Når ingen ringer

Share
Foto: Britta Lise Homme

Kveldens sending i Valle Radio var det Liv Tanche-Larsen som hadde ansvaret for. Etter vanleg start med Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke og Kommunen informerer med ordførar Steinar Kyrvestad, var det tid for Livs time med gjester og musikk.

Der hadde ho desse innslaga (sitert frå omtalen på Facebook):
-Mekkeungdom på den gamle søppelplassen, Folke Egilson Åmlid, Ola Øyvind Løyland og Jonas Viki kjem i studio og fortel om storsatsing på å få til eit mekkeverkstad

-Bli betre kjent med Berit Junge Henriksen, ei kvinne som ynskjer meir fellesskap og gjennom sitt engasjement i Folkeakademiet, og den foreståande kulturveka, skaper møteplassar og kulturarrangement for folk i alle aldrar!

-Hanne og Vetle er elevar ved Setesdal folkehøgskule – Motorsport skulen, dei fortel om eit år ved fhg skulen og om sitt engasjement for å være bøssebærar!

Så var Liv ferdig og Ørnulf tok over for å ha Opi sending. Eg plar sjeldan høyre på den, men i kveld vart eg med fordi han sende meg ei melding og ba meg lage fem rebusar med tema haust.

Han brukte bare tre av dei, noko som var heilt naturleg, for det var bare Gyro Kopperud som ringte inn med rett løysing på alle tre. Så i staden for å nytte dei siste, spelte han heller litt musikk, det var countrymusikk med minner, fint å høyre på ein mørk haustkveld.

Men så kom det nokre interessante nyheter som sikkert kunne vore verd eigne innslag og fortalt meir om kva det betyr. Den eine var relatert til dagens møte i Setesdal Regionråd. Frå neste år vil møta i regionrådet bli overførte på Valle Radio. I Setesdølen i går stod det at radioen skulle få 5000 kroner for kvar gong. Ørnulf kunne fortelje at det måtte noko nytt utstyr til, og det var det leveringstid på, så difor kom dei ikkje i gang før til neste år. Det blir ei spennande utviding av tilbodet til radioen.

Og så kunne han fortelje at Valle Radio no har meldt seg inn i Norsk Lokalradioforbund. Eg tenkjer at det var på tide, etter 20 år bør vi vere med i det gode selskapet.

Onsdag med Liv

Share

I kveld, tysdag, hadde Siri Johannessen med seg to teologar, begge med bakgrunn frå Bibelskulen i Grimstad. Det vart ein interessant time med tankar om tvil og tru så vel som tru i samfunn og dagleg liv. I tillegg hadde ho ein sangtime der Per Oddvar Hildre var samlande dirigent, kordirigenten som nyleg vart kommandør av St. Olavs orden for sitt lange liv i sangens teneste. Det var eit variert program som synte mange sider av hovudpersonen. Alt dette kan du så på sida til programmet på Setesdalswiki, der har ho lagt ut ei detaljert speleliste.

I morgon skal ho vere teknikar for Liv Tanche-Larsen. Dermed blir det to kveldar i Valle Radio for Siri denne veka, ho stiller i staden for Torhild Sandnes, som er bortreist.

Her er programmet:

Onsdag 18. oktober

Teknikar: Siri Johannessen

Ansvarleg: Liv Tanche-Larsen

Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torfinn Brokke

19.30 Kommunen informerer ved ordførar Steinar Kyrvestad

20.00 Livs time med gjester og musikk

21.00 Opi sending med Ørnulf Hasla.

Tysdag att

Share

I går sa eg at eg skulle skrive meir om Valle Radio si første tid i dag. Men det får vente, for det er naturleg å skrive om tysdagsprogrammet på måndagskvelden, slik at du som les bloggen, kan vite kva du får høyre i radioen i morgon kveld.

Som vanleg har vi dei faste postane frå starten av sendinga med kåseri av Asbjørn Kvalbein og andakt frå Norea. Norea Mediemisjon har vore ei kjelde vi har kunna ause av til tysdagssendingane heilt frå starten for 20 år sidan. Dei har alltid hatt som policy å støtte nærradio, gjennom åra har det vore mange nærradioar som har fått program inspirasjon frå dei.

Etter sangtimen kjem så ein aktuell time. Der har Siri fått med presten i Valle, Tom Martin Berntsen. Då han starta i haust, heldt han eit innlegg i kyrkja der han fortalde om seg sjølv, og det er dette han vil bruke som grunnlag i radioen i morgon kveld. I tillegg vil ho ha ein prat med Kjetil Glimsdal, ordførar i Grimstad, tidlegare rektor på Bibelskolen i Grimstad og prest. Han vil snakke om Luther og politikk, eit foredrag han hadde sist tysdag i kommunestyresalen i Valle som vi no får smakebitar frå.

Og så kjem Niklos i studio med ein program om Albert de Klerk, den nederlandske organisten som ville vore 100 år 4. oktober 2017.

Tysdag 17. oktober
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
1800 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
1815 Over ein open bibel frå Norea med Harald Avtjern
1830 Sangtimen
1930 Aktuell time, Tom Martin Berntsen presenterer seg og Kjetil
Glimsdal fortel om Luther og politikk
2030 Postludium med Niklos K. Besteland
2100 Kyrkjebakken

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Valle Radios første tid

Share

I dag dukka det opp ein interessant epost i innboksen min. Det var Leonhard Jansen som hadde dukka i arkivet i samband med jubileumssendinga under sauesjåmarknaden. No delte han med seg det han hadde funne, og sant å seie var det både interessant og tankevekkande.

1. oktober1992 oppnemnde kulturstyret ei nemnd til å finne ut om folk ville ha nærradio i Valle. Den besto av Olav T. Åkre, leiar, Agnes Haugen, Marianne Berg og Gunnar B. Holen. Dei hadde fem møte og la 11. januar 1993 fram ei utgreiing til kulturstyret som handsama denne på møte 25. februar 1993.

Alt i 1993, bare to år etter at eg kom til Valle, var eg med i ei nemnd som greidde ut spørsmålet om nærradio i Valle. Eg var saman med Ove Berrefjord og Henry Johansen, og vi la fram ei utgreiing til kulturstyret datert 5. november 1993.

Det må ha vore eit hurtigarbeidande utval, for utgreiinga var på plass alt etter to møte. Så vart saka handsama i kulturstyret 16. desember 1993. Dei oppnemnde meg, Theis, Henry og Hallvard Kjelleberg til å føre arbeidet vidare.

Men det var ikkje så lett å kome vidare, mellom anna var det diskutert om vi skulle reise til Bykle og lage programma der. Uansett måtte vi ha sendarar i Valle, dei måtte jo stå ein plass og vi måtte ha pengar for å kjøpe dei. Så det var mange skjær i sjøen før sendingane kunne kome i gang.

Meir om dette i morgon.

Mobiltelefonens viderverdigheter

Share

Mobiltelefonen er ei glede og ei gåve i dei fleste tilfelle. Men i dag har eg hatt litt plunder, for det kom ei sms som eg ikkje kunne lese. Så fekk eg ei melding frå telenor om at eg kunne gå inn på min side hos dei, der kunne eg sjå meldinga.

Som oftast pleier eg ignorere slike meldingar, for eg har sagt til folk at eg har ein gammal mobiltelefon som ikkje kan lese bilder. Men av og til gløymer folk det og sender meg bilder likevel. Og når eg er nysgjerrig nok, prøver eg vel å finne ut kva det er som har kome.

I dag tenkte eg at eg skulle slette ein del bilder frå telefonen, så kanskje kunne eg få sjå meldinga. Men det var lettare sagt enn gjort, for det ser ut til at bilder eg lastar ned for å bruke på Setesdalswiki, på ein eller annan måte også finn vegen til telefonen min, og desse nedlastingane er det ingen sletteknapp på. Til slutt måtte eg søke ekstern konsulenthjelp, det er ikkje så vanskeleg i mitt tilfelle, for sjølv om konsulenten er ekstern ved at han held seg i Oslo, er han intern, for vi er i familie.

Skype må vere det rette, tenkte eg, og det var det også, for då kunne vi dele skjermbilde og han kunne sjå kva som skjedde på min skjerm. Eg fekk kobla telefonen til datamaskinen via ledning, men det var til lite nytte, eg har ein samsung, men på skjermen kom det lenovo. Etter å ha grubla lenge og vel, enda vi opp med at dette fann vi ikkje ut av.

Men eg kunne jo gå inn på telenor og sjå på meldinga der. Som sagt så gjort. Det synte seg etter nokre viderverdigheter at det var søster mi Jorunn i Lyngdal som minna meg på konsert med Vest Agder Kammer Kor VAKK i Oddernes kirke i morgon, eit Luther-program.

Når eg først var inne på min side hos telenor, kom jo spørsmålet om eg ikkje skulle få meg ny mobil og om kva eg betaler no, samanlikna med kva Helge kunne finne ut om pris og telefonar. Bare sorgen, sikkert nok flår dei meg samanlikna med kva eg kunne fått som godt tilbod frå andre leverandørar. Det som ein gong var godt tilbod og som eg har halde fast på, er visst nok ikkje særleg godt lenger.

Kvifor løner ikkje selskap kunder som er trufaste ved å gje dei betre tilbod jo lenger dei blir verande. Bankane har visstnok same policy, vi godtok ei rente og om nye kunder får lågare renter, er det ikkje slik at gamle kunder også får det.

Ein kan bli vond av mindre, men no er det laurdagskveld, og å vere vond ein laurdagskveld er ikkje helsesamt. Så eg takka for hjelpa og ønskte Helge god natt, om eg hadde prata med han til klokka runda tolv i kveld, kunne eg ha gratulert han med dagen, men då hadde eg ikkje fått på plass ein blogg i kveld, så gratulasjonane får kome i morgon.

Vedlikehald

Share

I kveld vil eg kommentera vedlikehald på Setesdalswiki. Det er ein stor jobb å vedlikehalde alt som etter kvart ligg der av tekstar og informasjon. For ikkje sjeldan endrar ting seg.

Det kan vere at det er naudsynt med meir informasjon fordi ein person har slutta i ein jobb og det er kome ein ny i staden. Då skal me helst ha artikkel om den som tok over og samstundes oppdatere artikkelen om den som slutta.

For dei meir profilerte folka er det ikkje så vanskeleg, då finn vi ofte informasjon i Setesdølen. Men for mange er det ikkje så lett. Når vi så er ganske få som arbeider med dette, vil det med tida bli mange feil.

Eit anna problem er kjelder og eksterne lenker. Der kan vi nytte lenker til andre stader på Internett. Men så endrar dei noko, og plutseleg får vi ei daud lenke. Eit problem er dei kommunale kalenderane, der forsvinn informasjonen med datoen. Verre er det når dei legg om til nye heimesider, då forsvinn kjeldene for vår informasjon til nye plassar. Ettersom vi i leksikon som Setesdalswiki likar å kunne vise til kjelder, får vi problem.

Difor er Setesdalswiki både nybrott og vedlikehald på same tid.

Mange bekker små

Share

I desse tider når dei fleste småbekker har blitt flaumstore og vi framleis høyrer om skadene etter storflaumen på Drangsholt i Krisitansand i den eine nyhetssendinga etter den andre, kom eg til å tenkje på det gamle ordtaket om at Mange bekker små blir ei stor å.

Min samanheng var Setesdalswiki, der vi denne veka igjen runda eit nytt hundretal, no har vi over 88300 artiklar. Mange av desse har begynt som små spirer, men så har vi funne meir stoff å fylle ut med, og dermed har dei blitt litt større. Framleis er det mange spirer, men bekken veks litt kvar dag, ikkje minst når det regner.

Med basis i ei bok om Lund-slekta i Valle har eg etter kvart laga mange små artiklar om lensmann Ole Lunds etterkomarar. Ein av desse var Karl Sverdrup Lund. Nyleg dukka det opp eit bilete teke av Sverre Lund av Karl på Facebook, i gruppa Bilder av Bykle og Valle i gamle dager. Då kunne eg plusse på litt til i artikkelen, som jo blei finare med bilete.

Geir held på med gamle trebygningar i Setesdal. No har lista hans 11 slike bygningar, og fleire skal det nok kome. I dag kom ein liten artikkel om eit bur på Ose, RynniningsvoddenburetTa gjerne ein kikk på dei siste nye artiklane, det veks litt kvar dag. Og underleg nok slå er det mykje meir å ta av. Kven skulle tru at det var så mykje å skrive om ein trass alt nokså avgrensa del av Agder. Hadde fleire vore med i skrivinga, ville det blitt fleire små bekker som kunne skape den store elva, fylle eit kraftmagasin av informasjon og ein særmerkt og variert landsdel.

Til minne om Theis Salvesen

Share

Kvelden i kveld vart ikkje som andre kveldar, korkje for meg eller i Valle Radio. I opninga starta Siri med å fortelje at vår tidlegare sokneprest og eldsjel i Valle Radio, Theis Salvesen, var død. Dei fleste visste nok at han var sjuk, men at han skulle døy så fort, hadde vi ikkje tenkt.

I ein samtale med Jon-Rolf Næss vart han også minna, både som prest og som samfunnsengasjert politikar. Heile 18 år var han i Bykle og Valle, det er klart at han sette store spor etter seg, mellom anna kom den nye kyrkja i Bykle i hans tid. Det same gjorde orgla i Valle og Hylestad. Sendinga i kveld vart avslutta med salma som Theis gjerne avslutta med når han hadde ansvar i Valle Radio: Bred dina vida vingar med Carola.

Theis reiste frå Valle i 2007 og vart prest i Tveit ved Kristiansand. Tveit menighet skreiv på Facebooksida si:

Det er med stor sorg vi i dag har mottatt beskjeden om at vår kjære sogneprest Theis Salvesen døde fredfullt med sine nærmeste rundt seg.
Theis var glad i bygda Tveit og folkene som bor her. Han vil bli dypt savnet.
Hans folkelighet og vide kontaktflate gjorde han til en kjær og høyt respektert person i bygda.
Tveit menighet har mistet en raus og fargerik sogneprest.
Det er i dyp takknemlighet vi i dag minnes Theis.
Vi lyser fred over hans gode minne.

Når eg skriv dette, har meldinga fått over 600 kommentarar og er blitt delt 50 gonger. Theis hadde mange som sette pris på mannen og tenesta han gjorde.

Sjølv hadde eg gleda av å samarbeide med Theis, han var den første eg møtte då eg kom til Valle i 1991 og starta som avdelingsleiar for kyrkjeseksjonen. Sjølv om eg etter to år fekk jobb på Valle skule, samarbeidde vi framleis i sokneråd og fellesråd. Sidan kom også fellesskap i arbeidet med Valle Radio. Det var eit stort sakn då han reiste.

Eg sluttar meg til orda frå Tveit kyrkjelyd: Med stor takksemd minnest eg Theis og lyser fred over hans gode minne.

Veke 41 i Valle Radio

Share

Når haustferien no er over og det vert kalde og mørke kveldar, kan du gjere som fleire og fleire gjer: Lytte på lokalradio. Det har vore sterk auke i lyttertal, fekk vi høyre i Dagsrevyen i kveld.

I Valle Radio har vi dette programmet denne veka:

Tysdag 10. oktober
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
1800 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
1815 Over ein open bibel frå Norea med Harald Avtjern
1830 Sangtimen
1930 Aktuell time
2030 Postludium med Niklos K. Besteland. Musikk frå Frankrike
2100 Kyrkjebakken

Onsdag 11. oktober:

Ansvarleg: Ørnulf Hasla.

Teknikar: Liv-Gunn Viki

19.00 Tankar frå bibelen med Torleif Harstad.
19.30 Kommunen informerer med Torunn Ch. Nyberg.
20.00 Aktuel time med Ørnulf
John A Horve frå LMT Setesdal lokalmedisinske tenester.
Info om helsenorge.no
21.00 Valle radio 20 år.
Reprise frå jubileumsendinga frå sauesjåmarknaden.

 

Prolog

Share

Her er prologen eg laga til sendinga i Valle Radio i dag:

No vil me radio ha i Valle,

for Bykle Radio gleder alle.
I Heradshuset me starte kan
og lage radio, alle mann.
 
Bygdekvinner og bondelag
scooterklubb og idrettslag,
misjonslag og kyrkjelyd –
alle, alle, vil vi ha med:
Barn, unge, vaksne og gamle,
bygda er rik på ressursar,
soger frå gamle dagar
skal Valle Radio samle.
 
Så mange idear kom og fordufta
som dogg for sola ein sommardag.
At Valle Radio kom på lufta
skuldast eldsjeler meir enn klubbar og lag.
 
Hallvard og Helge, 
Jørund og Torleif og Theis.
Skulle alle nemnast, prologen vart lang.
Rammene la dei på Valle Motell
og sendetidspunkt vart onsdag kveld.
 
Nyhetstime, barneprogram
andakt, programleiarhalvtime
ungdomshalvtime, opi sending
Bygderadio på sitt beste
Variert program for dei fleste.
 
Men barn og unge dei svikta radio’n,
truleg dei likte seg betre på stadion.
Så vart vi eit tilbod til vaksne og gamle
alle kunne vi samle,
i traktor og bil, 
heime i stova,
i hytta på heia
kvar einaste veke, slik reklamen vår sa.
 
Men ein kveld var ikkje nok.
Harald tok tysdagskvelden:
gudstenesteopptak, kristen lyrikk
og Niklos K. Bestelands orgelmusikk.
Smalt var det,
smalt skulle det vere.
Møte og misjon,
virke og visjon,
Valle Radio spegla det heile
sjølv om teknikken nok kunne feile.
 
Sendingar frå Alta til Åraksøyne, 
kommunestyremøte, politisk debatt,
rebusar mange og lyttarkontakt,
country- og folkemusikk,
alt fann me plass til og alt høyrde med,
mangt og mykje kan lyttarar gle!
 
Mest snakkar folk om påskebasaren,
den sikrar drifta kvart einaste år.
God underhaldning, dialektrik reklame.
Vinn du ei skinnfu, du får sikkert stakkedame.
Folk handlar lodd over telefone,
syng så ein sang utan takt eller tone.
Lodda betalar dei uansett,
vinnarlodd og taparlodd kjem ut på ett.
 
Bykle, dei ga seg, men me peisar på.
Det flotte radiohuset er lett å sjå.
Lyttarar har me frå Bjåen til Kile,
på det treng ingen å tvile. 
 
Ja sendingane våre, saman dei bind
regionen vår med dal og tind.
Lim i lokalsamfunn, frivillig dugnad
store og små til trivsel og hugnad.
 
Gratulerer med åra som gjekk
20 år saman me fekk
Takk til alle som vart med i gjengen
Til lukke eg seier i same slengen
med nye år og nye sjansar
Vi vonar at radio’n ikkje stansar!