Næringsliv i Valle

Share

Theis Salvesen i samtale med Olav K. Hovet

Han har vore med i firmaet frå han var 13 år. Han følte det ikkje slik at han skulle overta, han måtte ta del i livet i eit lite firma, akkurat som på ein gard. Men foreldra dreiv garden fram til 1990, sauer og kyr. Det var greitt med kyr når ein kunne sende dei på fellesbeitet på Birkeland. Knut døydde i 1987, og Olav overtok firmaet då. Han var då 30 år gamal, og firmaet hadde fem tilsette. No har dei åtte, han har leigd inn tre for å klare alt dei har å gjere.

Når han legg inn tilbod tenkjer han på korleis han skal halde firmaet i sviv. Han er meir på kontoret no, han har ein lekker sekretær, det er kona.

Olav er omtrent i felten dagleg, særleg når det er mykje å gjere, som no. Han har to lærlingar no, både av idealistiske grunnar og for å tene pengar. Men unge reiser frå Valle fordi miljøet har ikkje så lett å halde på dei unge. I perioden frå ein er 15-30 er det vanskeleg å få unge til å vere i Valle. Med reform -94 lærer lærlingane mykje og kan mykje. Dei som har grunnkurs og VK 1 kan ganske mykje, og VK2 er læretida.

Jo meir ein har å gjere, jo meir rekk ein, men det blir færre timar på sofaen. Så ein kan rekkje litt politikk også, når det blir for travelt, må varamennene i elden.

Kathie Melua: Nine million bicycles

Det største oppdraget er Hovden Badeland.
http://www.badeland.biz/
Det var eit greitt prosjekt der mange gode krefter samarbeidde om å få det til. Det held seg fint. Nokre prosjekt har vore gode, andre har vel ikkje utløyst så stort engasjement. Bykle kyrkje vart eit fint prosjekt, det gjekk nokre km med kabel. Idrottshallen i Valle var eit anna slikt prosjekt. Det er godt med nokre store jobbar mellom dei mange småjobbane.

Det er opp og ned med kva ein tener mest på. Men det er nokre gonger ein tapar også.

-Hender det du ser at anbodet ditt var for lågt og vert irritert?
-Det er ein del av gamet. Det kan nok hende at ein irriterar seg, men ein må leve med det.

-Klarer du å halde sysselsettinga?
-Vårknipa er vanskeleg, i vår måtte vi permittere, og det måtte vi også i 1993. Men elles har vi klart å halde sysselsetting. Vi har mest å gjere på Hovden, 70 prosent av arbeidet er der. Brokke har enno ikkje betydd så mykje for oss enno. Bjørnevatn vil også slå ut på sikt. Men ikkje noko i Valle kommune kan konkurrere med prosjekta på Hovden.

Men dei skal vere ferdig med 16 leilighetar i Brokke til St. Hans

Chris Rea: Let’s dance

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.