Program i veke 50 – 2005

Share

Tysdag 13. desember

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Egil Grindland
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Musikk i advent 3
20:00 Bokaktuelt. Jolegåver til barn og unge. Biblioteksjef Lisbeth D. Homme
20:30 Postludium. Orgelmusikk til jol.

Onsdag 14. desember

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Ørnulf Hasla

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Anna Stella Karlsdottir
19:00 Kommunen informerer. Varaordfører Olaf Henrik Homme
19:30 Tankar frå Bibelen. Håvard Viki
20:00 Næringsliv i Valle. Olav K. Hovet
20:30 Min musikk. Tarald Myrum
21:00 Open sending med Theis med gjest Jorunn Helle

Open sending onsdag 7. desember

Share

Her hadde eg laga rebusar frå Setesdølen tysdag 6. desember. Karin Bøe var gjest, ho hadde gjeve vevstoga Valle Vev fri denne kvelden. Men vi snakka litt om Setesdal Regionråds gåve til Kirsten Bråten Berg i høve tildelinga av St. Olav. Teppet, som var mastergradsoppgåva til Karin, hadde fått fin eksponering i avisa, og sjølv hadde ho høyrt reportasjen i Valle radio dagen etter tildelinga.

Deretter var det tid for oppgåvene, og dei som kom inn i studio, fekk julesongar som ekstraoppgåve. Det førte til triveleg prat når eg spela jolesongar frå ei SKRUK-plate, men snakka over begynnelsen, slik at oppgåva ikkje skulle vere alt for lett.

På halvannan time løyste vi 9 rebusar, og Ellen Lien vann sekken, medan Pål Dale fekk rosa.

Aktuell time og Kommunen informerer onsdag 7. desember 2005

Share

1. Valle sparebank opnar kontor i Kristiansand
Torleif Hovet og Tor Arild Rysstad kom i studio for å fortelje om at Valle sparebank i januar opnar kontor i Markens gate 2. Banken har 1000 kundar som bur i Kristiansand og vonar at dei vil ha nytte av kontoret. Samstundes ser dei at det gjennom Terra-samarbeidet er mogleg å få fleire kundar i personmarknaden.

Fædrelandsvennen skreiv om dette alt i sommar, sjå
http://www.fedrelandsvennen.no/naringsliv/article287180.ece

2. Setesdal Regionråd har hatt møte tysdag 6. desember
Sjølv om det såg ut til å vere mange møte denne dagen ut frå annonsen i avisa, skuldast det prinsippet om gjennomgåande representasjon, fortalde Arne Tronsen. -Det er dei same folka som har ulike hattar på seg. Regionrådet har stått for praktisk tilrettelegging, og dei hadde også møte der dei mellom anna vedtok å auke bompengesatsane. Om to år er det slutt på bomstasjonen på Vassend, grensa mellom Bygland og Evje. Deretter vert det innkreving i begge retningar på grensa mellom Valle og Bygland.

Truleg vil Iveland gå ut av samarbeidet i 2007. Det var også to interessante foredrag av folk som ser på regionalt samarbeid med andre briller; Paal Helge Haugen tala om “Kva skal vi med Setesdal i ein globalisert verden?” og Tarjei Haugen tala om “Natur og kultur som grunnlag for utvikling av tettstader.”

3. Ungdomsprosjektet i VAFA
Torjus Uppstad og Toralf Andersen orienterte om rapporten som er lagd fram om Ungdomsprosjektet 2005. VAFA vil gå vidare og prøve å få til eit tilsvarande prosjekt til sommaren. VAFA har i stor grad hatt innsatsen retta mot vatna på heia, men det er viktig å ikkje gløyme Otra. Dei som fiskar med ruser på Rysstad får stor og fin fisk, men sportsfiske er svært vanskeleg på grunn av alt krypsivet.

Aktuelle saker på kultursektoren.
Hege Sandhaug fortalde at i Valle kommune er det rektor Leif Kvinlog som er kontaktperson for Den kulturelle skulesekken. Ein arbeider for å få produsert lokale program som kan nyttast i denne samanhengen.

Ho fortalde og at hennar stilling er delt med 50% når det gjeld kulturarrangement og 50& til å vere prosjektleiar i driftsetaten og at mykje av tida til dette no har vore nytta til kursing.

Når det gjeld kultur, har det særleg vore program for born som Valle kommune har arbeidd med å skaffe til bygda, mellom anna fordi scenen i Storstoga ikkje er så godt eigna for større framsyningar. Men programma for born har vore populære, og også i 2006 vil det verte slike program.

Postludium 6. desember – Musikk til advent

Share

Dette programmet hadde Niklos K. Besteland ansvaret for, og han nytta desse platene i eit temaprogram over melodien Folkefrelsar til oss kom . Nun komm der Heiden Heiland – Veni redeptor gentium – ei salme av Ambrosius frå Milano ca 397, omsett til tysk av Luther og til norsk av Bernt Støylen.

1. Anne Karin Kåsa: Folkefrelsar til oss kom. Spor 15 på denne plata
http://www.mic.musiconline.no/shop/displayAlbum.asp?id=26900

Teksten og litt om advent kan ein lese mellom anna her:
http://www.nesteklikk.no/20021129/31118.html

2. Johannes Eccard (1553-1611) Nun komm der Heiden Heiland
Ackermann-koret frå Rosenheim, dirigent Fritz Kernich
CHRISTOPHORUS LP SCHOLX 73852

3. Dietrich Buxtehude (1637-1707): Nun komm der Heiden Heiland BuxWV 211
Domorganist Michael Pohl på orgelet i Berlin Domkyrkje.
Motette Ursina cd 11991 Dei har ei dårleg heimeside som bare syner bilete av plata når du søkjer med nummeret. http://www.motette-verlag.de/

Meir om
Buxtehude finn du her: http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/buxtehude.html
Orgelet i Berlindomen: http://www.sauerorgelbau.de/berlinerdom.htm
Michael Pohl: Fødd i 1940. Utdanna i Berlin og Potsdam. Domorganist i Berlin frå 1993

4. J.S. Bach (1685-1750) Nun komm der Heiden Heiland. Orgelkoral BWV 599
Pieter Leebeek på orgelet i Hylestad kyrkje
SOS Records cd 9711-02 Sjå plata her: http://www.orgelmakerijsteendam.nl/engels/cd04.htm

Meir om
Bach: http://www.jsbach.org/
Skriv ei helsing til Pieter Leebeek, som reiste frå Valle til Østre Halsen i Larvik, men som no er
Kantor, Nanset
Pieter Leebeek Tlf. 33 13 16 60 (arbeid)
pieter.leebeek@larvik.kommune.no

5. Johannes Brahms (1833-1897) O Heiland reiss die Himmel auf, Op 74 nr. 2
Wuppertaler Kurrende, dirigent Heinz-Rudolph Meyer
Koret si heimeside er her:
http://www.wuppertaler-kurrende.com/cms/front_content.php

Meir om Brahms finn du her
http://www.johannesbrahms.org/

Her finn du teksten til O Heiland
http://ingeb.org/spiritua/oheiland.html

Wikipedia har ei side med link til notene og musikken.
http://www.cpdl.org/wiki/index.php/O_Heiland,_reiss_die_Himmel_auf_(Johannes_Brahms)

6. Eilert M. Hægeland (1951-2004) Sonata con Chorale over “Folkefrelsar til oss kom”. Spor 16 på denne plata
http://www.mic.musiconline.no/shop/displayAlbum.asp?id=26900

Anders Olav Hægeland har laga ei side med informasjon om Eilert
http://www.haegeland.no/

Orgelet i Flekkefjord kyrkje er bygd av Marcussen & Søn, men dei har ikkje noko heimeside.

Takk til Niklos for eit fint program.

Harald