Kategoriarkiv: Ymse

Organistar til minne

Share

I morgon vil Niklos K. Besteland ha eit program i Postludium i Valle Radio til minne om to organistar, danske Grethe Krogh og nederlandske Piet Kee. Begge døydde i vår og hadde lang teneste bak seg som organistar.

Her er programmet:

  1. Svend-Ove Møller (1903-1948): Pensée Toccata, opus 8. Grethe Krogh på orgelet i København domkirke
  2.  Nicolaus Brunhs (1665-1697): Preludium og fuge i e-moll. Piet Kee på orgelet i Roskilde domkirke
  3.  Svend-Ove Møller (1903-1948): Orgelfantasi nr. 3, opus 36. Grethe Krogh på orgelet i København domkirke

Grethe Krogh har spelt inn alle orgelverk av Svend-Ove Møller. Du kan lese meir om henne på dansk Wikipedia, der det også er lenke til Møller  https://da.wikipedia.org/wiki/Grethe_Krogh

Skal du lese om Piet Kee, må du til engelsk eller nederlandsk wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Kee

Nytt hundretal

Share

I kveld runda Setesdalswiki eit nytt hundretal. No er det 89 800  artiklar på nettstaden. Det var SiriJ som skreiv artikkelen, den var teksten til programmet Norske bryllupsmarsjer som ho hadde i Valle Radio 2. oktober 2018.

SiriJ la denne gongen ut tre tekstar frå program ho har hatt i radioen. Slik aukar ho informasjonen i programma og gjev lyttarar høve til å få med seg teksten som bind saman musikken. Av og til har vi også artiklar som ein kan lenke til, då vert informasjonen endå betre. Diverre har vi ikkje kapasitet til å skrive om alt vi kunne skrive. Den siste tida har eg vore ute av wiki-skriving, ryggen min har ikkje vore samarbeidsvillig.

Her er lenker til dei tre artiklane SiriJ skreiv:

N    18:29 Norske bryllupsmarsjer‎ (diff | hist. . (+11 317)‎ . . Siri J (diskusjon | bidrag | blokker)
N    16:22 Songtimen 20181002‎ (diff | hist. . (+9 281)‎ . . Siri J (diskusjon | bidrag | blokker) (Ny side: »’Songtimen»» var et av programpunktene i tirsdagssendingen i Valle Radio 2. oktober 2018, og Siri Johannessen stod for musikken som ble k…)
N    14:27 Siris frustrasjon‎ (diff | hist. . (+4 206)‎ . . Siri J (diskusjon | bidrag | blokker) (Ny side: »»Siris frustrasjon»» var en del av «Kvarteret» i tirsdagssendingen i Valle Radio 2. oktober 2018Siri Johannessen skrev og ten…)

Interessant

Share

Kveldens sending i Valle Radio var eg ansvarleg for utan å vere i Valle. I staden sat eg i stova i Mandal. Men eg hadde planlagt kvelden og Ørnulf Hasla var teknikar. Litt før klokka 19.30 ringte han meg opp og fortalde at Torleif Homme var i studio og klar for Kommunen informerer.

Han hadde sett opp dette programmet:

 – Status på Sæbyggjen

–  Status på soknehuset

–  Nye brøytekontrakter/entreprenører frå og med sesongen 2018/19. Samarbeid kommunen/vegvesen om brøyteoppdraga

–    Status på RV 9 utbygginga

–  Status for utviding av bustadområdet i Leite – «Leite sør»

Vi kom gjennom alle emna, utan musikk.

Deretter var det aktuell time. Her hadde eg sett opp dette programmet:

Her var vi altå innom alle kommunane i Setesdal: Hornnes, Bykle, Bygland og Valle. Sjølv opplevde eg det som interessante samtalar. Kva andre lyttarar opplevde, kan eg ikkje vite, men det var interessant at det gjekk å få til ei slik sending, etter det eg føler, var det ingen tekniske problem.

Om veghistorie

Share

I kveldens sending i Valle radio hadde Siri Johannessen besøk av Leonhard Jansen. I haust kjem han med boka Frå postveg til riksveg. Den kjem ut på Bokbyen forlag og fortel historia om utviklinga av det vi i dag kjenner som Riksveg 9.

Sjølv om det er fleire bøker om vegen, har dei litt ulik vinkling. Reidar Tveito si bok var vinkla på bruer, så når Leonhard kjem til ei bru, viser han til Reidar si bok, fortalde han i sendinga. Hans bok er meir vinkla på den store utviklinga som har vore i veghistoria på denne strekningen. Der ein før brukte tre veker på ein bytur, brukar ein no tre timar.

Her er omtalen frå forlaget:

Harald Tallaksen, Leonhard Jansen, Olav Røysland, Pål Arnfinn Haugen
Frå postveg til riksveg – vegar og vegminne langs riksveg 9

I november 1844 kom Ivar Aasen til Valle. Han hadde gått dei mange milene like frå Kristiansand. Skysspengar var ei unødvendig utgift, og i rapporten frå turen fortel han at arbeidet med den nye vegen hadde kome så langt at den var greitt framkomeleg.

Ved den nybygde Valle kyrkje var det stopp. Aasen var forresten med på vigslingsfesten av kyrkja den 1. desember.

Det var ein revolusjon. Ei omvelting dalen aldri før hadde opplevd maken til. Ting ein før berre hadde høyrt om, eller kanskje sett når ein var på bytur, var no mogleg å frakte med seg. Ein jernplog var ei av nyvinningane som kom til dalen i 1840-åra.

I dag snakkar vi om gul stripe frå Kristiansand til Telemark grense. Stripa er kanskje symbolsk, men i praksis betyr det at alle som hovudregel kan køyre den lange vegen utan å take vegskuldra i bruk når breie køyretøy møtest. Det kjennest trygt, og det gjev mogelegheit til å kome raskt fram.

Ein tur frå Hovden til Kristiansand og tilbake for 175 år sidan kunne godt take tre veker. I dag treng vi tre timar kvar veg.

Med denne boka inviterer vi lesaren med på ei reise langs den gamle Postvegen. Kart og eit rikhaldig utval av historiske foto gjer det mogeleg å følgje den utviklinga som har vore fram til dagens riksveg 9.

Boka kostar 349 kroner og det blir bokslepp på Setesdalsmuseet 30. oktober. 

 

Naturskade

Share

Stormen Knud gjorde at Vest-Agder toppar statistikken om flest naturskader i september med 644. Dei førte til ein erstatningssum på 29,2 millionar, Hordaland hadde litt høgare erstatningssum, men færre skader.

Til samanlikning les i også i Fædrelandsvennen at storflaumen i fjor hadde 2176 skader og førte til utbetalingar på over 341 millionar kroner.

Eg er ikkje sikker på om Agder Energi sine skader går inn i desse tala, men eg tvilar på det. I dag var Otera her og sette opp ny stolpe etter den som vart riven ned av eiketrea som fall over linja til huset vårt. Det var tydeleg profesjonell folk som gjorde jobben,, vel to timar brukte dei på å få vinsja inn ny stolpe og forankra den. Den gamle stolpen tok dei med seg. Framleis må ledningane hengjast opp att, det må vel andre folk gjere. Det spørs om ikkje nettleiga går opp etter kvart.

Her ser du eit glimt.

Foto: Reidun Haugland

 

Programleiar frå Mandal

Share

Onsdag 10. oktober skal eg ha ansvar for sendinga i Valle radio. Det er første gongen vi prøver eit opplegg der ansvarleg ikkje er i studio i Valle, så sendinga skjer på telefon frå Mandal. Det blir spennande å sjå korleis det går.

Her er programmet for kvelden:

Onsdag 10. oktober 2018
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Ørnulf Hasla

Program
19.00 Tankar frå Bibelen. Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer. Torleif Homme
20.00 Aktuell time.
*Thomas Hylland Eriksen om 70-tallet på Dåsnes
*Tove Hertzberg om kunst og inspirasjon
*Olav Mosdøl om Slektenes lovsong
21.00 Musikk-kveld ved Johs. Bjørkeli

Variert sending

Share

Onsdagens sending i Valle Radio var variert. Etter andakt med Håvard Viki, kom rådmann Aud Sunniva Fuhr frå kommunen med ein halv time informasjon.

I den aktuelle timen hadde Siri Johannessen fått med seg Tarald Myrum og Gunnar Greibrokk. Dei fortalde om Valletunet, bygge som skal ha plass til Coop-butikk, Nordibø Landhandel ved Margit Dale og gjerne kontorarbeidsplassar på resten av av plassen. På toppen kjem det leilighetar, det er alt mange interessentar på lista til desse.

Så var det gjenhøyr med Paal-Helge Haugen sin tekst frå opninga av Sæbyggjen. Den kan ein gjerne høyre fleire gonger, det er ein rik og innhaldsrik tekst.

I Opi sending var det Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike som stod for programmet. Gjestene fekk god tid til fine samtalar, eg kom også inn, dei utfordra meg til å ta ei salme, men gløymde det, og glad var eg, for i kveld var eg lite klar for sang. Men Birgit Rike Lund, ho tok eit stev på strak arm:

Ein véne haustdage rein og klåre,

kan mei» hell vårdagen gjer meg såre.

Dei bleike litin kring nutan blå,

gjev meg allstøtt mykji å tenkje på.

Det var altså ein variert kveld i radioen. Neste veke skal eg ha ansvar for onsdagssendinga. Det skal eg ha frå Mandal, det blir ei ny erfaring. Eg gleder meg.

Vær raus

Share

I kveldens sending 2. oktober 2018 i Valle Radio hadde Siri Johannessen sett opp dette programmet:

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel med Thomas Bjerkholt (Norea)
18.30 Sangtimen
19.30 Siris time
– Astrid Nomeland frå kyrkja
– Anna Margrethe Andersen, ambassadør for Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober 2018
– Inger Merethe Johnsen frå Fabel teater om forestillinga «Rui-jentene – spaden må gå jamt»
20.30 Postludium med Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken

Eg fekk med meg samtalen med Astrid Nomeland om aktuelle hendingar i kyrkja. Gleda over Kyrkjestoga i Sæbyggen var tydeleg å høyre, og det er mange aktivitetar der framover hausten. Astrid er raus i arbeidet i kyrkjeleg regi.

Deretter hadde Siri ein samtal med Anna Margrethe Andersen frå Grimstad. Ho er ambassadør for Verdensdagen for psykisk helse. Tema for 2018 er Vær raus.  Ho synte til heimesida for verdensdagen, der kunne ein finne meir om temaet.

Eg gjekk inn på sida og siterer derifrå:

Kathrine Aspaas, forfatter av boken Rausheten tid, skriver dette om raushet:

“Raushet er å unne andre suksess.

Raushet er å våge åpenhet.

Raushet er å lytte til andre.

Raushet er å våge å feile.

Raushet er å tillate andre å feile.

Raushet er å hjelpe andre.

Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.

Raushet er å tilgi oss selv – og andre.

Raushet er å konfrontere med vennlighet.

Raushet er å sette grenser med vennlighet.

Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.”

Her er det mykje ein kan grunne på ein mørk haustkveld og sidan gå ut i ein ny dag og møte menneske med raust sinn.

Immateriell kulturarv

Share

Største delen av den aktuelle timen i kveldens sending i Valle Radio handla om søknaden som er sendt om å få setesdalsmusikken med på UNESCO si liste over immateriell kulturarv. Det var ein prosess som tok til i 2012. Gunnar Stubseid fortalde i samtalen med Ørnulf Hasla at han vona at saka skulle verte avslutta i 2019, i desember. Då burde ein kanskje sende ein delegasjon til Paris i høve saka.

No er det ikkje lenger Setesdal Spelemannslag som står for søknaden, for bare stater kan søke. Så det er Norge som søker om å få godkjent setesdalsmusikken som immateriell kulturarv. Kari Oksum Stubseid, Gunnar Stubseid og Astri Rysstad var dei som gjorde det meste av arbeidet, og dei måtte gå mange rundar, spisse søknaden, før han kunne sendast. Dei måtte lære seg UNESCO-språk, kvar søknad har sitt språk, men omsettinga til fransk tok Norge seg av.

Før denne saka haddde Ørnulf ein prat med Margit Dale som no er ferdig med innspelinga av serien Kystmat. Truleg kjem den på TV2 over nyttår.  Dei starta i Kvinesdal, der kokken Trond Moi kom frå, men hadde vore over store deler av Sørlandskysten for å lage programma. Margit seier ikkje nei til ei utfordring, ho hadde dykka og til og med vore på legevakta under innspelinga.

Det første innslaget var ein samtale om arrangementet i Sæbyggjen sundag klokka 17, der Paal-Helge Haugen skal samtale med Tom Martin Berntsen om aktulle tema i livet og diktinga. Det er det første arrangementet i det ein håpar skal bli eit månadleg program med samling sundag ettermiddag.

Eg fekk ikkje med meg samtalen med ordførar Steinar Kyrvestad, då kunne eg gle meg over at Start vann kvartfinalen i cupen og skal spele semifinale. For øvrig er ryggen framleis ute av lage, så det vert lite skriving på meg for tida.

Mykje musikk

Share

Kveldens sending i Valle Radio hadde musikk som hovudingrediens. Om du les programmet Siri Johannessen hadde i Setesdølen i kveld, vil du nok vere enig med meg:

Tysdag 25. september 2018

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel med Thomas Bjerkholt (Norea)
18.30 Countrygospel-timen med Per Govertsen
19.30 Homecoming radio med Mette og Roger Sørensen
20.00 Møteplassen med Tore Ljøkjel frå Norea/2007
20.30 Postludium med Niklos K Besteland
21.00 Kyrkjebakken 

I morgon, onsdag 26. september 2018  kjem det eit litt anna program:

19.00 Tanker frå Bibelen. Torfinn Brokke
19.30 Kommunden informerer. Steinar Kyrvestad
20.00 Aktuell time. Ørnulf Hasla
21.00 Sigrid og Sondre i studio
Teknikar: Liv Gunn Viki
Valle radio sender i heile Setesdal

Du kan høyre Valle Radio på Internett om du ikkje bur i Setesdal. Gå til heimesida, der er det lenke til spelaren. Det er live sending, ikkje podcast. http://valleradio.com/

Sjølv har eg for tida ein rygg som ikkje samarbeider noko særleg, så eg er ikkje så aktiv på nett, sjølv om vi vi går fekk straum og nett tilbake etter tre dagar utan. Om ryggen kunne kome tilbake i normal stand, ville det vore lettare for meg å skrive, men eg smør ryggen med salve og tankane med tolmod og von, finn stokken og haltar meg til sengs. God natt!