Programmet i veke 48

Share

Tysdag 29. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel med Solfrid Quist, som er forkynner i Ungdom i Oppdrag
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Ivar Johnsen, pastor i Raufoss frikirke, i samtale med Per Ove Stige
19:40 Musikk i adventstid 1
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme. Bøker i ei førjolstid og Bokhandlarprisvinnaren Eremittkrepsene av Anne B. Ragde
20:30 Postludium. Margaret Volle spelar på orgelet i Lindemannsalen på Norsk Musikkhøgskole.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 30. november

18:00 Kommunestyremøte
Teknikar: Gudrun Rysstad

Her er saklista

Referatsaker
Utv.nr Sakstittel
83/05 Referatsaker
91/05 Fylkestingets vedtak i sak 25-2005
92/05 Det digitale distriktsagder –
93/05 Kopi av brev til Setesdal Regionråd frå Bykl
94/05 Valle kommune – pålegg om riving av bu
95/05 Møteprotokoll frå Eldrerådet 14.11.05
96/05 Møteprotokoll frå Arbeidsmiljøutvalet
97/05 Møteprotokoll frå Planutvalet 15.11.05
98/05 Møteprotokoll frå Administrasjonsutvalet
99/05 Møteprotokoll frå Formannskapet 16.11.05
100/05 Frå KS: Vedk. gjennomføring av NAV-reform
101/05 Novemberbrev frå NAV-interim: Ny arbeid
102/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjons-
103/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjonskra

Til handsaming
84/05 Førespurnader
85/05 Ordføraren orienterer
86/05 Handlingsprogram og økonomiplan for 2006
87/05 Samanslåing av skulemiljøutv. og samarb.utv.
88/05 Kommunedelplan for anlegg, område for idrott
89/05 Framlegg til reguleringsplan for gnr. 23
90/05 Reguleringsplan for Åsan – godkjenning
91/05 Søknad om konsesjon for bygging av Kveaså

Du finn meir om sak 87 på http://www.valle.kommune.no/
når du går inn på Politiske saker og vidare til kommunestyret.

Innhaldet i referata og dei andre sakene har eg ikkje funne på heimesida til kommunen, så dei må du finne på biblioteka eller på Velkomstsenteret.

Harald

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.