Litt statistikk

Share

Eg har sett på statistikken for bloggen så langt. Her er resultata:

Nov 2005 Des Pr. 14. jan
Viste
sider 6714 432 219
Besøk 166 248 167

Sidevisingar
Når eg seier i sendinga og andre stader at det er over sju tusen sidevisningar, så stemmer jo det, teljaren syner 7365 pr i dag. Problemet er bare at det var over 6700 i november, den månaden det var færrast besøk. Statistikken syner at 9. november var det 1325 sidevisingar på elleve besøk, 21. november var det 1934 på fem besøk, det betyr at kvar gjest hadde nesten 400 sidevisningar. Eg trur nok teljaren har gått varm dei dagane.

Besøk
Difor er det nok meir realistisk å vurdere besøkstala, eventuelt å kutte ut november på visingstatistikken. Då syner det seg at 166 besøk i november auka til 248 i desember. Dei 14 fyrste dagane i det nye året har vi hatt like mange besøk som i heile november månad. Det skulle då vere mogleg å auke besøkstalet i januar i høve til desember. Kom innom bloggen ofte, så kan det skje.

Konkurranse på bloggen
Ein måte å auke besøkstalet kan vere å ha ein konkurranse på bloggen. Då eg la ut 10 stev der folk skulle finne ut kva reisemål eg hadde tenkt på i steva, auka sidevisningstalet, sjølv om besøkstalet ikke auka.

SV er sidevisning, B er besøk
Dato SV B
14.01. 18 14
13.01. 35 14
12.01. 15 13
11.01. 07 07

Send ein mail til meg med idear til bloggen eller program i Valle radio. Adressa er harhaugl@online.no

Harald

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.