Bienes hemmelige liv

Share

Denne boka var tema for bokaktuelt 15. november. Boka, som slo ut Da Vinci-koden på dei amerikanske bestseljarlistene, er skriven av Sue Monk Kidd og er hennar første roman. Før dette hadde ho skrive tre fagbøker.

Eg har høyrt på boka medan eg køyrde mellom Valle og Mandal, to helger måtte eg bruke på dei sju cd-platene, til saman vel åtte timar. Det var interessant, eg lærte om både bier og folk. I grunnen er det ein roman om ei 14 år gamal kvit jente, Lilly, som rømer frå ferskenfarmen i Sør-Carolina saman med den svarte hushjelpa faren har leigd for å stelle for dei etter at mor til Lilly døydde i ei skyteulukke då dottera bare var 4 år.

Dei to flyktningane kjem til honningprodusenten August og dei to søstrene hennar, og der får dei bu. Honningen dei lagar heiter Svart Madonna-honning, oppkalla etter ein gallionsfigur av ei svart kvinne med knytta neve (Black Power) som dei brukar på honningkrukkene sine, men som og er sentrum i gudstenester dei har i heimen. Vi fylgjer kvinnene i eit lite halvår med stor verdi for liva deira.

Lisbeth fortalde at ho hadde to eksemplar av boka og lydbok på biblioteket. Både bøkene og lydboka har vore mykje på utlån, folk i Valle vil lese det som er populær lesnad andre stader. Ho har også mange andre bøker med tematikken kvit/svart frå USA og Sør-Afrika, men ho har ikkje andre skjønnlitterære bøker der bier er sterkt med i handlinga.

Sue Monk Kidd har eiga heimeside, og der finn du Reader’s Guide, aktuelle spørsmål ein kan grunne på når ein har lese boka.

Adressen til heimesida er
http://www.suemonkkidd.com/

Adressen til Reader’s Guide er
http://www.suemonkkidd.com/SecretLifeOfBees/default.asp
Nede til høgre på den sida finn du ein link til Reader’s Guide.

Det er også norske linkar du kan klikke deg inn på, til dømes Bokklubben:
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?dokId=505645&rom=NB

Her finn du og intervju med henne. Sjå og NRKhttp://nrk.no/nyheter/kultur/forfattere/4780577.html
som har fleire linkar.

Har du lese boka? Send ein kommentar til Valle radio sin blogg.

Harald

Slik gjekk det

Share

Tysdagssendinga 15. november vart ikkje som planlagt. Geir skulle kople opp, men fekk ikkje kontakt med Bykle sjølv om han prøvde mange gonger. Til slutt gav han opp og spurde om eg kunne få det til. Men det var jo ikkje lettare for meg, så eg vart nøydd til å ringe etter hjelp. Då var klokka 18 og sendinga skulle begynne.

Det er godt å ha Hallvard i nærleiken. Han kom frå Motellet og sette i gang med same prosedyren som me hadde prøvd på i 20 minutt, men sjølv om han fekk kontakt, fall den ut att etter kort tid. Det gjekk nesten ein halv time før vi var på lufta, og kva som løyste problemet, er vi ikkje sikre på. Eg har mange gonger tenkt at det i vår tid burde vere lettare å kople opp, at nokon kunne programmere heile prosedyren på datamaskinen, slik at vi bare kunne trykke på ein knapp, og så gjorde data resten. Men så langt er vi ikkje komne enno.

Ettersom vi vart så seine, snudde eg litt på programmet. Først kom programma vi får frå Norea mediemisjon, som til vanleg går til halv åtte. Programmet eg hadde planlagt etterpå gjekk ut, og då kom vi i rute att til klokka åtte.

Vi arbeider no med å få musikken på datamaskin, og då sendinga var slutt, kom Hallvard bort og synte meg noko av det vi kan gjere når systemet kjem i gang. Men vi tykte nok at det gjekk noko seint å leite etter musikk på datamaskinen med det nye systemet, så det må dei nok forandre på.

Kåseriet heldt eg klokka 19:45. Eg tok utgangspunkt i at Kyrkjemøtet 2005, som går på Lillehammer denne veka, har tema Misjon og brukte litt frå stoffet eg fann på nettet frå møtet. Her er linken
http://www.kirken.no/nyheter/nyhetDet.cfm?pNyhetId=1155&pNyhetKat=Tema

Harald