Frå bispevisitasen

Share

**Telefonsamtale med biskop Olav Skjævesland**
om det han har vore med på, om bedriftsbesøk og kommunebesøk. Sundag skal det vere visitasgudsteneste i Valle kyrkje, og etter den skal biskopen lese visitasmeldinga. Den vert lagt ut på heimesidene til bispekontoret etterpå.
http://kirken.no/Agder/tekstsider.cfm?id=73354

**Den fyrste song v/ Unni Løvlid**
Her er Unni si heimeside http://www.unni.no/ Ho song denne i kyrkja, men i radioen var den frå plata Vita, som ho gav ut i 2005. Eg har ikkje funne grundig plateomtale på norsk, men på engelsk er det ei flott side her:
http://www.cdroots.com/grcd-lovlid.html

**Bykle kyrkje onsdag kveld**:
Salma Herre Gud, ditt dyre navn og ære og Per Emmanuelsens innlegg om diakoni.

**Jeg har så lun en hytte**
Unni Løvlid syng. Denne er og frå plata Vita.

Kommunen informerer 28. april 2006

Share

Kveldens deltakar i dette programmet var Liv Tanche Larsen. Det var første gongen ho var med i Valle radio i denne rolla. Liv er pedagogisk leiar på avdelinga for born frå 0-3 år i Hylestad barnehage.
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_hylestad_barnehage.htm
Ho er også hovudtillitsvald på kommunal sektor i Utdanningsforbundet. http://tinyurl.com/s8ykh

Ho valde å ta opp eit aktuelt tema for barnehagane. I fjor kom det ny lov om barnehagar, no er det kome ny forskrift til rammeplan frå 1. mars 2006. Rammeplanen skal gjelde frå 1. august, så dei arbeider no med å setje seg inn i alt det nye. Her er link til forskrifta:

Click to access rammeplan_(til_Odin).pdf

Liv fortalde om at barnehagane med den nye regjeringa vart flytta frå Familiedepartementet til Utdanningsdepartementet, noko som også speglar seg i vektlegginga i den nye føresegna. Ein legg meir vekt på læring no. Det er kome inn 7 fagområde som skal vere med i den nye barnehagen. Fagområda er:

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Natur, miljø og teknikk
Antall, rom og form (nytt)

Liv fortalde levande om temaet, og halvtimen i studio gjekk svært fort.

Aktuell time fredag 28. april 2006

Share

18:00 Intro
18:02 Programoversyn. Kveldens gjest Bjug T. Åkre
**Árinn**
18:05 Gangardans på Valle skule i regi av Árinn. Ein elev, Kjetil Lund i 7. klasse, seier sitt. Link til dette finn du her: http://tinyurl.com/jmc7m
18:10 Læraren fortel. Tor Espen Helle i studio.

**Bakkeløp på Hovden**
Han er også leiar i Hylestad Snøscooterklubb og fortel om bakkeløpet på scooter på Hovden sundag 30. april. http://tinyurl.com/qmw2w

**Meir om Árinn**
18:15 Sandsdalsgangar etter Olav Heggland. CD-en Toneflaum med Hallvard Bjørgum spor 18 http://tinyurl.com/efkyx
18:20 Dagleg leiar i Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen om fagseminaret på Bykle hotell om vederlag for tradisjonsmusikk. Her er ein kronikk han har skrive i Dagbladet om dette og omtale av seminaret på Árinn sine sider:
http://www.dagbladet.no/kultur/1998/11/08/139064.html
http://www.arinn.no/nytt-fond-for-tradisjonsberarar.321877-39571.html
18:29 Unni Løvlid: Evig einsam kveld. Spor 24 på CD-en folkemusikk.no nr. 3 Her er link til plata:
http://www.folkogdans.no/folkogdans-no-vol-1-2-og-3.270434-40226.html

**Kirsten Bråten Berg var i audiens på Slottet i dag**
18:30 Telefon til Kirsten, som har vore hjå Kongen i dag og takka for St. Olavs orden (Her er fylkesmannen i Aust-Agder si side om dette, med link til talen han heldt då han overrekte ordenen: http://tinyurl.com/96cjn ). Kirsten fortalde at Kongen mintest med glede besøket i Setesdal, men at dei og hadde felles interesser emner som folkedans, barnebarn og lamming, så tida audiensen varte, gjekk fort.

**Noregs Mållag 100 år**
Ho skal syngje på 100-årsfesten til Noregs Mållag i kveld. (Her er link til Dag og Tid si førehandsmelding om festen:
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=689 )
18:35 Reven og Nils Fiskar frå plata Min kvedarlund
18:40 Eit stev av Kirsten Her er link til plata:
http://www.mic.musiconline.no/shop/displayAlbum.asp?id=16141
og her er heimesida til Bergsam:
http://www.bergsam.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=2

**Bjug T. Åkre fortel**
18:41 Liv, arbeid og engasjement. Her er link til ein artikkel han skreiv i Tidsskrift for Den norske Legeforening i 2004 – på nynorsk:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=957166

**Valle IL og handball**
18:55 Handballturnering på Evje. To jenter frå 7. klasse, Kristin og Linn Jeanette skal vere med. Gå til http://www.valle-il.no/ og klikk på knapp til venstre med Håndball

19:00 Sluttkommentar og takk til Bjug Åkre.

Árinn, visitas og vev i Valle radio

Share

Dette stod i Setesdølen 28. april 2006

-I kveld er det siste gongen denne sesongen at Valle radio har fredagssending, fortel Harald Haugland til Setesdølen. Han er ansvarleg for kvelden og lovar at både folkemusikk-festivalen Árinn og bispevisitasen i Valle prestegjeld vil få plass i sendinga. I den aktuelle timen vil Bjug T. Åkre vere gjest. Lækjaren som har hatt arbeidsdagen sin i Kristiansand runda 70 år 16. april har meiningar om både det eine og det hitt, så det kan verte ein interessant time, trur Harald Haugland.

-Ettersom det er bispevisitas har eg funne fram bibelnamn til rebusane i den opne sendinga. Karin Bøe vil vere med i studio, og prost Ole Gunnar Sæbø stikk også innom. Karin Bøe har arbeidd mykje med åkletradisjonen i Setesdal, og 20:30 kjem ho i studio for å fortelje om rugger i rosengang. Det er det første av tre program om dette emnet i Valle radio, dei to neste programma kjem dei fyrste tysdagane i mai.

-Den som frå klokka 18:00 stiller inn på Valle radio (det står Bykle på skjermen om radioen har slik indikator) vil få ein triveleg kveld, lovar Harald Haugland.

Valle radio fredag 28. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Kent Vidar Helle
Telefonansvarleg: Anna Rysstad

18:00 Aktuell time med Bjug Åkre som gjest
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Aktuelt frå bispevisitasen
20:30 Rugger i rosengang. Karin Bøe fortel om ein vevtradisjon i Øvre Setesdal
21:00 Opi sending. Harald Haugland og Karin Bøe testar ut bibelsogekunnskapen i høve visitasen. Prost Ole Gunnar Sæbø er også innom.

Postludium 25. april 2006. Dubois

Share

Sjølv om det var kommunestyremøte frå klokka 18, kom dette programmet til vanleg tid kl. 20:30. Grunnen til det var at eg flytte litt rundt på sendeskjema og sende Over ein open Bibel frå klokka 19:45 og Noreamagasinet klokka 19:00. Dermed kunne musikken av Theodore Dubois kome som planlagt.

Denne kvelden hadde eg funne tre stykke av Dubois på Internett. Eg var blitt inspirert av Bodil Fagerheim sin konsert i Tjensvoll kyrkje i Stavanger skjærtorsdag. Då spelte ho Fiat Lux, Bli lys, av denne franske komponisten. Det var opningsstykke på konserten, og det var ei stor oppleving å høyre dette stykket, som startar så stille og forsiktig (ppp i musikkspråket) og så veks mot eit musikalsk solskin.

Clément Francois Théodore Dubois (1837-1924) etterfulgte i 1877 Camille Saint-Saëns som organist i Madeleinekyrkja i Paris. Han var rektor på konservatoriet i Paris frå 1896-1905, men måtte gå av frå denne stillinga fordi han ikkje ville gje Prix de Rome (førsteprisen i komposisjon) til Maurice Ravel, som frå 1901 til 1905 strevde for å få prisen.

1. Fiat Lux vart i radioen 25. april 2006 spelt av organisten i Southwell Cathedral i England, Paul Hale. Hale er også redaktør av det engelske bladet Organist’s Review, og han har skrive om over 2000 plater der. Om du fylgjer denne linken, kjem du til ei side der du nederst finn stykket Fiat Lux og kan høyre det frå din eigen PC:
http://www.orgwebs.net/notts/sound_file_library.htm Klikk med høgre mustast på linken og trykk på Lagre mål som, så får du fila overført til din PC.

På denne linken http://www.southwellminster.org.uk/choir/naveorg.htm
finn du informasjon om orgla i Southwell Cathedral, og øvst på sida er det ein knapp som heiter Personnel. Der finn du biografien til Paul Hale.

2. Det andre stykket i kveld var eit Preludium, spelt på orgelet i St. Kilda Town Hall, Melbourne, Australia. Informasjon om orgelet og link til musikken finn du her: http://www.ohta.org.au/famous/organs/STKildaTH.html og informasjon om organisten Michael Dudman finn du her: http://www.organsandorganistsonline.com/dudman.htm

3. Det siste stykket var Dubois sin velkjende Toccata, spelt av organist Gillian Weir. Du finn informasjon om henne på Organs and Organists Online, som er ein nettstad med mykje orgelrelatert stoff: http://www.organsandorganistsonline.com/williams.htm Nederst på denne sida ligg også mp3-fila eg brukte i programmet: http://www.organsandorganistsonline.com/download.shtml
Nederst på denne sida ligg informasjon om orgelet:
http://www.notredamechurch.co.uk/eng/info/art.html

I eit innlegg på lista Piporg-l skriv John C. Henderson, som har gjeve ut boka A Directory of Composers for Organ http://www.rscm.u-net.com/ om komposisjonane til Dubois:

His compositions include works for the stage, oratorios, many
motets and a total of 88 organ pieces.

He is best known for his Toccata from **Douze Pieces of 1886** (Prelude in F, Offertoire in E, Toccata in G, Verset de Procession, Offertoire in E , Verset-choral, Fantaisie in E, Meditation in E , Marche des Rois Mages, Offertoire in E , Cantilene nuptiale, Grand choeur in B )[LED][BEL].

The second set of **Douze Pieces Nouvelles** are perhaps more interesting (Prelude and Fugue in D, Chant pastoral, Cortege funebre, La Fete-Dieu, Canon, Alleluia, Noel, Fiat lux, In Paradisum, Offertoire in D- minor, Theme provencal varie, Marche
triomphale in E ) 1892 [LED].

Other pieces include **Dix Pieces** (Entree, Entree en Forme de Carillon, Offertoire in B-minor, Offertoire in E, Elevations in E & B, Communions in G & G, Sortie’s in D & A) 1889 [GS][HGL],

Three Pieces (Prelude Grave, Adoratio et Vox Angelica and
Hosanna – Chorus Magnus) Op.80 1890 [SCH],

Messe de Mariage (Entree du cortege, Benediction Nuptiale, Offertoire, Invocation, Laus Deo-Sortie) 1891 [LED][BEL][OEC],
Petite Pastorale Champenoise [UMP] and

Seven Pieces (Prelude in C, Cantilene religieuse, Marcietta, Interlude in E , Priere in D, Postlude- Cantique, March-Sortie) 1898 [BEL][NOV].

42 Pieces for Organ or Harmonium of 1926 were from [HGL].

(Store bokstavar i parentes syner til forkortingar for musikkforlag som gav ut stykka.)

Orgelmusikken til Dubois er gjeve ut på plate. Her er ei side om dei platene: http://www.theodore-dubois.de/

Harald

Kommunestyremøte 25. april 2006

Share

I møteplanen for kommunestyret i Valle kommune står det at det skal vere møte 26. april, men så vart det flytt fram ein dag. Dermed vart det kollisjon i Valle radio, og tysdagssendinga mi måtte vike.

Kommunestyret hadde to orienteringssaker, først handla det om Setesdal Regionråd, deretter om omorganiseringa. Dette tok det meste av møtet, klokka var nærare halv åtte då det ordinære møtet vart sett. Men det gjekk fort. Etter at ordføraren hadde referert fem referatsaker, var det klart for dei ordinære sakene: Førespurnader (ingen), Ordføraren orienterer (ingen kommentarar), Oppnemning av arbeidsgruppe for planlegging av kulturhus (Per Kristiansen, leiar, Pål Dale, Hallvard Tveit og Kent Lund), Kompetansebyggingsplan for grunnskulen (ingen kommentar) og Husleige kommunale bustader (Etter husleieloven er det ikkje lov å auke husleiga meir enn konsumprisindeksen, så dei som har betalt for mykje siste tre år vil få tilbakebetalt det dei har betalt for mykje.). Dermed var møtet slutt, og eit avkorta ordinært tysdagsprogram kunne startast klokka 19:45.

Programendring

Share

Det syner seg at Valle kommune har flytta kommunestyremøtet for april til tysdag, altså i dag, i staden for onsdag, som er vanleg møtedag.

Det fører til at sendinga i kveld blir endra. Eg kjem til å gå på lufta etter at kommunestyremøtet er slutt og sende deler av programmet eg hadde planlagt. Kva og kor mykje det blir, veit eg ikkje enno. Skru på radioen klokka 18:00, høyr på kommunestyret og hald fram etterpå, så får du etter kvart vite kva det blir til.

Harald

Program tysdag 25. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Upp salmar, song og tonar. Før konserten i Hylestad kyrkje torsdag. Vi høyrer på musikk av kvedarane Unni Løvlid, Agnes Buen Garnås og Birgit Lund.
20:00 Bokaktuelt. Kven fekk Sørlandets Litteraturpris?
20:20 Dagens Mozart.
20:30 Postludium. Musikk av Theodore Dubois.
21:00 Kyrkjebakken.

Bjørgulvs time med gjester

Share

Bjørgulv T. Berg skriv:

Helene Horverak var med i timen frå 20.00 til 21.00. Det gjekk og mykje på visitasen.

Me hadde samtale med
Birgit Lund om konserten i Hylestad kyrkje torsdag 27. april, der ho, Agnes Buen Garnås og Unni Løvlid skal ha programmet Upp salmar, song og tonar – tre generasjonar folkesongarar møtest.
http://www.arinn.no/index.php?cat=46180

og Kirsten Bråten Berg,
i samband med at det vert gjort forsøk å få opp att aktiviteten i Leikarringen. http://tinyurl.com/eclul