Bokaktuelt med Alfhild Loftesnes

Share

I programmet tirsdag 24. januar kl. 20:00 har eg ein samtale med Alfhild Loftesnes om to bøker som er blitt nulla av Norsk Kulturråd sin innkjøpsordning. Under titlane finn du linkar til omtalar av bøkene.

1.
Memo Darez: Mitt liv uten meg. Aschehoug 2003.

http://www.poeten.no/?pid=5&aID=79876 Av Kjersti Bjørkmo
http://www.dagogtid.no/arkiv/2003/40/bokm3/ Av Nøste Kendzior
http://www.dagbladet.no/kultur/2003/11/03/382482.html Av Inger Bentzrud
http://www.kurdistan.no/Magasin/11/1070885193 Av Marianne Rugkåsa

2.
Vetle Lid Larsen: Himmeltårnet. Tiden 1999.
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1229.html Av Petter Mejlænder
http://www.dagbladet.no/kultur/1999/11/30/184703.html Av Cathrine Krøger Hammerstrøm
http://www.dagbladet.no/kultur/2000/02/03/191093.html NTB-artikkel
http://home.no.net/jugreg/verdt%20a%20lese.html Av Therese Gregersen

Alfhild skal ta mastergrad i norsk og er med i eit forskningsprosjekt leia av Jahn Thon på HIA som ser på litteraturkritikk slik det kjem til uttrykk i nulling av bøker. Nulling vil seie at bøkene ikkje blir kjøpt inn av Norsk Kulturråd og difor ikkje blir sendt til biblioteka som såkalla K-fond-bøker.

Her er ei side som nederst har mange linkar til problemstillinga om nulling:
http://www.pluto.no/doogie/volapuk/litt/E_Eggen/eggensdok.htm

Alfhild vil gjerne kome i kontakt med folk som har lese eller kan tenkje seg å lese desse to bøkene, for ho skal lage ei undersøking om emnet der ho intervjuar folk som har lese desse to bøkene.