alt for fort.

Ved 23-tida var vi heime att. Då var også avslutninga avslutta.

Sandvigvatnet

Share

For eit par månader sidan, 11. juni, skreiv eg om Håhellervatn på Setesdalswiki. Då eg googla litt, oppdaga eg at det offisielle namnet på vatnet er Sandvigvatnet. Vatnet ligg på grensa mellom Valle og Sirdal og Aust- og Vest-Agder.

I sommar tok eg turen over fjellet og då undra eg meg over at sjølv dei offisielle skilta like vel snakkar om Håhellervatn. Namnet på rasteplassen er Håhellervatn rasteplass, der har dei sett opp eit hus med alle facilitetar, midt i landskapsvernområdet. Ein skulle jo tru at dei eine etaten veit kva den andre gjer, men Kartverket og Vegvesenet snakkar visst ikkje saman.

Eg trur vel og at folk flest kallar vatnet for Håhellervatn. Det offisielle namnet har eg vel aldri høyrt i bruk. Då tenkjer eg at Kartverket burde endre namnet, slik at kartet stemmer med terrenget, i dette tilfellet med bruken.

Skilt til Håhellervatn rasteplass. Foto: Harald Haugland
Skilt til Håhellervatn rasteplass. Foto: Harald Haugland

Takk

Share
Ørnul og Harald med biletet Gangardans av Olav Bjørgum. Foto: Øystein Berg
Ørnul og Harald med biletet Gangardans av Olav Bjørgum. Foto: Øystein Berg

Det er ikkje rett å seie at eg vart mållaus, for eg snakka jo med folk. I kveld hadde Siri bedt meg vere med i den aktuelle timen som samtalepartnar for dei gjestene ho skulle ha. Ettersom eg hadde lova å ha kåseriet i starten av sendinga og Sangkveld i tillegg til å vere samtalepartnar med Niklos under Postludium, betydde det at eg kom til å få ein nokså vanleg kveld i radioen sjølv om det var Siri som var ansvarleg.

Då klokka var 18.30 kom Jorunn Lund Harstad inn i studio, ho skulle også vere med, fekk eg høyre. Så kom eit opptak med Styrk Fjærtoft Trondsen der tema var meg, og då skjøna eg teikninga. Tema for den aktuelle timen var Harald Haugland. Då Styrk var ferdig, kom Signe Sollien Haugå inn, ho var på korpsøving, som ho pleier på tysdagane. Ho skulle ikkje fortelje om Setesdal Åhoi eller andre prosjekt til Regionrådet, nei ho skulle seie fine ord om meg.

Medan ho snakka, kom Lisbeth Dalquist Homme inn i studio. Med henne vart det ein prat om bibliotek, bøker og program vi hadde saman for lang tid tilbake. Ho las og eit dikt om å vere pensjonist, det var nydeleg, sa ho.

Største overraskinga i kveld var nok at Øystein Berg dukka opp. Min gode kollega på Valle Vaksenopplæring har sagt ein gong for alle at han ikkje ville i radioen, ikkje eingong på telefonen, meiner eg at han sa. Det har eg respektert, sjølv om eg har undra meg over det. Vi har vore gode saman på skulen, og eg er sikker på at han hadde vore fin i radioen. Med han i studio kom fleire takkens ord.

Eigentleg skulle også Theis Salvesen vore med, men hans telefon var ute av rekkevidde då Siri prøvde å nå han. Men han fekk endeleg spele Rammstein i ei sending eg deltok i, så truleg var han godt nøgd.

Deretter kom Bernard Emmelkamp og Oxana, musikarane som gifta seg i Valle kyrkje utan musikk, som Lisbeth sa. Og så kom kyrkjesjef Sissa med helsing og takk, det var opptak, for kyrkjestaben var i Bykle på oppstartmøte.

Alt før klokka 19 hadde eg sett Sigurd Haugsgjerd med fotoapparat i teknikken. Han kom inn i studio og tok bilete og fortalde om samarbeidet vi har hatt om Setesdølen og om kva nytte han har av Setesdalswiki. Det var hyggeleg å høyre, i alle dei 25 åra eg har budde i Valle har eg sett stor pris på Setesdølen og vore innom på kontoret hans mange gonger og diskutert saker og avis med han. Han minna meg på at eg og hadde vore med i skriftstyret for Jol i Setesdal for mange år sidan.

Så kom Reidar Tveito på telefonen. Han har vore ein sterk medspelar i Setesdalswiki og vi har gjenstidig inspirert kvarandre. Deretter var det eit opptak med Geir Daasvatn. Han sparka fotball og kunne ikkje vere med på direkten, men også han er ein viktig medspelar når det gjeld Setesdalswiki.

Før Ørnulf Hasla runda av heile timen, var også ordførar Steinar Kyrvestad på tråden frå Møsvatn med gode ord for arbeidet eg har gjort i radioen, og det fylgde Ørnulf opp då han takka og ga meg biletet Gangardans av Olav Bjørgum, håndkolorert. Han meinte at eg var interessert i folkemusikk også, ikkje bare kyrkje- og bedehusmusikk, så han vona at eg ville setje pris på biletet. Og det gjorde eg, Bjørgum sine bilete er kostelege.

Takk til Siri som planla alt dette utan at eg visste noko om det. Medan  Rammstein sin musikk vart spelt, serverte Jorunn ostekake og eplekake (potet) og eit stort fat med frukt. Då timen var over, tok Siri over Sangkveld og spelte programmet eg hadde lagt opp der. Så fekk eg ein time med gjestene ute i salongen. Det sette eg stor pris på, salongen i Valle Radio høver sjeldan godt til ein prat.

Så bar det inn i studio att til siste halvtimen med Niklos, han hadde funne fram musikk av César Franck, og så kunne vi runde av med vakker orgelmusikk før vi gjekk på Kyrkjebakken og spurde nytt både frå nord og sør i dalen.

Takk for ein flott kveld!

Siri ansvarleg

Share
Frå rosemålinga i Bykle gamle kyrkje. Foto: Siri Johannessen
Frå rosemålinga i Bykle gamle kyrkje. Foto: Siri Johannessen

I morgon er Siri Johannessen ansvarleg for Valle Radio. Eg skal vere med i studio denne kvelden, men ho har ansvaret. Eg sende dette programmet til avisa:

Tysdag 23. august

Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel. Eh Ka Mwee Sein held andakt
18.30 Aktuell time
19.30 Sangkveld. Gjest: Harald Haugland
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Medan eg har hatt andaktane frå Over ein open Bibel, vil Siri prøve å variere med å få andaktshaldarar i studio. I morgon kveld er det Eh Ka Mwee Sein som kjem i studio. Kanskje har han også med seg lokale songkrefter. Som småbarnsfar er det vanskeleg for han å kome frå, så vi måtte gje opp å ha program på burmesisk. Denne gongen vil han ha andakten på norsk.
Kven Siri får med seg i Aktuell time, veit eg ikkje så mykje om, men ho ville ha ein telefonprat med Signe Sollien Haugå. Sjølv skal eg lage Sangkveld før Niklos K. Besteland kjem i studio. Han vil halde fram med Postludium også etter at eg har slutta. Det er eg glad for.
Takk for at du høyrer på Valle Radio. Om du ikkje gjer det, takk for at du les bloggen.
PS
Melding frå styret, som hadde møte i kveld:
Vanlege onsdagssendingar startar onsdag 7. september.
Det blir tur til Kristiansand for medarbeidarane i Valle Radio 10.-11. september.

Salmer i NRK

Share
Henta frå Wikimedia Commons
Pingstkyrkan Umeå der Hela kyrkan sjunger vart spelt inn. Henta frå Wikimedia Commons

Sundagskveldane når eg kjører oppover frå Mandal, pleier eg å gle meg til klokka 22.05, for då startar Salmer til alle tider på P1. Etter at Helge Gudmundsen slutta har det blitt slik at den nye programleiaren har med seg ein gjest som han snakkar med om tru og om salmer, og då får vi ofte fine program av det.

Men i kveld var det sommerhits på P1 og jazz på p2. Eg har ikkje DAB i bilen, men då eg klaga til Reidun heime, fortalde ho at det var Radioteatret på P1+. Det hadde vore salmer klokka 20, men det er på +, så i bilen går eg glipp av dei.

Sist veke koste eg meg med gjenhør av Salmeboka minutt for minutt. Og eg veit at svært mange vil høyre salmeprogramma i P1 klokka 22,05 på sundagskveldane. Det veit sikkert NRK også, men det er nok bare dei som veit kvifor også den sendeflata skal dekkast med popmusikk. Kanskje dei skuldar på sommaren.

Då kunne dei gjere som Svensk TV2. Dei pleier ha ein times gudsteneste klokka 10.05 sundagsmorgonen, men om sommaren har ein det som eg vil kalle ein musikkandakt, ein halv time kristent temaprogram. Deretter får vi gjenhøyr med Hela kyrkan sjunger, det svært populære programmet frå Pingstkyrkan i Umea med Margit Borgstrøm som gjekk i mange år frå tidleg på 1970-talet. I dag var det gjenhøyr frå 1974 og i fekk høyre Må din vei komme deg i møte, Dine hender er fulle av blomster, Jesus er vägen, sanningen och livet, Så som Han har älskat och gitt av sin kärlek, Nu Herren dig bjuder, Himmelriket iblant oss är og fleire andre i eit flott halvties sangprogram.

Det er ikkje bare Kygo og sommerhits NRK sine lyttarar vil høyre på. Gode program med kristen musikk er populære og bør ha sin faste plass på sendeplanen. Når Valle Radio sender kristne sangprogram, får vi tilbakemeldingar frå lyttarar som er svært takksame, så det vil vi halde fram med. Sist tysdag hadde Siri ansvaret for Sangtimen, komande tysdag skal eg velje sangar att.

 

Rekordfestivalen 2016

Share
Slik drøymer ein om at Hartevatn skal sjå ut under Rekordfestivalen
Slik drøymer ein om at Hartevatn skal sjå ut under Rekordfestivalen

Når eg skriv dette er Rekordfestivalen 2016 nesten over. Eg hadde med meg Ingvild Hovden i den aktuelle timen tysdagskvelden og ho fortalde om alt dei skulle ha på festivalen og om arbeidet som ligg bak. Eg undra meg over at ein klarte å halde hovudet over vatnet økonomisk, i år var målet 900 deltakarar, men ho fortalde at god støtte frå næringsliv og kommune gjorde at dei kunne ha ein liten festival. Alt skjer ute, og så høgt til fjells kan det bli ganske kjølig om kveldane, men folk som kjem på rekordfestivalen kler seg etter veret, sa ho.

Ingvild Hovden fortalde og kvifor dei har sine spesielle skinnsofaer på festivalen. Då dei starta opp, fekk dei overta sofaer frå internatet på Hovden VGS, dei bytta inventar det året. Dette vart så populært at dei har drassa på dei tunge sofaene kvart år sidan, dei set dei på lager om vinteren.

Ettersom Hovden er eit turmål, legg dei opp til ein fjelltur laurdagen, så i dag har folk vore på tur. Ingvild Hovden fortalde at turfolket ville få ei oerrasking eller fleire på turen, det kom til å bli minikonserar på fjellet, men ho ville ikkje fortelje kven som skulle ha dei konsertane, bare at Sigrid Kjetilsdotter Jore, som eg hadde prata med før Ingvild kom på lufta, hadde vore ein slik artist i fjor.

I går kveld deltok Fjellfolk, Marit Larsen og Odd Nordstoga. I kveld starta det med Mürtebandet, det er dei frivillige som skipar dette bandet. dei frivillige vert kalla mürtarar på Rekordfestivalen. Deretter kom Hovedøens Social Club, MK´s Marvellous Medicine, Steve´n´Seagulls og Mariann Rosa.

Eg har hatt ein liten ambisjon om å skrive om band og musikarar som spelar i Setesdal på Setesdalswiki, men det er ikkje lett å rekke over alt ein kunne tenkt seg å skrive om, så det har eg ikkje fått gjort. Når du ser på artikkelen om Rekordfestivalen 2016, er det mange røde lenker. Ofte føler eg at for kvar artikkel som vert oppretta, blir det fleire røde lenker, ikkje færre. Men Setesdalswiki veks, så etter kvart vil nok ein del røde lenker bli blå.

Eg tenkjer at Ingvild Hovden pustar letta ut når festivalen er over. Takk for at du var med i Valle Radio tysdagskvelden.