På loffen i USA

Share

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

I kveldens sending fekk vi vere med Johs. Bjørkeli på loffen i USA. Det er nokre år sidan no, men han slit visst ikkje med hukommelsen, slik som eg gjer når eg ved hjelp av gamle bilete prøver å finne ut kven, kva, kor, korleis og kvifor. I kveld nytta han Route 66 for å presentere eit knippe av countyrmusikk for lyttarane. eg noterte ned nokre av dei:

The Hobo Song

A little bit is better than nada

Santa Fe, Bob Dylan

Sixty six Highway Blues, Pete Seeger

The Old Lucky Diamond Hotel, Vince Gill

Against the Wind, Bob Seeger

Eg likte spesielt godt mannskoret på The Hobo Song. Truleg ikkje heilt uventa.

Elles i kveld fekk vi høyre at biblioteket har fått inn fleire biografiar, mellom andre Hareides fall, men også ein haug med andre bøker, det var mest så Kjersti Thorbjørnsen hadde problem med dei store mengdene, så det var bare for folk å kome og låne. Alt er gratis på biblioteket, vart det sagt.

Marianne Rysstad var i studio og fortalde kva planar dei har for tida framover på Sølvgarden hotell. og det var mangt og mykje.

Så kom Tarald Rike på telefonen frå Oslo og fortalde om nytt nummer av Jol i Setesdal. Det kostar 100 kroner og vil vere i handelen om vel ei veke, det er mange stader ein kan få tak i bladet,både i Setesdal og Telemark og ved kysten. Han tok oss med gjennom alle artiklane i bladet, som vart levert på trykkeriet i går.

Til slutt hadde Ole Søren Sverdrup Lund hoppa ut av traktoren og kome i studio for å fortelje om alt han driv på med når det gjeld graving og anna landbruksarbeid, til og med avløysarjobb tok han på seg, ikkje minst takka vere god inspirasjon frå Tarald Myrum, som vart æra for alt han hadde lært den unge gründeren. Han hadde endåtil fått 19-åringen til å stå på Sp-lista og sanneleg kom han inn både i kommunestyret og planutvalet, yngst av alle.

Og når han ikkje var oppteken med politikk, spelte han countrymusikk i gravemaskinen, så eg er sikker på at han likte Johs. sitt musikkprogram då han entra traktoren og køyrde heim i kveld.

Allsidig

Share

Sendinga i Valle Radio i kveld kan ein gjerne kalle allsidig. Som vanleg starta det med kåseri av Asbjørn Kvalbein og andakt, denne gongen av han som heilt frå 1947 var knytt til Kvås folkehøgskole som lærar og rektor, Tarjei Noraberg. Det førte til at eg skreiv om han på Setesdalswiki i dag.

Deretter var det Sanger og hymner i slutten av november før Åse Rike kom i studio for å fortelje om jolemessa som Fjellblomen kvinneforening skal ha komande laurdag i Sæbyggjen. I år har dei messe for 38. gongen og Inge Flåt skal vere talar. Inntekta går til Normisjon.

I Bykle har dei ei tid hatt kulturkafe med fokus på Fjellgardane og torsdag er det første bolk i histora om turismen som skal under lupa. Då kjem Leonhard Jansen med ei utgreiing om den eldre delen i eit biletkåseri, sidan kjem Jon P. Knutsen frå UiA med eit innlegg om moderne tid og meir prinsippielle synspunkt frå ein samfunnsvitar og eg skjøna det rett.

Siri hadde også fått med seg Kjell Ove Tveiten til å seie noko om å drive med bier og om litt av kvart. Det var eit interessant innslag og Kjell Ove var oppteken av at ein må ta vare på biologisk mangfald.

Niklos K. Besteland sitt program i kveld var vigd til komponisten Joseph Rheinberger. Vi fekk høyre desse stykka av hans rikhaldige opusliste:

  1. Con moto i g-moll. Frå samlinga Sieben Trios Opus 189 nr. 4. Wolfgang Rübsahm i Fulda Dom. Naxos cd 8.557184
  2. Sonate nr. 1 i c-moll, opus 28. 1. Preludium, 2. Andante, 3.Finale. Wolfgang Rübsahm i Fulda Dom. Naxps cd 8.554212
  3. «Bleib bei uns, denn es will Abend werden». Abenlied, opus 69 nr.3 for kor a capella. Stuttgart kammerkor, dirigent Frieder Bernius. Carus cd 83.113

Men då vi kom til Kyrkjebakken, fall sendinga ut like etter at Knut Gakkestad kom i telefonen, så dermed var sendinga over for min del.

 

18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein, fra Norea
18.15 Andakt av Tarje Noraberg, fra Norea
18.30
19.10 Åse Rike med nytt om Fjellblomens jolemesse
19.30 Timen med Leif Kvinlog om Fjellgardanes historie og kulturkafe i Bykle, og Kjell Ove Tveiten om Kveste, historie og bigård
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken med Knut Gakkestad på kort visitt blant annet

Kreative folk

Share

Kreative folk er en ressurs. Vi har en kreativ nabo som i flere år hadde utstilling av sine produkter i en ominnredet møkkakjeller. Den har også vært brukt til nabosamlinger for våre årlige møter. Noen av Hilde Smith sine verker inspirert av og laget av materialer fra fjæra.

I kveld så jeg Forbrukerinspektørene på TV, der var det snakk om kunstnere som ikke var kunstnere. De stilte ut kvasikunst i et galleri i Oslo og det kom mange for å se. Der ble det hevdet at pressemeldingen måtte inneholde de rette flosklene for at folk skulle komme og at prisene måtte være tilstrekkelig høye, så ble det kunst. Mange hadde visst uttalt seg positivt om kvasikunsten, bare to var negative etter det som ble sagt. Men dette var jo en trøst at ingen kjøpte noen av kunstverkene. Jeg likte i grunnen et av bildene, men det skulle nok noe til å bla opp det det kostet.

Min kreativitet er nok mest i forhold til skriving, men jeg har til nå ikke klart å skrive skjønnlitterært og når jeg skal dikte, vil jeg helst ha noen knagger jeg kan skrive rundt. Da kan det jo bli en sang i det minste.

Jeg påstår at jeg er gift med en garnkunstner, for hva hun får ut av garn er en gåte for meg. Men da blåser hun og sier at hun er ingen kunstner, hun bare følger en oppskrift og det er den som har laget oppskriften som eventuelt er kunstneren.

Men man kan være kreativ uten å være kunstner. Å være kreativ er å finne løsninger på noe og der er vi mer eller mindre gode eller fantasifulle. Å finne løsninger på et kryssord krever et visst ordforråd, å finne løsningen på en sudoku krever en viss tallforståelse. Kreativ problemløsning er et tema som har opptatt meg en del. Likevel sliter jeg med å løse problemet med alt jeg skulle ha lest i avisa og så laget artikler på Setesdalswiki eller Wikipedia. Da hoper aviser seg opp og etter hvert drepes kreativiteten i alle avisbunkene. Så må de kastes uten å bli brukt, og så kan jeg bli kreativ igjen.

Hvordan det gikk med Hilde sin kunst, vet jeg ikke. Kanskje markedet ble mettet, for nå er det lenge siden det har vært kunst i møkkakjelleren.

Meir om gamle bilder

Share

Etter at eg i går la ut eit bilde av tre prestar og ein annan person, fekk eg i dag svar på kven den andre var. Helge Homme meinte i går kveld at det var Ingmar Brokka Rike, og han stadfesta det i dag. Etter kvart kom eg fram til at det var 100-årsjubileum for Valle Indremisjon i 1992 og at dette var gudsteneste i samband med jubileet.

Det var inspirerande å få respons på eit slikt bilde, så no prøver eg meg på deit nytt. Eg hugsar ikkje alle namna på dei som var kollegaer med meg då eg var lærar på Valle skule. Men kan hende du som les bloggen kan hjelpe slik at vi saman kan få namna på både lærarar og andre tilsette.

Prestar i Valle

Share

Bildet kan inneholde: 2 personer, folk som står og innendørs

I dag dukka det opp eit bilde frå tidleg på 1990-talet. Kan hende var det i samband med eit jubileum for Valle kyrkje, eg hugsar ikkje kva grunnen var. Men då eg la det ut på Facebook-gruppa Bilder av Bykle og Valle i gamle dager kom det fort svar på kven det var.

Setesdalswiki har artiklar om alle:

Jens Bjelland (fødd 24. september 1916 i Vestre Moland, død 3. juli 1995) var prest i Valle i 10 år frå 1957 til 1967. Han tok artium på Voss i 1938. Deretter studerte han teologi og vart cand.theol. i 1943. Etter å ha teke praktikum var han hjelpeprest i Haltdalen i Trøndelag frå 1944. Før han kom til Valle hadde han vore garnisonsprest i Nord-Norge i sju år. I 1967 vart han sokneprest i Time på Jæren. I 1946 gifta han seg med Ragnhild Bjelland, fødd Braut frå Klepp.

Trygve Nortvedt (fødd 18. juni 1910 i Bergen, død 15.juni 1995 i Kristiansand) var prest i Valle frå 1948 til 1956. Han vart student i 1929 og cand.theol i 1934. Etter praktikum var han ungdomssekretær i Det Norske Misjonsselskap (NMS), først i Skien krets og fra 1939 i Oslo krets. Valle var første soknekallet hans. Etter tenesta i Valle vart han sokneprest i Birkenes i 1956. I 1963 kom han til Grim, der han var til han vart pensjonist.

I 1939 gifta han seg med Magnhild, fødd Østbye (1909-1998), som vaks opp på Madagaskar som dotter til misjonsprest August Østbye.

Han var redaktør av Korsmerket frå 1939 til 1949 og av Årbok for Agder Bispedømme i ti år.

Nils Meidel Møll (født 6. februar 1911 i Ny-Hellesund, Søgne, død 18. april 1994) var sokneprest i Valle frå 1977 til 1981.

Møll vart student i 1929 og cand.theol. frå MF i 1937. Deretter tok han praktikum, og så vart han ordinert i 1939. Første tenesta hans var som hjelpeprest i Bygland same året som han vart ordinert. Frå 1940 til 1943 var han reiseprest i Agder, men i 1943 vart han vikarprest i Herefoss, frå 1945 konstituert sokneprest der. Frå 1948 var han eitt år vikarprest i Agder igjen, men så vart han kretssekretær i Israelsmisjonen for Sørlandet krets. Der var han i 20 år før han igjen gjekk inn i presteteneste, denne gongen som kallskapellan i Vennesla, der han var frå 1969 til 1973. I 1973 vart han sokneprest på Finnøy, som var siste tenesta han hadde før han kom til Valle. Då han slutta i Valle i 1981, vart han pensjonist.

Nils Meidel Møll var gift med Åsta Møll.

Kven som står i fremste kyrkjebenken har eg ikkje fått svar på enno.

Gamle bilder

Share

I kveld har vi sett på gamle bilder. Med chromecast på tv blir det noe helt annet enn å se i et album, for da kan alle se, kommentere og fortelle. Det er en sosial aktivitet og bekrefter familiehistorie for de som er til stede.

På kveldens bilder var det mange som ikke var så kjente for meg, for bildene var tatt før jeg kom inn i Reiduns familie. Helge har funnet gamle album og skannet bildene, og da Margunn og Stein kom på besøk, var vi mange som kunne glede oss over historien og historier.

Jeg var også imponert over alt Margunn visste, hun har klisterhjerne for personer og steder og slikt. Det tror jeg hun har arvet fra sin mor.

Bildet ovenfor er trolig fra dagen etter 7. juli 1951. Da giftet Reiduns onkel Odd Lohne seg med Herborg Lohne, født Holt. Det skjedde i Nidarosdomen og på bildet ser vi noen av gjestene: Helt til høyre står Børre Lohne, brudgommens bror og i midten bak med hatt og mørkt hår står Marit Eskeland, de andre er nok mest brudens familie.

Når man slik kan snakke sammen og fortelle hverandre hvem som er på gamle bilder, økes bevisstheten. Selvfølgelig skulle samtalene vært skrevet ned og arkivert sammen med bildene, men i kveld får det klare seg med en blogg.

 

Julemessetid

Share

Fra midten av november er det julemessetid. Lørdag 16. november er det den gigantiske julemessa på Hylestad soknehus som går av stabelen. Den varer en dag.

Men fredag er det julemesse i Mandal, en varer to dager og til den har Reidun bakt bløtkake. Foreningen hun er med i har ansvar for fredagen, for julemessa i Mandal går over to dager. Så ikke bare er det bløtkake, men også rundstykker, jeg tror det var 30 rundstykker hun skulle ha med til klokka 9 i morgen tidlig.

Når Reidun baker rundstykker, blir det som regel mulig med en smaksprøve. Verre er det med bløtkake, den kan man jo ikke sprette, så om jeg vil smake den, må jeg nok på julemesse, jeg også. Reidun har vakt først på dagen og da er som regel hennes oppgave å koke kaffe. Det går mye kaffe på ei god julemesse.

I morgen kveld kommer Margunn og Stein, men de kommer seg ikke på julemessa før på lørdag, tror jeg og da er nok kaka oppspist, men det er andre som også leverer kaker, så det blir nok en råd med kakespising for dem også.

Men krumkakene fra i fjor, de forsvant i dag, så om de vil ha krumkaker, må de bake nye. Det står visstnok på planen på lørdag, om jeg har forstått det rett. Krumkaker på julemesse, jeg vet ikke hvor vanlig det er, men det kunne jo vært et alternativ til bløtkake, fylt med krem og syltetøy ville det være godt til kaffen mens man følger med på trekningen.

Lykke til med julemessene både her og der.

Bildet kan inneholde: mat og innendørs

 

Novemberkveld

Share

Det mørknar og då er det godt å kunne fyre i omnen og høyre på Valle Radio. Hallvard Kjelleberg sa at når det var sending i Valle Radio skulle skjermane i heimane vere svarte. Det var dei neppe i kveld, men dei som fekk med seg sendinga i Valle Radio, fekk ein kveld som eg kanskje kan summere opp med hendigar i november som tema.

Første innslaget handla jo om noko som har vore, nemleg ein kveld om diabetes og fotpleie. Det var på Evje på måndag, og det var diabetesforeninga Iveland, Evje og Hornnes som hadde fått Lenette BeBe til ei samling på Evjeheimen. Det var visst ikkje så mange der, så Lenette fortalde litt om kor viktig det er for folk med diabetes å passe på føttene. Det kan fort utvikle seg sår under føttene om ein ikkje passar på.

Resten av kvelden handla om ting som skal skje. Først er det mållagsjubileum på Ose, Bygland skipa første mållaget på Agder i si tid, så det var naturleg å samlast der. Det er 25 mållag på Agder, kan hende flest medlemmer i Kristiansand, som har møter kvar månad og gjerne nyttar folk frå Universitetet i Agder til å ha foredrag. I Arendal er dei meir på danselinja, fortalde Eldbjørg Løwer, som er sekretær for Mållaga på Agder,, medan rundt om i bygdene er det nok færre arrangement, kan hende eit par i semesteret.

Mållagsfolka er eldsjeler, i idrettskretsen kåra dei Geir Daasvatn til Årets ildsjel i Aust-Agder, så vi tok ein prat med han og gratulerte han med prisen. Han kviler ikkje på laurbæra, 23. november går årets Setesdalsmeisterskap i barnefotball (6-12 år) av stabelen i Byglandshallen. Kim André Nomeland Thorstensen, Widar Winther, Kristine Kleiveland og Geir er komite. 35 lag er påmelde og alle får premie, fortalde Geir, som også røpa at han knapt har gått på ski sidan han var 14 år, fotballen vart hans idrett.

Vi heldt fram med framtidige arrangement, for Valle kyrkje, som vart vigsla 1. desember i 1844,feirar jubileet på dagen 175 år etter vigslinga. Den gongen var heile bygda i sving, og Astrid Nomeland håpte at heile bygda ville kome på markeringa av jubileet, som eigentleg kom til å gå over to dagar, ettersom det var tenning av jolegrana laurdagen og tog til Bygdeheimen først, før ein etter song gjekk tilbake til Sæbyggjen for samling i Kyrkjestova. Og sundagen skulle det vere gudsteneste med masse song og musikk før folk kunne gå i Sæbyggjen til middag med helsingar og kulturelle innslag også der, til og med ein konsert til slutt i samlinga.

Til slutt hadde eg ein prat med Olav K. Mosdøl, primus motor for jolemessa på Rysstad. Første messa var i 1983, han har vore med frå 1984 og er ikkje lei av å selje årer til loddkjøparar fra heile Setesdal. Laurdag er det på «an igjen.

Det var det også for Ronny Stavsholt i kveld, han hadde opi sending, men då droppa eg ut. I staden hadde eg kaffi med Reidun og ei oppsummering her heime. Eg opplevde at det hadde gått godt om ikkje heilt på skinnar.

Her har Britta Lise fanga Eivind Engberg i arbeidet med å gjere klart til sendinga

Bildet kan inneholde: folk som sitter og innendørs

 

Testing for Skype

Share

Ettersom eg er i Mandal og skal ha radio i morgon kveld, var det i dag testing for å kunne bruke Skype til sendinga. Sist gong eg hadde dette, prøvde vi å få det til, men måtte til slutt bruke mobiltelefon.

Men i dag var Jørund på tråden for å få det til å fungere og her fungerte det med det same. Men han ville ha testing slik at eg skulle kunne kommunisere med teknikar, ikkje bare med studio. Så det vart litt prøving fram og tilbake.

På den andre sida sat Helge Homme. Han skulle vere prøveklut for testinga, I tillegg til Jørund Georg Jore var også Eivind Engberg med. De må prate saman, sa Jørund til meg og Helge, og så gjekk praten om laust og fast. I går var det visst styremøte i radioen, der snakka dei mellom anna om korleis det skal gå med Radio Evje no når Valle Radio overtek der. Etter det eg skjøna er det ei gruppe entusiastar på Evje som vil halde fram med drifta.

Vi snakka også  om at Helge les det meste av det eg skriv på bloggen, men at han gjerne hoppar over når det blir for mykje Mandal i det eg skriv. Og det skjøner eg godt. Då eg starta å skrive blogg, var det Valle Radio som var i fokus, men etter at eg flytta til Mandal, er det også andre saker som eg ser eg kan skrive om. Truleg er det nokon som les det også.

Etter halvannan time testing fekk eg lunsjpause, Jørund sa seg nøgd med innsatsen til meg og Helge, men i kveldinga var han sanneleg på plass att slik at Britta Lise skulle få teste det nye. Det fungerte like godt då, så vi var samde om at det var gjort ein god jobb.

Og eg måtte ta eit bilete av Britta Lise i studio på min skjerm:

cof

Planlegging

Share

I dag var det tid for å fullføre planlegginga av onsdagssendinga i Valle Radio. Eg skal ha ansvaret denne onsdagen, og i går fekk eg på plass det meste. Då fekk eg med meg Lenette BeBe frå Evje, ho skal fortelje om diabetes og fotpleie og anna som ho driv på med. Eg tenkjer at det kan vere aktuelt både for folk som har diabetes og andre. Det er viktig å stelle godt med føtene.

Deretter skal Borghild Løwer seie noko om Mållaga på Agder. Både i Aust-Agder og Vest-Agder har dei jubileum i år. I vest er det 100-årsjubileum, medan laget i aust er 20 år eldre. Kan hende finn ho noko spesielt interessant frå Setesdal i arkivet. Jubileet skal vere på Ose grendehus til helga, over to dagar endåtil, men dialektseminar og jubileumsfest.

Det tredje innslaget blir ein prat med Geir Daasvatn, Årets ildsjel i Aust-Agder. Ettersom fylka blir slått saman frå nyttår, er han også den siste ildsjelen i Aust-Agder, men vi får jo håpe at det kjem eldsjeler frå aust i det nye fylket også. Men Geir vil også snakke om Setesdalsmeisterskapen i barnefotball, det er eit arrangement som skal vere på Bygland seinare i november.

Endeleg kjem Astrid Nomeland på tråden for å fortelje om Valle kyrkje som skal feire 175-årsjubielum 1. desember. Det er same dato som kyrkja vart vigsla då ho var ny i 1844 og Astrid gleder seg over at vi no har både fast prest og organist etter at det har vore mange vikarar ein periode.

Då kyrkja var 150 år, i 1994, vart det laga eit jubileumsskrift. Om du ikkje kjøpte det den gongen, kan du kanskje låne det på biblioteket. Då kan du mellom anna lese om altertavla, som er kopi av eit italiensk måleri kalla Gravlegginga, laga av ein ukjent nederlandsk kunstnar og frakta den lange vegen til Valle. Ein tilsvarande kopi kom til Røldal, og så er det fire i Danmark.