Noreaprogramma veke 1-06

Share

1. Over ein open Bibel
Denne veka var det prosjektleiar i Norea Mediemisjon, Asbjørn Kvalbein, som hadde andakten. Kvalbein har vore forlagssjef i Lunde forlag, som du finn her:
http://www.lunde-forlag.no/

Etterpå song Rune Larsen “Jeg har vandret med Jesus”. Vi fadet etter første vers. Her kan du lese eit intervju med han i Normisjons blad Agenda 3,16
http://www.normisjon.no/agenda316/index.php?kat_id=73&art_id=348

2. Noreamagasinet
a. Gospelsambandet
Ragnhild Kristine Vartdal presenterte Gospelsambandet, som er ei sanggruppe som gir 100 kroner for kvar selde plate til Norea sitt prosjekt Hanna. Meir her:
http://www.gospelsambandet.net/index.php?id=2

Etter innslaget høyrde vi “Share” med denne gruppa.

b. Fjellhaugstudentane har besøkt Kina
Per Ove Stige

Etter innslaget høyrde vi Hilde Sveio: “Frå nord til sør”

c. Tro og tradisjon i en ny tid
Ragnhild Kristine Vartdal i samtale md biskop Olav Skjævesland om tilpassing til gudstenesta for ulike grupper.

Etter innslaget song Espen Samuelsen “In you alone”

d. Kommentaren
var ved Martin Birkedal Til slutt song Frequency “Love to survive”

3. Møteplassen

I dette programmet samtalte Jostein Sæth med Hartvig Kloster, som er leiar i Open Air Campaigners Norway.

Sjå http://tinyurl.com/duu8z for meir informasjon

Harald

Musikk til nyttår gjennom 400 år

Share

Niklos K. Besteland har laga dette programmet til Postludium i kveld klokka 20.30:

1. Christopher Tye (1498-1573):
Laudate Nomen Domini. Motett framført av Motettkoret i Stavanger Domkyrkje, dirigent domorganist Lars Mæland
LYNOR LP 505
2:21

Om Tye kan du finne informasjon på engelsk her:
http://www.guildmusic.com/composer/tyec.htm

Då kora i Stavanger domkyrkje våren 2003 reiste på tur til USA, var dette verket framleis på repertoarlista.
http://www.domkirken-musikk.no/english2.htm

2. Dietrich Buxtehude (1637-1707):
“Von Gott will ich nicht lassen” BuxWV 220 og 221
Organist Piet Kee på orgelet i Roskilde Domkyrkje
CHANDOS CD CHAN 0539
4:36

Her er link til plata
http://tinyurl.com/9l76o
og her er info om Piet Kee på engelsk
http://tinyurl.com/a4kr6

3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Andante nr. 1 i Ess dur, K. 67
Frå samlinga “Salzburger Domssonaten”.
Arrangert og spelt av organist Joachim Dorfmüller på orgelet i St. Lambertiskyrkja i Münster

2:49

Alle Mozart sine kyrkjesonatar er spelt inn på Naxos. Her finn du omtale på engelsk:
http://tinyurl.com/bj9xs
Dei er svært korte, for biskopen i Salzburg ville ikkje at ei messe skulle vare meir enn 45 minutt. Dette er den fyrste han skreiv, det var i 1772.

4. Niels W. Gade (1817-1890):
Festpreludium over “Lover den Herre”
Organist Johannes Geffert på orgelet i klosterkyrkja Maria Laach

MOTETTE-URSINA CD 12441
4:26

Her finn du informasjon om klosteret på tysk
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Laach

og her er organisten
http://www.pianisten.de/geffert/home.htm

5. Lars Mæland (1918-1993):
“Halleluja, Herrens navn være lovet!” Motett framført av Motettkoret i Stavanger Domkyrkje, dirigent domorganist Lars Mæland
LYNOR LP 505
1:44

Niklos likar å lage slike lengdesnitt-program. Nyt det klokka 20:30 tysdag 3. januar.

Harald

Frelseren er født – Polske julesanger på norsk

Share

Før jol var eg i Lyngdal. Søster mi er organist der, og dei har ein tradisjon om å samlast til Jolefred i kyrkja klokka 22 på Lille jolaftan. Slik var det i år også, og nærare hundre personar kom saman til ein times jolesong, Lyngdal kyrkjekor song (der fekk eg vere med). Døtrene til ordføraren var også med, sjølv kunne han sitje i fred i kyrkja å høyre på, men kona spela piano til nokre av stykka.

Etter samlinga i kyrkja var eg med dei heim, mor på 88 feira jol der i år, og vi prata til langt på natt. Då eg skulle gå, kom dei med ei plate med polske jolesongar på norsk som koret hadde nytta tidlegare år. Eg lytta og vart gripen av gleda og songen og songgleda i desse jolesongane.

Det er grunnen til at eg sender dei i Valle Radio i kveld, ei glede skal ein jo dele med andre. Her er titlane på songane og liste med artistar. Adressen til plata er her,
http://tinyurl.com/7nvnf

Det er Arne Dagsvik som har arrangert songane og Eivind Skeie som har gjendikta dei på norsk. Noteheftet til songane kan ein kjøpe på Cantando Musikkforlag i Stavanger, og plata er laga av Lynor, som vel også sel henne.

Under kvar sang står lengden på sangen. Til saman tek programmet nesten ein time.

KOM TIL STALLEN
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, HÅVARD STENSVOLD, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

4:23

RØSTER FRA HIMLEN BRYTER NATTENS FERD
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: HÅVARD STENSVOLD, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:34

GJETERGUTTER LØPER
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

2:21

JOMFRU MARIA LØFTER OPP DEN LILLE
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

4:11

VÆR VELKOMMEN GULE STJERNE
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Z Noskowski
Tekst av Ukjent
Utøvere: HÅVARD STENSVOLD, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:58

BETLEHEM HVILER
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:12

LILJEBLOMST
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

4:13

SEIERSDAG
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

1:37

SOV, LILLE JESUS
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

5:11

DET ER MØRKE I STALLEN
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:26

ENGLERØSTEN TALTE SLIK
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

2:31

FRA DEN FJERNE HIMMEL
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:33

LA OSS ALLE GÅ TIL STALLEN
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

1:53

VESLE BARN, VESLE BARN, DU SOM DRØMMER
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, HÅVARD STENSVOLD, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

4:32

VISMENN HASTER GJENNOM NATTEN
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:33

ALT SOM HAR STEMME
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

2:04

GLANSEN FRA DET HØYE
Hovedartist: VOX ARCTICA
Musikk av Ukjent
Tekst av Ukjent
Utøvere: ANN HELEN MOEN, HÅVARD STENSVOLD, NORDNORSK KAMMERORKESTER, VOX ARTICA

3:35

Helsing Harald