Handicap

Share

Ein har eit handicap når ein skal lage eit leksikon som Setesdalswiki og bur i Mandal. For alle plassar ein kan skrive om, ligg jo langt utanfor mitt nærområde.

I dag skreiv Geir Daasvatn om Sandnes brygge, og då måtte eg inn på kartet han har lagt inn i artikkelen og sjå litt ekstra. Sandnes i Bygland ligg mellom Åraksbø og Storestraum, og i den tida det var båttrafikk på Åraksfjorden, var det jo naturleg å ha brygge der. Restane etter brygga, steinane, ligg framleis i strandkanten, så då var det greitt å dokumentere det med eit bilde.

Kan være et bilde av innsjø, tre, natur og fjell

Tysdagskvelden brukar det vere sending i Valle radio, men i kveld var det inga sending, så du som likar å høyre valle Radio, må vente til i morgon. Då skal eg ha ansvar for sendinga, og i går sendte eg ein liten notis til Setesdølen. Det vart handsama som lesarinnlegg og underteikna med Harald Haugland, Mandal. For eg skal sitje her i stova i Mandal og snakke med gjester på telefonen. Så skal Ørnulf Hasla vere teknikar og syte for at sendinga når ut både via FM og Internett. Programmet skreiv eg om på bloggen på sundag, så om du går tilbake til det innlegget, kan du lese meir der.

Sjølv med handicap kan ein få til noko.

 

 

Pinsevenner

Share

Av og til dukkar det opp artikklar på Internet som gir ny kunnskap. Dei siste dagane har eg lese på nokre slike artiklar. Det enda opp med at eg skreiv ein artikkel om Gunnar Jeppestøl, basert på stoff som eg fann i nettleskikonet Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse

Då eg hadde skrive den, vart det naturleg å skrive artikkel om forfattaren og utgivaren av dette verket. Han heiter Geir Lie og arbeider på Menighetsfakultetet. I utgangspunktet er han baptist, men det er hans store interesse for karismatikk som fekk han til å lage verket, basert mellom anna på stoff han har teke vare på frå pinsevennene sitt blad Korsets Seier.

Eg tenkte at eg kanskje ville finne noko om Klippen Bykle her, men det er ikkje eit leksikon over kyrkjelydar i pinserørsla, men meir om folk og teologi innan karismatiske rørsler. Difor er det artiklar om Oase og slike rørsler så vel som om internasjonale leiarar innan rørsla.

Les og bli vis, heiter det, eg har i alle fall lært mykje eg ikkje kunne før. Då eg var ung, gjekk eg ein del i Ålgård baptistmenighet, der hadde eg venner. Men eg slutta meg ikkje til menigheten, og sidan flytta eg frå Ålgård og då fekk eg andre miljø å gå i.

Eg kjem nok til å lese meir etter kvart.

 

Sjø og skip

Share

I natt låg eg og tenkte på sendinga komande onsdag. Eg hadde fått avtale med Gunnar Flateland om at han skulle fortelje litt om livet som sjømann og eg hadde sendt spørsmål til Jan Olsen om å fortelje litt frå Cuba, I dag tidleg oppdaga eg at eg hadde fått svar frå Jan alt i går og han ville gjerne vere med.

Dermed var programmet for den aktuelle timen i boks. Eg kallar det aktuell time, sjølv om det ikkje er så toppaktuelt som skiftet av regjering, der setesdølen Kjell Ingolf Ropstad har fått så øyrene flagra siste veka. Men Cuba-engasjementet til Jan Olsen burde vore minst like aktuelt, for han endrar livet til folk på Cuba, og det er både viktig og nyttig. No var det ganske lenge sidan han hadde vore i radio og fortalt noko.

Den andre gjesten har aldri vore med i Valle Radio før, men då eg fortalde at vi skulle prate på telefonen, då var det greitt for han. Gunnar Flateland fyller 80 år i november og har hatt sine turar på sjukehuset, men prate i telefonen, det var greitt. Eg ville gjerne høyre litt om livet hans som sjømann, han reiste ut på Statsraad Lemkuhl 22. september det året han fylte 15 og sidan vart det seilas både i storm og stille nokre år før han gjekk på land og fekk seg jobb i Vegvesenet. Eg trur nok han har litt av kvart å fortelje, i det minste får vi vite namna på skip han har seilt med. Eg fann bilde av nokre av dei skipa på Facebooksida hans. Dei la eg inn i artikkelen om han. så har vi i det minste noko å halde oss til.

Her er programmet for onsdagens sending, fleire detaljar finn du på Setesdalswiki:

Her er eit bilde av Margit Brøvig

Litt av ein dag

Share

For den som er interessert i politikk har det vore litt av ein dag. Men no er den over, og eg skal ikkje dvele så mykje ved det politiske, måndag blir det ekstraordinært statsråd og då få Olaug Bollestad litt meir å henge fingrane i dei neste tre vekene, Så går noverande regjering av og nye folk kjem inn i makta sine korridorar.

Men før det skal Johas Gahr Støre på gudsteneste i Oslo domkirke for å sjå kona bli ordinert til prest. For dei er nok det også litt av ein dag. Slik er det med uttrykket, det kan omfatte både nedturar og oppturar.

For meg har dagen vore nokså ordinær, eg har lese litt aviser, sett noko på TV, hatt ein god middagslur etter laurdagsgrøt. Ofte har vi pizza til kvelds ein slik dag, men i kveld hadde vi bare ordinær kveldsmat. Så løyste vi litt kryssord ei stund, og så måtte vi jo sjå litt på Facebook. Der var det mange som hadde meiningar om nedturen til Kjell Ingolf, men eg såg ingen som skreiv noko om Marit Slagsvold.

Og så kom det ei liste over bøker eg kunne handle hos Wangsmo Antikvariat, og det var mange frå Agder, men få frå Setesdal, så det blir nok inga bestilling der denne gongen heller.

Ja, det har vore litt av ein dag.

Rasisme

Share

Det var tankevekkande å høyre på Lindmo i kveld. Fredrik Solvang fortalde om sin oppvekst, eg visste ikkje at han hadde vakse opp i nord, den dialekten hans røpar jo ikkje det. Den andre gjesten hadde vakse opp utanfor Oslo. Begge hadde dei opplevd rasistiske kommentarar i kommentarfelt og innboksar.

Av og til lurer eg på om eg lever i ei særs verna verd. Rett nok er eg Blenda-kvit og skulle ikkje få kommentar på hudfarge. Men gjennom åra har eg hatt med mange innvandrarar å gjere og har ikkje høyrt at dei har fått hatmail eller tilrop om å dra dit dei kom frå. Det kan sjølvsagt  skuldast at dei ikkje har fortalt det til meg. Det kan også skuldast at eg har vore naiv.

Å høyre om kva slike kommentarar kan gjere for sjølvkjensle og frimod, var tankevekkande. No har dei begge som var på TV i kveld klart seg godt i samfunnet vårt, og eg vonar at det ikkje er hatmail i innboksen til Fredrik Solvang når han har hatt ei debattsending, men at det er saklege kommentarar.

Valet synte også at dei partia som var mest mot innvandring, ikkje vann fram til Stortingsplass, så fleirtalet av folk her i landet er ikkje i dei kategoriane som vi har sett vinne fram i Ungarn og Polen, mellom anna.

Dei to gjestene i kveldens program meinte likevel at det var håp og at Norge som eit multikulturelt samfunn går framover. Det vonar eg også, det gir håp.

Fleire prestar

Share

I går var det i Vårt Land publisert ei liste over kandidatar nominerte til biskop i Borg. Noverande biskop Atle Sommerfeldt blir 70 år og då må han gå av sjølv om han godt kunne stått lenger.

Eg har jo ei lang liste prestar frå Presteboka 1974 med eit stort tal raude lenker, men dei er jo pensjonistar no om dei ikkje er døde, så eg tenkte at det kunne vere greitt å skrive inn namna frå denne lista. Eg meiner at prestar bør ha ein artikkel også om dei ikkje er nasjonale kjendisar, dei aller fleste av dei er lokalt godt kjende, og truleg blir dei googla oftare enn folk flest.

Det synte seg at Bernt Rune Sandrib var den einaste lokale som var nominert. Ein annan var Misjonssambandet sin Espen Ottosen, som eg også hadde artikkel om. Den tredje eg alt hadde artikkel om, var Einar Gelius frå Arendal, han var på Setesdalskonferansen eitt år.

Ein av dei nominerte stammar frå Setesdal, det er Hallvard Olavsson Mosdøl, han er son til lyrikaren og lektoren på Kvitsund gymnas, Olav Mosdøl, som har vore med i Valle Radio fleire gonger i samband med at han har gitt ut diktsamlingar. an

Etter kvart skal alle desse gjennom ein prosess der mange skal uttale seg og først nokre dagar før jol får vi ei endeleg liste som Kyrkjerådet skal velje mellom på nyåret.

Kan vi få ein biskop som har hatt teneste i Setesdal?

 

Røyk utan eld

Share

I kveldens sending var Sondre Rua Dokken med Valle Brannvesen på øving. Han sat på i tankbilen til brannvesenet, men samtalen med Torleif Homme måtte vente til dei hadde stoppa, for det var for mykje bråk medan dei køyrde.

Øvinga var i gymsalen på Setesdal folkehøgskole, den gamle Hylestad skule, altså like ved der eg budde dei første åra i Setesdal, frå 1991 og utover. I den gymsalen meiner eg å hugse at vi hadde  mange timar med volleyball på kveldane det året, det var før Reidun flytta frå Stokmarknes, så eg var aleine det året. Ove Berrefjord og Knut Høgevoll spelte badminton så sveitten spruta, men det er 30 år sidan, eg trur nok dei tek livet litt meir med ro no.

Sjølv om eg la opp,spelte hylstringane volleyball der i mange år, eg trur dei hadde stor glede av det, og då folkehøskulen overtokm var det mange som meinte at bygda burde få bruke gymsalen som før. Korleis det gjekk, er eg ikkje sikker på, kan hende flytta all slik aktivitet til Vallehalli då den var ferdig, sjølv om det betydde noko meir køyring for folk.

No var altså salen i bruk til øving for røykdykkarane. Dei har krav om minst fire slike øvingar i året, og ei av dei må vere varm, då må dei til Evje for å øve om dei ikkje har eit hus som skal brennast ned. Det hadde dei i det huset vi budde i den gongen, så hadde eg visst at det skulle brennast ned, hadde eg ikkje kjørt til Reimarmoen med aviser eg hadde samla på gjennom dei åra vi budde der då vi skulle flytte.

På Nomeland nytta dei ein røykmaskin til å lage røyken, den var ikkje farleg, men den var så tjukk at dei såg ikkje noko i romet og måtte arbeide saman to og to for å leite etter folk.

Men det var røyk utan eld.

Programmet for kveldens sending var slik:

Ansvarleg og teknikar Sondre Rua Dokken
19.00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke
19.30 Kommunen informerer med ordførar Steinar Kyrvestad
20.00 Lokal time
Setesdal brannvesen IKS på øvelse
Kim Rysstad om plateinnspiling
21.00 Blueskveld med Ronny Stavsholt

Elvis, Oddvar og Ivar

Share

Kveldens sending hadde stort spenn i musikken. I Musikktimen var tema Elvis Presley. Ettersom han er død, kunne Siri Johannessen ikkje snakke med han. Men det kunne ho med Oddvar Høgevoll og Ivar Skippervoll, Ivar skulle vere prestevikar i Valle ei tid etter det eg fekk med meg. Dessverre fekk eg ikkje med meg så mykje av sendinga i kveld, av og til er det andre ting som må gå først, og slik var det i kveld.

Men Postludium med Ben van Oosten på orgelkrakken, det fekk eg med meg og det var stor musikk av dei store franske komponistane.

Program

18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri
18.15 Over en åpen bibel Tom G Johnsen frå Norea Mediemisjon
18.30 Musikktimen med tema Elvis Presley
19.30 Timen med Oddvar Høgevoll og Ivar Skippervold
20.30 Postludium ved Siri Johannessen
– Ben van Oosten, konsertorganist i 50 år, fransk romantisk orgelmusikk
21.00 Kyrkjebakken

Regjeringsskifte

Share

Eg skriv ikkje mykje om politikk her på bloggen, Men valet syner at folk vil ha eit regjeringsskifte og bytte ut Erna med Jonas. For folk flest er det ikkje sikkert at det betyr så mykje, det som gjeld folk flest er det jo stort sett semje om i landet.

No seier Jonas at han meiner at åtte år med høgrepolitikk har gitt auka forskjell mellom folk. Det vil han endre på.

Det har vore peika på i media her sør at Agder ikkje har hatt så stor innflyting på Løvebakken og i regjeringskontora. Om det blir likar’ no, står att å sjå. For mangt og mykje er lange trendar i ei samfunnsutvikling. Men arbeid for alle og løysing på klimaspørsmål er viktige oppgåver, og her treng ein samarbeid sikkert både til høgre og venstre.

Sjølv har eg ikkje engasjert meg aktivt politisk etter at eg flytta til Mandal. Eg tur ikkje KrF tapte valet av den grunn, men dei kom ikkje over sperregrensa og misser dermed mange mandat som dei kunne fått om dei hadde kome over.

Så får vi sjå framover kva det vil bety for landet.

Sang med munnbind

Share

Eg vart litt overraska i dag. Vi pleier å fylgje gudstenesta på svensk TV2 klokka 10. I dag var det felles nordisk gudsteneste frå Finland, den var ikkje direkte. Dei fleste i kyrkjelyden hadde på seg munnbind og når dei reiste seg for å syngje, tok dei ikkje av seg munnbindet.

Det må vere litt rart å synge med munnbind, Eg kan tenke at lyden får ikkje kome ut. Her var dei i eit flott kyrkjerom med god akustikk og fin orgelmusikk og det skulle vore fulltonande song, men det var helst spinkelt.

Ein kan jo lure på kva det har gjort med sanggleda å ha hatt korona-restriksjonar i halvtanna år. Kor har sett aktiviteten på vent, konsertar og øvingar har stoppa opp. Når vi ser på gudstenester, ser vi at forsangarane står langt frå kvarandre. Det er ikkje så lett å lytte til dei andre i eit kor når kravet om meteren skal oppfyllast.

No opnast det heldigvis opp att også innan kulturlivet. Så må regjeringa finne ein formel slik at også frivillige lag og organisasjonar kan få støtte sjølv om dei ikkje er momsregistrert eller kva det no er for kriterier som ligg til grunn.

Kan være et bilde av 2 personer og innendørs