Samarbeid

Share

Til onsdag skal eg ha sending i Valle Radio. Eg likar å nytte min del av den sendinga til å drive journalistikk på aktuelle saker i Setesdal. Men eg må ta omsyn til at Siri Johannessen har sending tysdag og ho kjem også opp med aktuelle saker i Setesdal.

I dag kom det eit spørsmål frå henne om eg ville vere med i hennar sending. Då tenkte eg at vi fekk prate litt saman, eg hadde fått på plass to innslag til onsdagen, men mangla litt på å vere i mål.

Då vi hadde prata saman, hadde eg fått stoff til mi sending og ho fått stoff til si sending. Samarbeid er ein god ting, vi burde samarbeide meir om programma i Valle Radio, vi som likar å lage program.

Eg vart så inspirert at eg sende denne mailen til Setesdølen, det er ikkje så ofte vi lagar programinformasjon til avisa. Kan hende kjem det på trykk i morgon:

Litteraturkveld i Valle Radio

Onsdag blir det litteraturkveld i Valle Radio. Klokka 19.30 kjem biblioteksjef Kjersti Torbjørnsen for å snakke om korleis utviklinga har vore etter at biblioteket flytta til Sæbyggjen.

Når ho er ferdig, får vi eit innslag om barnefotball. Setesdalsmeisterskapen i barnefotball vart arrangert i Vallehalli laurdag, og Geir Daasvatn er svært entusiastisk.
Men så er det litteraturen som er i fokus att. Først får vi ein prat med Sigurd Haugsgjerd om at Setesdølen vil bli digital og ikkje lenger bare satse på papiravis. Deretter kjem tre aktuelle utgjevingar i Setesdal i fokus. Byglandskalenderen 2018, Vallekalenderen 2018 og Jol i Setesdal 2018. Her blir det innslag med Siri Johannessen, Lisbeth Dalquist Homme og Tarald Rike.
Her er Siri sitt program for tysdagskvelden:
Tysdag 20. november
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over en åpen bibel med Leif Holthe (Norea)
18.30 Aktuell time med m.a. Petter Wiik om fjøsnissen som ordner opp, Harald Haugland om onsdagssendinga og litt meir, Harry Andersen om gospelsang i Bygland
19.30 Eit møte med Bjørn Vidar Ulvedalen
20.30 Postludium ved Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken

Barnefotball

Share

I dag snakka vi med vårt barnebarn på Sunnmøre. Han hadde så vidt tid til å kome på Skype, for han var oppteken med Lego. Henrik er seks år og går i første klasse.

-Kva likar du best på skulen, spurde farmor Reidun

-Friminutt og fotball, kom det kjapt før han sprang tilbake til Lego-brikkene sine.

I går vart Setesdalsmeisterskapen i barnefotball arrangert i Vallehalli. Det var andre gongen denne turneringa vart halden, og heile 64 lag var påmelde, Det er trear-fotball, tre personar på kvart lag og minimål, så ein kan ha mange kampar samstundes i ein stor idrettshall. Det må det jo også vere når ein skal få til ei heil turnering på få timar.

Onsdagskvelden får du høyre meir om dette. Då skal eg ha ein prat med Geir Daasvatn om dette. Han gleder seg over engasjementet til dei små, deltakarane er mellom 7 og 12 år.

Øvrig program i den aktuelle timen er ikkje klart, men her er programmet for kvelden:

Onsdag 21. november 2018

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torfinn Brokke

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
19.30 Kommunen informerer ved biblioteksjef Kjersti Torbjørnsen
20.00 Aktuell time.
21.00 Temasending med Sigrid Kjetilsdotter Jore og Sondre Rua Dokken

Ja-mannen

Share

Sjølv om han hadde problem med lastebilen etter at han var til Kristiansand for å hente eit lass torv, nådde Knut H. Rysstad akkurat å kome i Valle Radio sitt studio onsdagskvelden i den aktuelle timen.

Grunnen til at han var invitert, var fordi han fekk Mållaget sin næringslivspris for 2018 for god bruk av nynorsk i firmaet sitt. På facebook skriv han mykje på dialekt, fortalde han, men i firmaet brukar han nynorsk. Han berømma Åse Ingebjørg Flateland, som jobbar på kontoret, og reklamemannen på Sandnes, Tor Moseid, for god hjelp til å halde eit greitt nynorsk språk.

Rysstad Laftebygg lagar, som namnet seier, hytter og hus i laft, men også i reisverk. Firmaet overtok Valle Modellverkstad då eigarane i byen ikkje lenger kunne drive, der lagar dei buss-skur, badestampar, gapahukar og alt det ein elles kan tenke seg. Nynorsk profilering er inga ulempe, meinte eigaren, som såg på seg sjølv som ein altmulegmann i firmaet, men som etter kvart hadde fått mest arbeid på kontoret, sjølv om han likte best å køyre lastebil.

Det har han gjort i mange situasjoar, mellom anna tok han eit heilt stabbur på planet og kjørte opp bakkane til Furestøyl – det var ein transport som han frykta skulle ende dårleg, men som gjekk godt.

Og så er han initiativtakar til den store samlinga av lastebilar og anleggsmaskinar på Åraksøyne. Han kjem tilbake med eit liknande arrangement også neste år.

Gratulerer med Målprisen 2018!

Mykje om brann

Share

Når Torleif Homme er i Valle Radio i programmet Kommunen informerer, er et alltid interessant å høyre på. Han kan stoffet sitt og har lang fartstid i kommunen, tidlegare var han teknisk sjef, men nå er han rådgjevar i teknisk avdelig. Om eg ikkje tek feil, er det rådmannen som er teknisk sjef.

Valle kommune er med i Setesdal Brannvesen IKS, så når det er tale om å kjøpe ny brannstasjon i Øyne, er det eigentleg IKS-et som kjøper den, etter det eg skjøna. Setesdal Brannvesen kjøper også ny brannbil til å ha på Rysstad.

Tysdag var det eit intervju i Setesdølen med varabrannsjef Egil Kvitne. Han kunne fortelje at no er alle fritisbustader også med i ansvarsområdet for Setesdal Brannvesen IKS. Det vart snakka litt om dette i programet, for mange hytter ligg jo ulagleg til når feiaren skal kome på besøk, og når han kjem, må eigaren vere til stades. I første omgang skal dei gå ein runde for å finne ut kva klasse dei ulike hyttene skal plasserast i. Sidan kjem feiiinga.

Og så kune Torleif Homme fortelje at det no er innført årleg avgift der ein før hadde avgift etter kvar feiing. Med årleg avgift blir beløpet det same kvart år i staden for at folk får ei stor rekning når feiinga blir utført. Det meinte han var ein fordel for alle partar.

Og så var dei innom Riksveg 9. Der er det visst håp om å få pengar alt i Statsbudsjettet til strekningen Besteland – Helle. Og så er det starta med å finne korridor for traseen på Flateland, det er jo ei nøtt for Rygnestad Flateland kulturlandskap går heilt til vegen, så ein må vel helst legge den på vestsida av noverande trase.

Jolemessetid

Share

Så er det tid for den store Jolemessa på Rysstad igjen. I kveld var Tallak Hoslemo på telefonen i samtale med Ørnulf Hasla og fortalde om førebuingane til messa.

-Det er så lagleg med Rysstad soknehus, sa han, det ligg midt i dalen og det kjem folk frå Moisund til Bjåen. Vi skal ha ut over 600 gevinstar, så mange kan få noko med seg heim.

Tallak fortalde vidare at dei har tilpassa seg den digitale tida og selt lodd på Facebook. I alt hadde dei seld for 175.000 kroner på bok før messa starta, så i år kan det hende dei set ny rekord. Dei hadde seld så mykje at han ikkje  hadde meir att, så om folk ville ha lodd, kunne dei ikkje få hos han, etter det eg skjøna.

-No er soknehuset så flott pussa opp at det er ei fryd å vere der, meir plass er det blitt. Vi sel lapskaus og pølser, men kaffe og kake er gratis. Og så kjem Eivind Jåtun, han var tidlegare regionsekretær for region Sør, men er no regional leiar for Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika i NLM Utland. Tallak Hoslemo rekna med at han ville fortelje frå misjonsarbeidet. Sjølv har Jåtun vore misjonær i Kenya.

Å hvor salig det skal blive

Share

Kveldens Postludium tona ut med Martin Pearson på orgelet i Skien kirke der han spelte Bjarne Sløgedals variasjoner over en folketone fra Setesdal. Teksten kom fra svensk, men melodien frå Setesdal sette eit fint punktum for ei variert sending.

Eg oppdaga at eg ikkje hadde artikel om Sløgedal på Setesdalswiki, men eg hadde skrive artikkelen om han på Wikipedia, så eg henta inn og omarbeidde artikkelen som stod der. Med tida vonar eg å få inn meir stoff i han, men i kveld laga eg og ein artikkel om den sangen som verket er bygd over.. Så det er råd å finne litt av kvart på nettleksikonet vårt.

Likevel er eg nok mest nøgd med endeleg å få på plass ein artikkel med overskrifter frå Setesdølen igjen. I heile perioden med ryggproblem har eg ikkje orka anna enn korte redigeringar, men i kveld tok eg meg på tak og kom gjennom det. Så får vi sjå om eg etter kvart får med meg det som eg manglar.

Tysdagssendinga i Valle Radio var variert både i tema og musikk. Samtalem med Kjell Bitustøyl om reindrifta i Setesdal gjorde at ein kunne ha lyst til å skaffe seg boka, her kunne vi nok få mykje interessant stoff frå ei side som ikkje er så veldig kjent. Samtalen med Linda Askeland i Åpne Dører ga grunn til ettertanke og takksemd for å kunne praktisere tru ope her i landet. Ho minna om at vi må be for dei som ikkje kan det.

 

 

Program for veke 46-2018

Share

Vi er alt midt i november, det er ikkje så lenge att av 2018. Denne veka har Valle Radio sending tysdag og onsdag: Her er programmet:

Tysdag 13. november
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over en åpen bibel med Thomas Bjerkholt (Norea)
18.30 Aktuell time med Kjell Bitustøyl om tamreindrift i Setesdal og Linda Askeland, informasjonsleiar i Åpne Dører
19.30 Sangtimen
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 14. november 
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Ingeborg Åkre Løyland
19.00 Tankar frå Bibelen. Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer. Torleif Homme
20.00 Aktuell time. Ørnulf Hasla
21.00 Open sending. Kåre Rike og Jorunn Lund Harstad

Ikkje bare live

Share

I dag kom denne meldinga på Valle Radio si nettside:

For dei som ikkje fekk med seg programmet Øyvinds time med gamle opptak frå NRK i 1975 kan høyre det her. Nokre av dei du høyrer er bl.a. Tarald Nomeland, Tarald og Ingebjørg Vegestog Homme, Tore Kateraas, Hallvard O Kjelleberg, Rocky Mountains med Åsmund Åmli, Gudmund Åkre, Birgit Tveiten, Kjetil Rike og systrene.
Takk til Jørund Georg Jore som har «plukka» fram linken!

Her er lenka: http://arkiv.valleradio.com/arkivfiler/2018/stream.2018-11-07.2.mp3

 

 

Meir boksemat

Share

Kveldens sending i Valle Radio var det Øyvind Jacob som hadde ansvaret for.  Informasjonen på førehand på Facebook såg slik ut:

Ansvarleg Øyvind Jacob
Teknikar Torfinn Brokke
19.00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke
19.30 Kommunen informerer med rådmann Aud Sunniva Fuhr
20.00 Øyvinds time.
Gamle opptak frå NRK i 1975. Nokre av dei du høyrer her er bl.a. Tarald Nomeland, Tarald og Ingebjørg Homme Vegestog, Tore Kateraas, Hallvard O Kjelleberg, Rocky Mountains med Åsmund Åmli, Gudmund Åkre, Birgit Tveiten, Kjetil Rike og systrene.
21.00 Musikkprogram med Johs Bjørkeli

I ein kommentar på facebooksida til radioen kom det til og med ein respons. Det er ikkje ofte: Kåre Rike Gama å høyre desse opptaki frå 1975 ! Lokalradio på sitt beste !

Eg er jo enig med Kåre, dette var fint å høyre. Så fint var det at eg vart inspirert til å skrive om Tore Kateraas, han har eit kjærleiksforhold til Valle som er sterkt. Elleve år i kommunen, han fann kona si i Valle og han har hytte like bak Hylestad barnehage, så eg var nabo med han dei åra eg budde på Nomeland. Likevel hadde eg ikkje fått artikkel om han, sjøv om han også var med i Valle radio, ikkje minst hugsar vi han frå påskesendingar med Hallvard Kjelleberg.

Så eg tok ein telefon til han då programmet var slutt i kveld og fekk ein hyggeleg prat. Den førte til ein liten artikkel, men den burde nok vore utvida mykje, for i åra i Valle var han med på mange ting som vi nyt godt av den dag i dag. Men ein ting er å snakke om det, noko anna er å få det ned i ei leksikalsk form. Likevel er eg nøgd med artikkelen så langt, og eg vonar at du som lesar også synest den er grei nok.

Så er det jo slik at vegen vert til medan ein går, slik er det med Setesdalswiki også, litt etter litt veks leksikonet fram. Om fleire blir med i dugnaden, blir det endå betre, så om du har lyst til å skrive, er det bare å bli med.

Når eg kallar denne artikkelen for Meir boksemat, er det fordi vi ofte snakkar om opptak som boksemat i motsetnad når folk er i studio. Og denne kvelden synte kor godt boksemat kan vere. Honnør til Øyvind Jacob og Ørnulf Hasla som leita fram og redigerte opptak frå lenge før Valle Radio var påtenkt!

Boksemat

Share

Sjølv om det er flott å kunne lage ein tysdagskveld med folk i studio, kan det vere godt å nytte stoff som andre har produsert og som høver i radioen.

I kveld var det ein slik kveld i Valle Radio. Etter dei faste postane i starten kom Sangkveld, denne gongen med Country Gospel med Per Govertsen. Han seier i programmet at han er tilbake neste veke til same tid på denne kanalen, men vi brukar dette tilbodet bare sporadisk, Valle Radio sender jo ikkje døgndrift.

Deretter fekk vi ein fin reportasje i serien Dette er mitt liv. Det paret som var med i sendinga, hadde hatt eit noko omtumla liv, dei vart gifte, skilde seg, vart sambuarar att og sidan gifte igjen.

Til slutt var det postludium. Då fekk vi høyre orgelmusikk frå regionen rundt Bologna i Italia. Gamle orgel, nokre med stemming som ikkje er så vanleg i dag, men munter og fin musikk like fullt.

Du finn detaljoversyn på Setesdalwiki: https://www.setesdalswiki.no/wiki/Tysdagssending_i_Valle_Radio_20181106

Denne veka er det litt maraton i radioen, for i morgon startar overføring av møte i Setesdal regionråd klokka 9 og så er det sending att klokka 19.