UNESCO og Setesdal

Share

Gratulerer med dagen. 12. desember 2019 vart dans, spel, kveding og stevjing i tradisjonen frå Setesdal teke opp på lista over immateriell kulturarv som UNESCO har sett opp.

Sentrale utøvarar er Hallvard T. Bjørgum, Kirsten Bråten Berg, Gunnar Stubseid, Sigurd Brokke, Tor Hoslemo, Jamie Lodberg, Bjørgulv Straume, Sigrid Jore, Sigrid B. Berg, Kim Rysstad, Vidar Lande, Birgit Lund, Eivind Aakhus, Arne Haugå, Anne Karin Kaasa, Torleiv Løyland, Jon K. Rysstad, Tor Espen Helle, Knut Arne Rysstad, Bjørgulv Rysstad, Marit Bergland Rysstad, Knut Breivegen, Daniel Sandén-Warg.

Men heile dalen gleder seg over dette, ikkje bare utøvarane. Det er verd å danse litt for.

Dei mange tusen steva som ligg i kulturen er den tekstlege delen av dette.

Bøker er den beste julegave

Share

Dette var temaet mitt for Haralds time i Valle radio i kveld. Før den starta, hadde eg ein samtale med Siv Ragnhild Bjerga. Ho har arbeidd som økonomileiar i Valle kommune i eitt år og kunne fortelje at for første gong la administrasjoen fram budsjettet til handsamin i novembermøtet. Budsjettet vart vedteke, og då hadde ho litt tid i desember til å avslutte ein del oppgåver som burde avsluttast før årsskiftet. Og så kunne ho ta joleferie alt komande helg og kjøre heim til Finnøy. Den turen tek ho over Haukeli til Jelsa og så ferje til Finnøy. Ho er altså vekependlar mellom Finnøy og Valle og har blitt svært glad i å høyre på radio, både P1 og NRK Klassisk.

Men så var det bøker. Jan Kløvstad fortalde om utgjevingar frå Bokbyen forlag med relevans for Setesdal, den siste var boka om Holt seminar. Han hadde namna på lærarane som kom frå Holt i dei 38 åra seminaret var i drift og hadde merka seg at det var heile 18 frå Evje og Hornnes av dei over 400 som vart uteksaminerte, fleire av desse vart seinare kjende nasjonalt.

Så kom Sigrunn Håland på tråden. Ho hadde mykje på hjarta, for det er mange bøker å finne på Norli Evje med lokalt fokus. Nå før jol er det også jolehefter, og både puslespel og spel er svært populære.

Deretter var Annemor Sundbø innom for å minne om boka Koftearven. Det høvde slik at vi fada ned Det lyser i grender slik at det siste ordet var stjerne, og i strikking er det mange stjerner. Dette tok Annemor tak i og fortalde litt om perspektivet i den siste boka si, dei historiske trådane og dei magiske mønstera, der stjernene er viktige.

Til slutt fortalde Gyro K. Uppstad om boka som kom ut for å markere at Setesdal Husflidsentral er 50 år i år. Den har ho laga saman med Knut K. Homme og dei hadde hatt ei fin tid med å finne bilete til boka på loftet i butikken i haust.

Så kunne Ronny Stavsholt runde av kvelden med contrymusikk.

Koftearven

Rikdom

Share

Det er ein rikdom for ei bygd å ha eit kulturtilbod som Valle Radio. At ein klarar å ha to sendingar kvar veke, og kunne fylle dei med 3-4 timar meiningsfylt innhald, er i grunnen imponerande.

I kveld var det tysdagsprogram med fokus retta mot jol, ein kveld med tradisjonsstoff og musikk for oss godt vaksne som ikkje er gått heilt opp i moderne rytmer.

Først fekk vi ein prat mellom Lodin Aukland og Torleiv H. Bjørgum frå 1972, deretter kveldens andakt med Tarje Noraberg, rektor på Kvås i så mange år.

Så synte Siri Johannnessen oss ein rikdom i sang og musikk før jol. Det er mykje meir å velje mellom enn ein kan få inntrykk av når ein høyrer på andre kanalar.

I Siris time hadde ho ein prat med Inger Juvastøl om boka ho har laga samen med ein annan finslending med humor frå dei indre bygder. 228 kroner kostar den i bokhandelen, 200 om ein dukkar opp der ho sel direkte. Og i Valle kan ein finne den på husfliden, der det ligg ein lapp i, og så kan ein vippse summen direkte og få med seg boka utan å betale til Husfliden.

Så fortalde Astrid Nomeland om innamling av klede til Ukraina. Når folk rydder til jol kan dei gjerne fylle ein sekk med klede og levere til Astrid, så lagrar ho det til Hallvard Hasseløy kjem og tek det med seg i februar.

Til slutt var det Nytt frå kyrkja i Bykle, Valle og Hylestad ved Henrik West. Naturleg nok handla det også om jola.

Kveldens Postludium var vigd musikk spelt av domkantor Kåre Nordstoga som fyller 65 år om ei veke. Niklos K. Besteland presenterte flott musikk av Arild Sandvold, Johannes Brahm, Trond Kverno og Johannes Haarklou, alt spelt eller dirigert av Nordstoga, som jo også har hatt konsertar i Valle kyrkje.

I kveld kom bloggen litt tidleg, for klokka 23 tek dei straumen her, så då blir det nokre mørke timar denne natta. God natt i bygd og by.

 

Holt seminar

Share

Onsdagskvelden skal jeg ha en samtale med Jan Kløvstad om Holt seminar i Valle radio. Seminaret ble startet i 1839 og har altså 180-årsjubileum i år. Det var på Holt til 1877, da flyttet det til Kristiansand. Men i tiden på Holt gikk både Arne Garborg og Jørgen Løvland der og sikkert mange andre som senere gjorde seg gjeldende i landet vårt i en kulturell og nasjonal oppstart.

I boka som er gitt ut, er det en oversikt over elevene og der har Sigurd Haugsgjerd funnet flere setesdøler: Ole Gunnufsen Odde, Evje, Ole Torjesen Arneberg, Bygland, Ole Taraldsen Ejeland, Evje, Gunnuf Johnsen Omland, Åseral, Ole Knudsen Sannæs, Bygland. er noen navn. Det skal bli spennende å se om vi kan finne ut noe mer om disse.

Ellers skal jeg ha som tema at Bøker er den beste julegave. Det skrev jeg litt om i går. I fjor fikk jeg bøker om Riksveg 9, og i dag var de til hjelp da jeg oppdaterte en artikkel på Wikipedia om Storstraumen bru, så de kommer til nytte, selv om de kanskje ikke leses så ofte. Sakprosa-bøker har ofte informasjon som kan komme til nytte på Setesdalswiki eller på Wikipedia, noen ganger kan man også skrive om en bok. Det burde jeg trolig gjort oftere.

Bilderesultat for holt seminar 180 år

Julegaver

Share

Med andre søndag i advent bak oss er det vel på høg tid å tenke på julegaver. Her i huset er det helst kona som sørger for at det er orden i sysakene på dette området, og hun har alt lenge satt opp lister, i alle fall i hodet. Jeg kommer langsomt etter og gleder meg over at barn og barnebarn kan få julegaver fra morfar og mormor, henholdsvis farfar og farmor eller mor og far.

Jeg hørte på radio at noen har beregnet at vi bruker 11.000 hver på julegaver i snitt. Ettersom gjennomsnitt er nettopp det, vil det være noen som bruker mye mer, men vi er ikke helt der ennå.

I onsdags-sendinga kommende uke har jeg satt opp et tema som skal belyses fra flere sider. Lurer du på hva det er, så kan du se på overskriften.. Mitt hovedperspektiv er slagordet Bøker er den beste julegave. Da er i det minste pakkene harde, selv om barn nok liker best å få harde pakker av en annen kaliber.

I fjor fikk jeg mange bøker. Bedehusland, tamreindrifta, Riksveg 9 og Frå postveg til, så jeg har hatt mye godt lesestoff siste året. et år tidligere fikk jeg boka Running av Ronny O’Sullivan. Den var en stor overraskelse, men min datter visste at jeg liker å se på snooker på TV og at jeg spesielt liker å se O’Sullivan spille, så den var fascinerende lesning også for en som ikke løper.

Det blir nok bøker under juletreet også i år.

Vakkert

Share

Jeg liker ikke så godt regn, og ettersom jeg er pensjonist, slipper jeg å dra på jobb i regnvær eller andre ganger når været er dårlig.

Men i dag var det en vakker dag og da gikk turen til biblioteket. Nå var det noen uker siden jeg hadde vært der, og selv om jeg nok får noen bøker til jul – bøker er den beste julegave, heter det jo i reklamen (det skal vi ha som tema i Valle Radio onsdagskvelden) – er det godt å kunne ta en tur på biblioteket og finne lesestoff.

I desember er det for øvrig mange julefilmer på TV, så jeg bryter av med en film eller tre når jeg får lyst til det og ikke orker å skrive artikler på Setesdalswiki.

I Buen var det ombygging i foajeen. Kiosken var borte, hva som kommer i stedet vet jeg ikke, for avisa Lindesnes har ikke skrevet noe om det til nå. Inne i biblioteket var det også litt forandring, det var kommet opp flere små juletrær og mulighet til å legge pakker under disse. Jeg fant noen bøker på utstillingsbordet og tror nok det ikke blir nødvendig med ny tur før neste år.

Da jeg kom ut, og gikk til bilen, i dag fant jeg til og med parkering på den gratis parkeringsplassen på nordsiden av Buen, så jeg over elven mot byen og gledet meg over det vakre synet en desemberdag. Sola kommer ikke høyt på himmelen nå, noe som gjør det vanskelig å kjøre bil mot sør selv klokka 12 på dagen når den er på sitt høyeste, men den legger en nydelig glans over by og land i adventstiden her sør,

Bildet kan inneholde: himmel, sky, utendørs og natur

Mange røde lenker

Share

Når eg skriv ein artikkel på Setesdalswiki, tek eg gjerne utgangspunkt i ei rød lenke. Då er eg sikker på at sida eg lagar, ikkje vert foreldrelaus.

Men ofte er det slik at når eg skriv ei side, blir det ei raud lenke. Så tenkjer eg at eg skal skrive om det seinare, til dømes når eg finn noko om emnet eller når eg har betre tid eller er meir mota på å skrive ein ny artikkel.

Men så kjem ei ny avis eller noko anna som skal skrivast inn, dermed blir den røde lenka ståande. Snart er ho langt bak i minnet, for  ikkje å seie ute av minnet. Seinare  kan det kome mange artikkel der same lenka blir rød. Det er akkurat no 45 artiklar med over 60 røde lenker. Du kan finne dei om du går til Spesialsider i venstre marg og leiter deg nedover til du finn Etterspurte sider. Det tek litt tid før maskinen har lasta inn dei første 300.

På lista ser eg mange omgrep som eg nok kunne lage ein artikkel på ut frå det eg veit, men når ein også skal ha ei kjelde å vise til, er det ikkje alltid like lett.

Mange av dykk som finn Setesdalswiki nyttig, kunne registrere dykk og så skrive om eit emne når de ser ei rød lenke om eit emne det kjenner. Då er det bare å trykke på den, og så skrive. Eg fylgjer med på Siste endringer og når det kjem ei slik side, ordnar eg det som treng å bli ordna.

 

Julegrøt

Share

Risengrynsgrøt kalles julegrøt i desember. De fleste foreninger med respekt for seg selv har et møte med julegrøt i desember, så de som produserer den, har det sikkert travelt i denne tiden.

I dag fikk Reidun to arrangementer med julegrøt, først på formiddagstreff på Mandal bedehus klokka 11 og så på forening om kvelden. Det var endatil samme grøten, bare litt spedd ut om kvelden, for på første arrangementet var de færre enn de pleier å være, så den innkjøpte grøten fra formiddagen rakk også til de som kom om kvelden.

Ofte pleier man å ha en mandel i grøten og den som finner mandelen, får en gave. I Reiduns forening unngår de det problemet. Alle har med seg en gave, og dermed får alle også en gave. Selv fikk hun en eske med After Eight, og ettersom hun kom hjem halv ti, kunne vi starte prøvesmaking med det samme.

Hos oss står risengrynsgrøt ofte på menyen på lørdagene. Da bruker vi Fjordland-grøt, så slipper man lang koketid og den grøten er så god at det er vanskelig å gjøre det etter. I det siste har vi også begynt å bruke rosiner, ikke bare smør, sukker og kanel. Det blir et festmåltid på lørdagen og ofte også riskrem på søndagen om vi ikke er så sultne at vi spiser opp alt på lørdagen eller tatt festen på forskudd ved å blande inn rømme i grøten på lørdagen.

Med tanke på at det var to runder julegrøt på samme dag, ble det bare en lett omelett til middag i dag. Det kunne vi sikkert hatt oftere, også når det ikke er desember,for det var nydelig.

Julegrøt (risgrøt) - Julegrøt serveres ofte på julaften ved lunsjtider. Det fine med julegrøt er jo at man blir sulten så fort etterpå...

Tre i fokus

Share

I kveldens sending hadde Øyvind Jacob lagt opp til å ha fokus på Tre i Setesdal. Først snakk han med Invild Hovden om konferansen som skal vere på Setesdalsmuseet 15. januar 2020. Den har eigen Facebookside

Der kan du lese at den varer frå klokka 10 til 16 og Ingvild fortalde at lunsjen er suppe og lefse og at mange medverkar i programmet: Grensesprengande trebyggeri – myter og moglegheiter v/
Jørgen Tycho, arkitekt og dagleg leiar i Oslotre AS.

Korleis kan kommunar bidra til meir bruk av tre?
v/ Venke Moe, plan- og bygningssjef Kristiansand kommune.

«Laber interesse for å bygge i massivtre» kunne me lese i Fædrelandsvennen 5. oktober. Heng Sørlandet og Setesdal etter? Korleis skal me få til fleire gode treprosjekt i Agder? Me tar debatten!

Korleis står det til med den lokale trenæringa? Intervju med inviterte, lokale bedrifter.

Motivasjon for og erfaringar med å byggje ny skule i massivtre v/
Bengt Hallvard Odden, ordførar i Hjartdal kommune. Me får også høyre frå Telemark ByggEntreprenør som utførte jobben – utan å ha erfaring med massivtre frå tidlegare.

«Tredriveren i Agder» – Kristin Vedum presenterer prosjektet som mellom anna kan bistå med tips og råd om vegen frå idé til realisering av bygg i tre.

Deretter snakka han med Anders Dalseg om bynningsvern av gamle trebygningar før Synne Åkre kom i studio og fortalde om livet som hundetrenar.

Elles var Torunn Charlotte Nyberg i studio med Kommunen informerer. Der tok ho opp problemet med søppel når det er kinoframsyning i Storstoga. Det kan til og med vere popcorn-krig der om eg skjøna henne rett. Ho oppfordra foreldre til å bli med borna på kino og halde styr på slike utskeiingar.

Og Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike hadde både lette rebusar og vanskelege ordgåter i Opi sending medan Torleif Harstad starta det heile med Tankar frå Bibelen.

Foto: Sian O´Hara frå ANS Byglandsfjord Sag

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Advent

Share

I kveld hadde Niklos K. Besteland musikk til advent i Valle Radio. Eg skreiv tidlegare på bloggen at mange hoppar over advent og går rett på jolesongane, men Niklos fylgjer kyrkjeåret.

Hans fire nummer var litt kort i kveld, så eg hadde eit innspel om å få med Advent av Otto Olsson. Her er spelelista Niklos laga:

Eg laga lenker til både komponistar og organistar. Men dei er røde, med unntak av Samuel Scheidt og Eilert Hægeland.

Her er bildet av kyrkja han spelte i, teke av Jarle Vines

Fil:Flekkefjord kirke.JPG

Om Setesdalswiki og programma i Valle radio, som sender tysdag og onsdag kvar veke.