Programmet i veke 48

Share

Tysdag 29. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel med Solfrid Quist, som er forkynner i Ungdom i Oppdrag
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Ivar Johnsen, pastor i Raufoss frikirke, i samtale med Per Ove Stige
19:40 Musikk i adventstid 1
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme. Bøker i ei førjolstid og Bokhandlarprisvinnaren Eremittkrepsene av Anne B. Ragde
20:30 Postludium. Margaret Volle spelar på orgelet i Lindemannsalen på Norsk Musikkhøgskole.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 30. november

18:00 Kommunestyremøte
Teknikar: Gudrun Rysstad

Her er saklista

Referatsaker
Utv.nr Sakstittel
83/05 Referatsaker
91/05 Fylkestingets vedtak i sak 25-2005
92/05 Det digitale distriktsagder –
93/05 Kopi av brev til Setesdal Regionråd frå Bykl
94/05 Valle kommune – pålegg om riving av bu
95/05 Møteprotokoll frå Eldrerådet 14.11.05
96/05 Møteprotokoll frå Arbeidsmiljøutvalet
97/05 Møteprotokoll frå Planutvalet 15.11.05
98/05 Møteprotokoll frå Administrasjonsutvalet
99/05 Møteprotokoll frå Formannskapet 16.11.05
100/05 Frå KS: Vedk. gjennomføring av NAV-reform
101/05 Novemberbrev frå NAV-interim: Ny arbeid
102/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjons-
103/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjonskra

Til handsaming
84/05 Førespurnader
85/05 Ordføraren orienterer
86/05 Handlingsprogram og økonomiplan for 2006
87/05 Samanslåing av skulemiljøutv. og samarb.utv.
88/05 Kommunedelplan for anlegg, område for idrott
89/05 Framlegg til reguleringsplan for gnr. 23
90/05 Reguleringsplan for Åsan – godkjenning
91/05 Søknad om konsesjon for bygging av Kveaså

Du finn meir om sak 87 på http://www.valle.kommune.no/
når du går inn på Politiske saker og vidare til kommunestyret.

Innhaldet i referata og dei andre sakene har eg ikkje funne på heimesida til kommunen, så dei må du finne på biblioteka eller på Velkomstsenteret.

Harald