Nyhetstimen fredag 13. januar 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

1.
Tom Arild Homme i studio: Om innfrysingsprosjektet

Prosjektet med å stoppe Brokke kraft i fire dagar i 15 minusgrader er lagt på is 🙂 Grunnen er at grunneigarar i Bygland har krevd at det skal leggjast ut ei lense ved Ose for å samle opp krypsiv som ein reknar med vil kome med isen når vatnet blir sett på att. Ei slik lense må produserast spesielt, og det rekk ein ikkje på den tida som er att no. Prosjektleiar Tom Arild Homme sa at det slik sett ikkje gjer noko om temperaturen held seg høg, for dei kjem ikkje til å gjennomføre innfrysingsprosjektet i vinter.

At dette kjem opp noko seint syner at Krypsivfondet for Otra hadde trengt eit organ der alle kommunane var med, no representerer ordførar Steinar Kyrvestad i Valle kommunane oppstrøms Byglandsfjord, medan ordføraren i Vennesla representerer dei nederste kommunane. For å kome på banen i denne saka hadde planutvalet i Bygland møte i romjola, det er jo ikkje heilt vanleg.

2.
Torhild Sandnes i studio: Bygdefolkets studieforbund har nye kurs, påmelding 21. januar

Dei har tre helgekurs:
Fluebinding på Setesdalsmuseet
silkemåling og acrylmåling på Soknehuset

Dei har også kurs over fleire kveldar:
Matlagingskurs på Valle skule
Datakurs på Valle vidaregåande skule
Kurs for bønder som skal lage driftsplan

Alle husstander i Valle har fått brosjyre med informasjon.

3.
Harald B. Knutsen i telefon 952 33 1 33: Katalogen og 800 stev på nettet. Arkivaren dreg til Telemark.

Katalogen ligg på nettet, og du kan søke i den på type stoff og utøvar eller ord. Snart kjem det også stev der, til no har ein skrive inn 800 stev der ein kan søkje på ord og finne stev som høver i ulike situasjonar.

http://www.folkemusikkarkivet.net/aindex.html
Utlysing av ledig stilling ligg også der.

Harald B. Knutsen skal vere prosjektleiar i 2 år for å leie prosjektet “Bø i Felemark” som legg vekt på å presentere hardingfelebyggjarkulturen i Bø.

4.
Rune Udal på telefon 934 21734: Visegruppa Faun på Valle motell laurdag 14. januar

Rune Udal fortalde om planane for konserten. Han hadde sendt på epost eit kutt frå den eine plata dei har spelt inn, men vi klarte ikkje å få det på lufta. Dei brukar tekstar av André Bjerke som dei har sett melodi til.

Her er link til omtale av plata i Dagbladet:
http://www.dagbladet.no/kultur/2001/10/30/291424.html

Her er meir om Faun
http://www.kulturogspetakkel.no/pressematfoto/faun/pressemat.html

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.