Klippen Bykle

Share

Klippen Bykle er 60 år i år og i kveld var Sigrid Bjørgum i studio og Karl Torstveit på telefonen i den aktuelle timen i Valle Radio. Det var foreldrene til Karl Torstveit som hadde initiativet til å bygge Klippen Bykle. Dei hadde halde møte i heimar tidlegare, no fekk dei eige hus.

I dag er det Sigrid Bjørgum som er leiar for dei som nyttar huset. I dag vert huset nytta til møte og det er særleg Hans Erik Haldorsen som er talar på møtene. Men huset er også lagerplass for innsamlinga av klede til Halvard Hasseløy sine hjelpesendingar til Ukraina. Halvparten av møtesalen blir brukt til lager, så plassen til møtefolket er ikkje så stor, men Sigrid Bjørgum meinte det ikkje gjorde så mykje om folk sat litt tett

Karl Torstveit bur i Kristiansand, men vaks opp i Trydal og når han har møte, er det helst i Trydal grendehus.

Klippen Bykle blir også brukt av dei burmesiske baptistane som bur i Bykle og Sigrid Bjørgum var glad for at huset var i bruk.

Mange pinsemenigheter støtter misjonærer til andre land og Klippen Bykle støttet tidligere Kjell Kvarstein fra Vennesla som var misjonær i Paraguay. Men i dag har de ikke noen misjonsprosjekter.

Gustav Ballestad

Share

I dag tok jeg turen til Lyngdal bibliotek. Jeg var på jakt etter boken Gustav Ballestad – røsten fra Rosfjord. Grunnen til det var at Valle Radio sender noen andakter av denne indremisjonshøvdingen fra Lyngdal. Selv ble jeg klar over ham da jeg var redaktør i Fiskerens Venn fra 1972 til 1976. Ballestad bodde i Bergen og døde i 1987, men selv om jeg leste om ham i Dagen og andre steder på den tiden, møtte jeg ham ikke. Han var jo 70 år allerede i 1960 og hadde for lengst sluttet som generalsekretær i Indremisjonsforbundet og redaktør av Sambåndet da jeg kom til byen.

Når Valle Radio sender, legger man jo ut oversikt over programmet og hvem som er med på Setesdalswiki, så jeg prøver jo å lage artikler om folkene som på den måten omtales på Setesdalswiki.

I Lyngdal fikk jeg god hjelp av de ansatte på biblioteket. De hadde akkurat fått nytt biblioteksystem og det var trolig første gang de skulle låne ut en bok fra magasinet i det nye systemet. Derfor plundret de litt med å finne ut hvordan de skulle få registrert boka, men etter hvert gikk det jo veldig bra. Jeg lånte også Lyngdalsboka 2007, der det var en artikkel basert på boka.

Da jeg senere gikk innom NMS Gjenbruk i Lyngdal for å se om det var noe interessant der, så jeg at de hadde heftet jeg hadde lånt, men jeg droppet å kjøpe det, jeg må redusere mengden av bøker og papir her i huset.

En tur til Lyngdal frisker opp i tilværelsen. Det er et sted med mye handel og virksomhet. Og så er det ingen parkometer der. Det kan være litt vanskelig å finne parkeringsplass, men når parkeringstiden er nokså kort, blir det jo sirkulasjon og da finner man en plass å få parkert.

Så nå leser jeg om Gustav Ballestad og snart kommer det en liten artikkel om ham på Setesdalswiki.

TV-dag

Share

Denne veka har det vore snooker frå Shanghai og eg har prøvd å få med meg noko av det som har vore sendt på Eurosport. Du som les bloggen veit at eg synest det er flott å sjå Ronnie O’Sullivan når han spelar. Det går fort og det er nesten som han dansar rundt bordet. Til jul siste året fekk eg til og med ei engelsk bok om han.

Shanghai Masters er ei invitasjonsturnering med store pengepremiar. Vinnaren får 2 mill. kroner, og Sullivan vann årets turnering i ein spennande finale mot Sean Murphy. Dei heldt fylgje lenge, og Murphy leda det meste av kampen, som gjekk først til 11 vunne parti. Men på slutten drog Sullivan frå og vann.

Når det er snooker frå Kina må ein starte om morgonen. Dermed hadde eg høve til å sjå litt anna i kveld, og då vart det til at eg såg litt på fotballkampen mellom Molde og Tromsø i Molde. Spelarane kalla det vannpolo, og det var ein som gjorde svømmetak på banen. For eg trur vatnet stod fem cm over grasmatta nokre stader, så spelarane kunne vanskeleg sparke ballen langs bakken, for då stoppa den plutseleg i ein pytt. Og vi såg korleis dei fall og sklei bortover grasmatta. Det var helst komisk, sjølv om vindrossene kom med elingar som såg flyge bortover banen. Publikum samla seg under tak der det var råd. Men heimelaget vann 3-0, så då var jo dei nøgde.

Elles var det jo nifst å sjå korleis skred og flaum herjar på Vestlandet. Eg kunne ikkje anna enn å seie til Reidun at eg var glad vi bur der vi bur, her er det lite rasfare og sjølv om det er vått på Fidja, så rommar ho ganske mykje vatn før det eventuelt skulle kome til kjellaren vår.

Plommer og epler

Share

-Det har knapt vore så mykje epler som i år så lenge eg kan hugse, sa Reidun, ho kom inn med nok ei bøtte. -Og plommer er det også nok av.

I dag kunne vi lese i avisa om ein plommebonde i Hardanger som hadde eit tonn med plommer som han ikkje fekk selje, markedet var metta.

Her er det i alle fall ikkje grunn til å gå på butikken etter plommer. Dei gode steinfruktene må etast forsiktig, for om ein legg i seg for mange, blir det å springe på do utan stans for min del i alle fall, så eg tek ei nå og ei då og vonar at det skal halde utan å gje alt for mykje fart i systemet.

Og så kan vi ha fruktgrøt av hausten si grøde. Det er visst ikkje så mange som lagar det lenger. men ei stor skål med grøt laga av epler og plommer og kan hende litt solbær, då kan ein nyte livet etter dagens middag.

Men vinden har jo vore kraftig denne helga, så epla heng ikkje på treet lenger. Det gir rådyra høve til å nyte epla på morgonkvisten før vi står opp. Men det får så vere, dei skal jo også leve. Og her lever dei godt.

cof

Oppdatering

Share

Etter valget måndag er det mykje som treng oppdatering på Setesdalswiki. Eg har oppdatert listene over kommunestyra med namna til dei som er valde inn for komande periode. Men ideelt sett skulle også dei ulike biografiartiklane bli oppdaterte.

Geir ordna det for Evje og Hornnes i går, men for dei andre kommunestyra vil det nok ta lenger tid, eg er ikkje så rask på labben som Geir. Men her er lister over dei nye kommunestyra der biografiartiklane treng oppdatering:

Ved valet i 2019 vart desse valde inn i Bygland kommunestyre:

Ved valet i 2019 kom desse inn i Valle kommunestyre:

Desse vart valdeinn i Bykle kommunestyre  i 2019:

Transfer

Share

I går hadde Siri med seg Grete Swahn i Valle Radio. Kunstnaren frå Bykle er kunstmalar og teiknar og leiar av Bykle og Valle kunstlag. Ho er også ein av 12 kunstnarar som stiller ut i Sæbyggjen no i september.

I programmet i radioen snakka dei om utstillinga og kunstnarane. På ein måte er det ei Riksveg 9-utstilling, for alle kunstnarane held til på strekninga mellom Kristiansand og Hovden. Det er ei salsutstilling, så folk kan få kjøpt seg eit kunstverk.

-Det er fine lokalar for kunstutstilling i Sæbyggjen og ettersom det er ope når biblioteket er ope, treng kunstlaget bare stille med vakter i helgene, så det gjer høvet til å ha ei slik utstilling veldig greitt.

Det er ein artikkel om utstillinga på Setesdalswiki. Den er kort, men den har lenker til alle kunstnarane, så der kan du sjå kven dei er og finne ein kort biografisk artikkel om dei:

Transfer var ei kunstutstilling i SæbyggjenValle, frå 7. september 2019 til 28. september 2019. Utstillinga var open i biblioteket sine opningstider, pluss laurdag klokka 11-15 og søndag kl. 12-15. Arrangør: Bykle og Valle kunstlag.

Utstillarar

Bildet kan inneholde: tekst

Brannvesen

Share

-I Setesdal er det eit brannvesen ein kan vere stolt av. Det sa den nytilsette brannsjefen i Valle Radio i kveld. Mikael S. Kristiansen kom frå Elverum til Evje for bare eit par månader sidan og var imponert over det han møtte i sitt langstrakte distrikt.

Sjølv hadde han utdanning frå Forsvaret, mellom anna Krigsskolen, men han visste heilt frå han var med i brannvesenet som ungdom at det var eit slikt arbeid som skulle vere framtida hans.

Og brannvesenet i Setesdal har bare seks tilsette, inkludert feiarane. Dei driv med branntilsyn og førebyggjande arbeid, og feiarane har fått mykje ekstra å gjere etter at også fritidsbustader vart lagde inn i deira oppdrag. Men til saman er dei over 80 mannskap, så det er mange frivillige som bare har løn når dei har vakt og elles når dei må rykkje ut. Dei er godt skolerte, dei øver om lag ein gong kvar månad og på grunn av organiseringa kan dei rykke ut og vere framme når det er brann eller ulukker svært raskt. Dei har basane sine på åtte brannstasjonar frå Iveland til Hovden. Der har dei materiell i ypperste klasse og er klare til å rykke ut umiddelbart.

Laurdag 21. september er det open dag på brannstasjonane i Setesdal. Då kan folk kome og sjå korleis det er der, og barn likar godt å sitje på i brannbilen. I Setesdal Brannvesen IKS, det er jo eit interkommunalt selskap, har dei fått fine brannstasjonar som legg til rette for at ein kan ta HMS på alvor, slik at ein går frå skitten til rein sone utan å dra med seg. Folk bytter klede og utstyr og kan dusje og stelle seg etter endt oppdrag.

Det var ein informativ samtale Siri Johannesen hadde med brannsjefen. Av og til er det så ein skulle ønske at ein tok opp slike gode program for å kunne høyre dei om att når ein skal skrive blogg. No må eg jo bare stole på hukommelsen, ikkje eingong notatar kom eg på å skrive ned. Det skulle eg absolutt ha gjort for å yte programmet rettferd.

Men her ser du litt av utstyret dei disponerer på Evje.

Image

Variert program

Share

Kveldens program i Valle Radio var variert. Etter ein variert sangkveld der vi også fekk høyre Rett Kurs, var det tid for ein samtale med Ingunn Røysland om arbeidet på Broderheimen i Oveinang. Ho gjer ein stor jobb der med Gutteklubben og med anna aktivitet for å kunne ta vare på huset, som vert nytta til møte og basarar og anna kristeleg verksemd. Interiør frå huset er til og med kome med på side 174 i den store bedehusboka som Erlend Berge laga.

Ingunn er også drivkraft saman med andre gode hjelparar i Allidrettsklubben som har månadlege kveldar i Vallehalli med idrett og andakt. Her har ho hjelp av mellom andre Torleif Harstad og Siri Melhus.  Dei samlar eit tjuetals ungdomar desse kveldane.

Etter innslaget med Ingunn var det tid for ein prat med kulturminnefondsdirektør Simen Bjørgen. Han ville gjerne ha søknader om støtte til å fikse kulturminner i Setesdal, og med kulturminner tenkte han ikkje først og fremst på freda bygningar, men på bygningar som kunne trenge litt hjelp for å bli tekne vare på. Bare private kunne søke på pengar frå Kulturminnefondet. I vår var Seteesdal Regionråd på tur til Røros, der hovudkontoret for Kulturminnefondet ligg. Det var ein inspirerande tur og no planlegg dei ei samling i Setesdal der folk kunne få møte kvarandre og få vite meir om ordninga. Eg hadde inntrykk av at ein i Setesdal hadde nytta seg lite av fondet, i fjor var det ein søknad.

Endeleg var så tid for Postludium. Etter eit lite Preludium om Johan Kvandal der Siri fortalde litt om han, kom Niklos i studio med musikk av hundreårsjubilanten, han ville vore 100 år sundag. For meg var det eit møte med ein komponist eg ikkje hadde særleg kjennskap til, men musikken vi fekk hyre var vakker. Mellom anna hadde han sett musikk til Reiår unge og Draumkvedet, men vi fekk også høyre konsert for orgel og fløyte.

 

Kommunevalg

Share

Så var valgkampen over og i dag gjekk vi til valg. Vi tok turen til Ime skole tidlig på dagen og det var helst vanskeleg å finne parkeringsplass, for det var jo ikkje skolefridag, så det var mange bilar til lærarane der. Nå skulle det også vere plass til veljarane som kom innom. Men vi fann ein parkeringsplass og kom oss inn i valglokalet før regnet kom.

Så var det bare å gå til avlukket og finne listene som vi skulle bruke. I dette tilfellet var det lister til kommunevalg og fylkestingsvalg. Eg valde å sette kryss ved fire kandidatar på kommunevalglista og eit par på fylkestingslista. Så gjekk turen til stemmeurna. Der leverte eg valgkort slik at dei lett skulle finne meg. identifikasjon med førarkort måtte også til, og så vart listene mine stempla og eg kunne legge dei i urna. Dermed var det gjort.

I naborommet var det Kirkevalg. Der sat kjentfolk, så eg slapp å identifisere meg. Men der var det fleire lister å velje gjennom. I tillegg til Mandal sokn var det liste for Holum sokn. Og så var det tre lister til bispedømmerådsvalget. Der brukte eg Nominasjonskomiteens liste. Også der kryssa eg av nokre som eg ville framheve før eg gjekk til urna og vart registrert og slapp to lister i urna.

Eg synest at Holum sokn skulle vore saman med Mandal sokn og det sa eg til ein rettleiar der i rommet. Men han var ikkje enig med meg og meinte det var godt for Holum sokn å ha si eiga liste. Ved nærare ettertanke er det klart at når soknet kan stable på beina mange nok folk til å lage ei liste, er det godt for engasjementet og kyrkjedemokratiet at dei vil stå på eigne bein.

Etter å ha gjort mi borgarplikt var det bare å karre seg heimover. Det hadde framleis ikkje begynt å regne, men ikkje lenge etter at vi var heime, hølja det ned, og det gjorde det i grunnen resten av dagen.

Så kunne ein lene seg tilbake og vere nøgd med å ha gjort si borgarplikt også dette året. Og sjå fram til å fylgje valgsendinga på TV og nett i kveld.

Kulturminner

Share

I dag kom jeg over en side på Wikipedia som lister alle kulturminner i hver kommune. Riksantikvaren har en slik oversikt, og så har man på Wikipedia laget en liste hvor man blant annet kan legge inn bilder og eventuelt skrive litt om dette kulturminnet.

For meg var det jo naturlig å begynne i Mandal og der var det jo mange å ta av. Så jeg tenkte jeg skulle ta en liten tur i dag og kanskje fotografere noen kulturminner. Men det var lettere sagt enn gjort å få tatt et bilde. Når det står en bil parkert foran fasaden på et hus og du skal ha denne fasaden, da blir det til at man håper på bedre lykke neste gang.

Men jeg fant et hus, Brogata 25 på Malmø i Mandal. Det ble ikke helt ideelt, men godt nok til at jeg tok et bilde. Jeg legger det ut her på bloggen i første omgang, og så får jeg se om jeg også legger det ut på Wikipedia eller om jeg prøver å få et bedre bilde der senere.

Riksantikvaren omtaler kulturminnet slik:

Brogata 26 er en enkel sveitsterstilbygning oppført i 1877. Bygningen skal ha blitt oppført av konsul og skipsreder Jens Bugge, som også lot oppføre andre bygninger i Mandal blant annet det verneverdige bygningsanlegget Hald. Det er svært forseggjorte sveitserstilsinteriører i bygningens tre stuer og yttergang i første etasje. De tre stuene ligger på rad mot gaten. Østre stue er gjennomgående og har utgang mot havestuen fra 1912. Sveitserstilen er en del av historismen, den retning innenfor arkitekturhistorien som dominerte i siste halvdel av 1800-tallet, og som fant sine forbilder i eldre stilarter. I interiører fra perioden kommer inspirasjonen fra tidligere stiluttrykk til syne gjennom stiletterligninger i tapeter, dekorasjonsmalerier, treskjæringsarbeid mv. Brogata 26 er i størrelse og eksteriør et relativt beskjedent bolighus. At man i et hus av denne type finner rike og mangfoldige interiører må betegnes som sjeldent.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Bygningen er i halvannen etasje, med kvist på veranda på hovedfasaden mot gaten og glassveranda på gavlfasaden mot øst. Glassverandaen er oppført i 1912, og hadde da pulttak med valm på sidene. Den har senere fatt tak med veranda, sannsynligvis i 1960. Mot bakgården er det et tilbygg i to etasjer fra 1960. Bygningen har tømmervegger.

Formål og begrunnelse:

Fredningen omfatter bolighusets eksteriør og interiør. Formålet med fredningen er å bevare Brogata 26 som en særpreget sveitserstilbygning med rike og mangfoldige interiører fra det sene 1800-tallet. Fredningen skal ivareta bygningen som et arkitekturhistorisk og kulturhistorisk verdifullt uttrykk for en periode preget av inspirasjon fra tidligere tiders stiluttrykk. Fredningen omfatter bygningens interiør og eksteriør. Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes. Formålet er videre å bevare rominndelingen, bygningsdeler og overflater i de særpregede sveitserstilinteriørene i husets tre stuer og yttergang/vindfang i første etasje, samt interiøret i glassverandaen. Videre skal fast inventar bevares som en integrert del av interiøret.