Kjønnskvoteringsproblemet

Share

I kåseriet tysdag 6. desember tok eg opp eit tema frå sendinga fredag 2. desember.

I Setesdølen (sjå bloggen 4. desember) den dagen (2.12) stod det at det skulle vere kvinnekveld i Valle radio, Theis skulle ha med seg 4 kvinner i sendinga: Magnhild Bjørnarå som gjest i nyhetstimen, Marianne Fedde Lilland med nytt frå Hovden i den same nyhetstimen, Eva Olavsdotter i eit program om Rammstein og Birgit Attestog som gjest i Open sending. Eg lurte på om ikkje Theis fekk same problemet som styra i næringslivet, som heller ikkje klarer å leve opp til målsettinga om kvinner i styrene. Sjølv om det vart kalla kvinnekveld, var det 8 menn med i sendinga, og bare 4 kvinner.

Arbeiderpartiet hadde verdas tøffaste kjønnskvotering då dei vedtok 50 prosent kvinnerepresentasjon, men dei måtte langt ned på statssekretærnivået før dei kunne seie at regjeringa klarte å nå målsettinga etter valet.

Sjølv om intensjonen er god, er det ikkje alltid ein maktar å realisere den.

Før og etter kåseriet spelte eg frå plata Jol med Syngjandi, som har 12 kvinner og 8 menn på coveret, og såleis representerer radikal kjønnskvotering.

Harald

Musikk i advent 2

Share

Dette programmet klokka 19:30 tysdag 6. desember hadde internasjonal jolemusikk som tema og eg spelte desse innslaga:

1. Adams: O holy night. Pavarotti
På svensk: O helga natt
2. Mendelssohn: Hark! The herald angels sing. Bach Choir
På norsk: Høyr kor englar kved i kor
3. Adeste fideles. Pavarotti & London Voices
På norsk: Kom alle kristne
4. Away in a manger. Catharina Rogers & Bach Choir
På norsk: En krybbe var vuggen
5. Joy to the world. Joan Sutherland & Ambrosian Singers
På norsk: Gled deg du jord

Her finn du plata som musikken var henta frå (men med anna cover enn det vi har i radioen):
http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album_id=112

Harald