Ungdom i Oppdrag

Share

Tysdag 1. november kjem tre ungdommar frå Ungdom i Oppdrag til Valle radio for å fortelje om aktivitetar dei har her i kyrkjelyden. Dei skal vere her i vinter og ha praksis, medan dei har tilknytning til Skjærgårdsheimen på Flekkerøy.

Ungdom i Oppdrag er ei rørsle der unge på eigen kostnad i ein lenger eller kortare periode deltek i kristent arbeid i ein kyrkjelyd.

Kva synest du om at unge kristne gjev eit år til å fortelje andre om gleda ved å tru på Jesus?

Lytt til programmet i Valle radio tysdag klokka 19-20. Anten du høyrer eller ikkje kan du skrive synspunkta dine i bloggen vår.

Harald

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.