Kommunen informerer 24. februar 2006

Share

Det var Leif Kvinlog, rektor ved Valle skule, som var i studio saman med programleiar Ørnulf Hasla. Han fortalde om Den kulturelle skulesekken, som er eit tilbod skulen prioriterer. Fylkesbiblioteket i Aust-Agder lager ein katalog med tilbod, og så kan skulane velje det som passar for kvar skule.

I Arendal fekk alle elevane ei forestilling i det nye kulturhuset, og det kosta ingenting for skulen å transportere dei dit, det var lagt inn i tilbodet. Når vi elles får tilbod om kulturopplevingar, må vi ofte betale reisa sjølv, og ein tur til Arendal for heile skulen, kan lett kome på 6-7000 kroner, og då fell det som regel bort. Her er heimesidene til Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder: http://www.aabk.no/?itemid=6561

Mandag etter vinterferien får elevane på Valle skule eit nytt tilbod frå den kulturelle skolesekken. Historier fra det gamle prestegårdskjøkken er tittel på framsyninga, som er basert på boka “Det spøker” av Gabriel Scott.

Økonomien i Den kulturelle skolesekken kjem frå tippemidlar. Før var desse bare knytte til idrott, men no er også anna kulturaktivitet kome med. Det er også mogleg å lage ei pakke slik at elevar frå kysten kan kome til Valle og oppleve lokal kultur her i dalen.

1. mars er søknadsfrist for neste barnehageår.

Om du vil ha fallvilt, kan du melde deg på ei liste hos Anna Arneberg, skogbruksjef i Valle. Kravet er at du må ta ein halv elg, til pris på 40 kroner kiloet. Det er jo ikkje så lett å ha plass i fryseboksen til så mykje kjøt, så ein må vel helst alliere seg med nokon for å klare det. For øvrig minna dei bilistar som lyttar på Valle radio om å kjøre forsiktig, det er mykje elg nær vegen no for tida.

Vallehalli er open laurdag, både idrotsshall, symjehall og kafe.

Innimellom informasjonen hadde Leif vald to songar av Henning Kvitnes.

Nytt fredag 24, januar 2006

Share

Programoversikta viser at første post på programmet i dag var informasjon frå Setesdalsmuseet. Diverre var eg oppteken med noko anna då, så eg fekk ikkje med meg kva dette gjekk ut på. Dersom du høyrde på, kan du skrive ein kommentar og fortelje kva det handla om.

Deretter hadde Ørnulf ein lang prat med rådmann Vidar Homme om breiband-satsinga i Valle kommune. Kommunen har teikna kontrakt med Bykle Breiband om å legge optisk fiberkabel gjennom heile kommunen. Den vil til dels ligge i vatn, som i Flåne, til dels i grøft, men der det er gateljos, vil den kunne henge på desse stolpane. Dette er ei investering fyrst og framst for innbyggjarane i kommunen, ikkje minst med tanke på at ein kan få 60 tv-kanalar og telefon gjennom systemet, i tillegg til alt det ein til vanleg tenkjer om breiband. I løpet av året vil kabelen bli vidareført til grensa mot Bygland. Det er også tanken å føre kabelen til Furestøyl i år. Her kan du lese meir om Bykle Breiband og sjekke prisane dei skal ha for å kople seg til.
http://www.istorm.no/category.php?categoryID=1822

Til slutt i denne timen snakka Ørnulf med Kjetil Uleberg og Bernt Bisseth Johanssen http://www.galleribi-z.no/galleri.htm
om ei utstilling på Hovden gård i vinterferien. Dei har mellom anna bilete av Per Fronth, kristiansandaren (fødd 1963) som har vore fotograf i VG og kunstnar i New York. Han har teke bilete på Hovden og så har han arbeidd vidare med dei, mellom anna måla på fotografia. Neste helg vil han vere til stades på Hovden. Andre utstillarar er Mona Ida, Olaug Åsen, Olav Storø, Olav Bjørgum og Karin Bøe. Her er ein link til Hovden gård:
http://tinyurl.com/z685r

Fredag 24. januar

Share

Program for Valle radio

18.00-19.00 Aktuell time ved Ørnulf Hasla

Anna Stella Karlsdottir informerar om dei ulike utstillingane som vert sett opp på Setesdalsmuseet si avdeling på Rysstad i sommar.

Rådmann Vidar Homme vil informere om den vidare satsinga på breiband i Valle kommune.

Kjetil Uleberg om utstilling på Hovden Gard

19.00-19.30 Kommunen informerer ved Valle skule

19.30-20.00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg

20.00-21.00 Musikk eg likar ved Inger Aamli

21.00 Open sending ved Rolf Erik Homme

Teknikar: Geir Uppstad
Telefonvakt: Jorunn Helle

Husk at du kan høyre Valle radio på internett på www.valleradio.com
e-mail: post@valleradio.com

Postludium 22. februar – Fransk barokk

Share

Denne musikken er frå tida då Solkongen – Ludvig 14. regjerte i Frankrike. Programmet var ved Niklos K. Besteland

1. Francois Couperin (1668-1733)
Sanctus – Recit de cornet.
17. del av Messe solenelle a l’usage des Paroisses
Organist Wilhelm Kümpel (1920-2000) på orgelet i Erfurt Domkyrkje. Her finn du ein presentasjon av orgelet: http://www.bistum-erfurt.de/seiten/375.htm
Og her er minneord på tysk om organisten.
http://www.bistum-erfurt.de/seiten/64.htm
Stykket var henta frå Psallites CD 60031

2. Jean-Francois Dandreu (1681-1767)
Livre d’orgue nr 3-6
3. Basse et dessus de trompette
4. Tierce en taille
5. Musette
6. Offertoire
Organist Peter Planyavsky på orgelet (1947- ) i Stefansdomen i Wien. Her er bilete av orgelet:
http://www.orgelsite.nl/kerken30/wien.htm
Peter Planyavsky slutta som organist der i februar 2005. No er han professor på konservatoriet i Wien og konsertorganist.
Stykka var henta frå Motette-Ursina CD 11641

3. Louis-Claude Daquin (1694-1772)
Noel i G-dur, nr. 10 frå samlinga Noveau livre de Noels pour l’orgue.
Organist Noel Rawsthorne på orgelet i Liverpool Cathedral. Her kjem du til ei engelsk side om han der det og er link til informasjon om orgelet.
http://www.simonlindley.org.uk/rawsthorne.html

Dagens Mozart: Jupiter

Share

Dagens Mozart var symfoni nr. 41, 2. sats, K 551, som og vert kalla jubiter. Satsen heiter Andante cantabile og er nydeleg etter mi meining.

Det var London Mozart Players som spelte, dirigent Matthias Barnert. Plata var frå BBC Music Magasine vol. 7, nr. 6, opptaket gjort i All Saints’ Chruch, Tooting, London 12. oktober 1998.

Her er link til ei side om denne symfonien
http://tinyurl.com/j7s73

Då han vart framført i Oslo Konserthus torsdag 28. oktober 2004, skreiv Idar Karlevold:
http://www.aftenposten.no/oslopuls/music/article901242.ece

På Astrofysisk institutt har dei ei side med Planetmusikk:
http://www.astro.uio.no/ita/DNP/nineplanets/musiclist.html

Sangkveld 21. februar 2006

Share

Songane denne kvelden tok utgangspunktet i teksten for søndag, som var Joh. 17, 1-8. På http://biblen.no kan du finne denne teksten. Ein parallelltekst er Matt. 17.1-9

1. Salme 121/ C.Nylund: Jeg løfter mine øyne. Saunes.
2. E.Blix/ S.H.Geitvik: Himmelske fader. Saunes (i høve at Elias Blix var fødd 24. februar for 170 år sidan.
3. T.B.Barratt/ C.H.Gabriel: Løft ditt blikk du ungdomsflokk. Martin Alfsens kor og orkester.
4. L.Sandell/ H.Pfeil: O Jesus åpne du mitt øye. 5 staute
5. Elsa Eklund/ T.H.Evald: La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus. Vennesla Sangbrødre
6. Svein Johansen: Ser du korset? Vennesla/ Bjarne Fagerheim

1. og 2. var fra plata Lynor 9410, Ei livselv av lukka, ei samleplate med Randulf Saunes.
3. var frå plata MMD982 Sanger fra bedehusland 3
4. var frå Lynor 0406-2 Stemninger fra Bedehusland,
5. og 6. var frå Vennesla Sangbrødre: Har du billetten klar?

Noreaprogram veke 8

Share

Over ein open Bibel
Astrid Hareide, regionkonsulent for Kirkens Nødhjelp i Agder, hadde andakten. Teksten var Joh. 3.16, og ho fortalde om 12 år gamle Billy frå Sudan, om ei hand til å ta imot med og ei hand til å gje med.

Noreamagasinet
Denne kvelden var tema Samemisjonen. Når dei har stemne, held dei 40 husmøte rundt i Finnmark. Her er ei oversikt over møteplassane:
http://www.samemisjonen.no/t3/index.php?id=87#230

Det var også ein reportasje om korleis dei har fått støtte i ei økonomisk krise. Her er link til artiklar om Samemisjonen:
http://www.samemisjonen.no/t3/index.php?id=5

Elles var det en reportasje om 50 elevar frå vidaregåande skular som møttest i Oslo på Utfordringskonferanse i regi av Misjonssambandet, og det var lyttarbrev frå Kina i dagens Noreamagasin.

Møteplassen
Her møtte vi Thuva Balas frå Vadsø/ Sri Lanka, som vaks opp som hindu i Vadsø, men møtte Jesus. I dette meldingsbrevet frå Fjellhaug Bibelskole er det reportasje frå då ho vart døypt.

Click to access Fjellheimnytt%204-05.pdf

Godt og tenleg ver

Share

Kåseri i Valle radio tysdag 21. februar 2006

Det har vore godt med nokre dagar med sol og lettare ver. Ein vert lettare i sinn og syn på livet når sola kjem over fjellet i sør.

Eg abonnerer på nyhetsbrevet til det amerikanske magasinet Christianity Today. Dei har folk som fylgjer med på stoff om kyrkje, religion og vitskap i aviser over heile verda. Det er på engelsk, det er sett med amerikanske augo, men av og til finn vi noko interessant, til og med frå Noreg

Dei har også eit dagens sitat, og 16. februar siterte dei generalsekretær i Sjømannsmisjonen, Kjell Bertel Nyland, som er i Torino-OL, som skal ha sagt at vi ber for dårleg ver slik at konkurransen vert utsett og vi kan starte frå begynnelsen att. I kyrkjebøna ber vi kvar sundag for godt og tenleg ver for bønder og så vidare. Når vi no ber om godt og tenleg ver, ber vi om dårleg ver.

Den bøna vart ikkje høyrt, vinden var lett og konkurransen gjekk i tide, slik at kombinertlaget, som var blitt sjuke, måtte trekkjast frå konkurransen. Her er ein link til denne sjømannskyrkja:
http://www.sjomannskirken.no/dt_singlearticle.asp?gid=48&amid=16174&

I lys av dette såg eg i OL-magasinet til Aftenposten for laurdag. På side 22 var det ei liste over gudstenestene i Oslo-området denne sundagen, som var Kristi forklåringsdag, med tekst frå Joh.17,1-8. Eg kunne ikkje anna enn gle meg. Over hundre kyrkjer innanfor og nærare 50 kyrkjer utanfor Den norske kyrkje kalla til samling denne sundagen. Alt frå Mozart-messe i Oslo Domkyrkje til Strandebarm prosti gudsteneste i Grensen 19 syner eit stort spenn i gudstenestene, og i fleire kyrkjer er det fleire samlingar, ikkje bare klokka 11. Eit anna trekk som slår ein er at det er gudstenester på andre språk enn norsk, her er engelsk, tysk, vietnametisk, kroatisk, kirkeslavisk, svensk, lettisk.

Eit anna trekk er dei mange ulike musikalske krefter som stiller opp til gudstenestene. Domkor, Seniorkor, KoriOslo, KorS, Gladsangkoret, Pilegrimen Mannskor og Vox-1 koret.

Guds menighet er jordens største under, syng vi. I Setesdølen for fredag var det også ei oversikt som inviterte til gudstenestene denne helga. Sjølv i desse OL-tider møtest kyrkjelydane til lovsong og takk.

Rebusar 17. februar 2006. Opi sending

Share

I denne oversikten ligg rebusane først, så løysinga med store bokstavar og til slutt den som kom inn i studio med rett løysing.

1. Himmelretning (nyn.) + solgud + bakken. AUSTRALIA Anders Fjellestad, Oslo
2. Fint pulver + leve + vase MELBOURNE Beth Lunden, Kristiansand
3. Vindstyrke + idrettsplass til å sparke fotball på BRISBANE Ingebjørg Vegestog Homme, Valle
4. Månefase + do + kav + tonn + smile NEWCASTLE Nina Helle, Rysstad
5. Himmelretning + månefase + den andre ukjente SYDNEY Roar Hallaråker, Vennesla
6. Eigedomspronomen + opning + lærstropp på hestesele SINGAPORE Torill Hallaråker, Vennesla
7. Sjablong + nr 1 + den andre ukjente + etterpå MALAYSIA Torleif Harstad, Valle
8. Husdyr + 2 gonger oppdrett + tysk preposisjon + rein KUALA LUMPUR Just Salvesen, Seljord
9. Gram + tone + fikset, organiserte + eige på engelsk GEORGETOWN Monica Helle, Rysstad
10. Tonn + fisk + ikkje hav THAILAND Alf Georg Hovet, Rysstad
11. Kilo + forsamling + preposisjon + forholdstal for sirkel KHO PI PI ingen inngringar
12. Engelsk og tysk preposisjon + forkorting for sukkersjuke INDIA Alf Georg Hovet, Rysstad
13. Pronomen + hektoliter + preposisjon DEHLI Just Salvesen, Seljord
14. Sølv + solgud AGRA Bjørn Tveiten, Bykle
15. Gå i vatn + grovt tyveri + kav + preposisjon, Liv Øyroset, Bykle
16. Rotfrukta + liter, Astrid Bøgh Tobiassen, Myklevatn

Kveldens hovudpremie, Valle Radio krus og ryggsekk, gjekk til Just Salvesen, Seljord

Dei andre premievinnarane var

Astrid Bøgh Tobiassen, vaffeljern
Alf Georg Hovet, laservater
Anders Fjellestad, 5 CD-plater
Nina Helle, massasjeapparat
Torleif Harstad, elektrisk vifteomn

Det var 88 telefonar til saman i kveld.