Negativ folketalsutvikling, men positive tendensar

Share

Kommunen informerer
http://www.valle.kommune.no/

Rådmann Vidar Homme fortalde om den negative trenden i folketalsutviklinga. Det er eit problem for offentlege tenester i bygda. Men det er også negativt for næringslivet i kommunen. I mange år har situasjonen vore at vi har hatt mellom 1400 og 1500 i 40 år. Men no er det nede på på 1370. Det offentlege har innskrenka, Agder Energi og Valle vidaregåande skule er stikkord, men også kommunen har innskrenka.

Likevel kunne rådmannen fortelje om positive tendensar, ikkje minst utbygginga på Furestøyl.
http://www2.brokke.com/
Her må kommunen ta vare på initiativet, det skaper optimisme i heile kommunen.

Han nemnde at han hadde vore i ungdomsskolen, og der var det ganske mange av elevane, særleg gutane, som hadde planar om å bu i Valle når dei vart vaksne. –Men vi har kanskje ein jobb å gjere for å halde på jentene, sa han.

Neste år vert det ført fram straum til hytter på Bjørnevatn. Det vil nok vere mange som nyttar seg av dette, og trenden går mot større hytter.

Men truleg vert det ikkje større hytter i Stavdalen og områda som lokale folk nyttar til hytteområde. Han fortalde også om restriksjonar på storleik og andre tilhøve i kommuneplanen.

Det vert no lagt fiber for å få breiband i heile kommunen frå Byklegrensa og sørover, med forgreining til Furestøyl og Bjørnevatn. Om fem år vil truleg breiband vere aktuelt for å sjå TV. Det kostar ein million pr. kilometer og er ein viktig del av infrastrukturen. Difor må det offentlege spele ein rolle innan dette.

I Telemark har det vore eit prosjekt for å få fristilt småbruk til sals, og i Valle har ein også tenkt på dette. Når eit bruk har vore for sal, har det vore stor interesse, slutta Vidar Homme, som vona at det kunne verte noko liknande i Valle.

Eg fann ein kronikk om det siste emnet i Bergens Tidende. Her er linken til den
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article18326.ece

Har du synspunkt på folketalsutviklinga og kva kommunen bør gjere? Skriv på bloggen til Valle radio.

Harald

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.