Aktuell time 31. mars 2006

Share

Gjesten som Theis hadde med seg denne timen var Ingebjørg Nomeland. Ho og systera Ragnhild skal ha konsert saman med Øystein Kikut sundag 2. april kl. 20:00 i Spelestoga. Han var musikklærar for dei på vidaregåande skole her i Valle, og dei spelte firhendig piano. På konserten skal dei spele sekshending musikk av ein dansk kvinneleg komponist. Men dei skal og spele Grieg, Schubert og Dvorak. Ho studerer musikkvitenskap på Universitetet I Oslo http://www.hf.uio.no/imv/ og tek sikte på å få jobb i kultursektoren når ho er ferdig. Ho har øvd to timar dagleg dei siste to månadene, men får likvel tid til å gå på ski, og har saman med vener som ho deler husvære med gått på ski frå Frognersætra til Hadeland. Når ho er heime, likar ho godt å stå på brett i Brokke.

Den neste Theis snakka med, var Brita Mosdøl i Bykle. Ho fortalde på telefon at ei møtehelg Normisjon hadde planlagt i Bykle, vart utsett til seinare og at dei denne helga skal ha ei barnegospel-helg i den nye kyrkja, som er blitt ein svært triveleg stad å samlast. Bykle kyrkjelyd er no blitt prøvekyrkjelyd for ny liturgi på Agder.

Deretter hadde han ein prat med Eva Olafsdottir frå Brokke, som tok 2.-plass i NM half pipe for yngre junior på Kongsberg.
http://www.snowboardforbundet.no/?page=561&article=1283
Eva har stått mykje på brett i Brokke, men dei har ikkje half pipe der. Theis meinte at dei måtte få det til neste år, og det var ho samd med han i. I hennar klasse var det 6 deltakarar. Når ho er ferdig med ungdomsskulen, vil ho til Geilo på Toppidrettsgymnaset.

Rådmann i Bykle, Tallak Hoslemo fortalde om Bykle kommune sitt arbeid i høve til mogleg ekspropriering av eigedom til Breive-utbygginga som Hovden Skisenter planlegg. Om det vert aktuelt med oreigning vil verte avklåra fram mot midten av mai. Han fortalde og at kommunestyret i Bykle har gått inn for å løyve 200.000 kroner til løn for tilsette i Bykle radio. Alle meinte det var viktig med informasjon frå kommunen.

Torleif Harstad var i studio og fortalde om Sesilåmi og om “Karetrimmen” som han har leia i 35 år, og som var ein viktig grunn til at han vart utnemnd til æresmedlem i Valle IL.

Program fredag 31. mars 2006

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Ingebjørg Nomeland talar med folk frå Valle og Bykle.
19:00 Kommunen informerer. Sissel Åkre frå Valle barnehage
19:30 Tankar frå Bibelen. Håvard Viki
20:00 Min musikk ved Ragnhild Nomeland
20:30 Ingebjørg Vegestog Homme les frå Bygdekvinnelaget sine annaler.
21:00 Opi sending, Theis med gjest Liv Brattlie Løyland.