Påskesending 2006

Share

**Onsdag 12. april**
Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Dreng Homme
Telefonvakter: Torbjørg Hoftuft, Jorunn Lund Harstad og Anne Birgit Larsen

19:00 Nyhende
19:30 Andakt ved Bjørgulv T. Berg
20:00 På vegen. Utereporter Ørnulf Hasla. Me fylgjer med på trafikken utetter kvelden.
21:00 Opi sending. Litt loddsal. Musikk og rebusar. Gitaren er med i studio. Rolf Erik Homme og Åsmund Åmli har mykje på lur. Programleiar: Hallvard Kjelleberg

**Torsdag 13. april**
Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Torleif Soltun
Telefonvakter: Gudrunn Rysstad,Ingebjørg H. Haugen, Gunnar A. Helle, Haldis Harstad, Tobbi og Jorunn, Helge Homme, Olaf Henrik Homme

19:00 Nyhende. Brokke er med kl. 19
19:45 Bygdekvinnelaget si bok. v/J. L. Harstad
20:00 Theistimen. v/Theis Salvesen
21:00 Radiobasar m/ Dalebukser som hovudgevinst,Tyrkiatur, dansesko, surroundanlegg, stereoanlegg, motorsag, høgtrykkspylar og mykje meir.Gevinstar for Nkr 60 000. Rolf Erik Homme og Helge Dahle

**Sundag 16. april**
Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Jørund Georg Jore
Telefonvakter: Ingunn Å Uppstad, Rolf Erik Homme, Haldis Harstad, Jorunn L. Harstad, Bitte, Gunnar A. Helle Torleiv Soltun, Helge Homme, Olaf Henrik Homme

19:00 Nyhende
19:30 Andakt v/Håvard Viki
20:00 Jorunn les frå Bygdekvinnelaget silagsbok.
21:30 Radiobasar
23:30 Trekking. Lensmann Knut Nomeland

**Telefonar:**
Lodd: 37937574, 37937575, 37937578, 37937580.
Rebusar: 37937577.
Helsingar: Bare SMS 99237578
Me sender og på Internett: http://www.valleradio.com

Rebusar om fuglar

Share

Her er fuglane og rebusane vi brukte i Opi sending fredag 7. april. Eg har og teke med namna på dei som kom inn i studio for ein prat med Anne Grete Haugå og Harald Haugland i programmet.

1. Raudstrupe = Sivbåt + ut (dansk) + hals **Vidar Sørensen, Abusdal/ Kristiansand**
2. Stare = Egen + tone **Tor Pedersen, Fjellestad/ Kristiansand**
3. Vipe = Pronomen + nr 16 + tone **Torleif Harstad, Valle**
4. Bokfink = Lesestoff + vakker + kilo **Bjørn Langgaard, Fjellestad/ Kristiansand**
5. Bjørkefink = Tre med kvit stamme + nr 5 og 6 + engelsk blekk **Johanna Solheim, Rysstad**
6. Linerle = Fiskeredskap + Radius + smile **Bodil Larsen, Reiersvann/ Mandal**
7. Grågås = Ukokt mellom nr. 7 + låg fjellrygg **Gyro Trydal, Trydal**
8. Kvinand = Skjerande eller pipande lyd + engelsk og **Helge Ruthgjersen, Moisund**
9. Taksvale = Grep + kjølig + tone **Laila Tveit, Evje**
10. Skogdue = Fottøy + nr. 7 + pronomen + nr. 5 **Halvor Kittelsen, Skafsåheia**
11. Tyrkerdue = Tonn + smått regn + kilo + lever + pronomen + nr. 5 **Doris Standal, Arendal**
12. Gauk = Leverte + United Kingdom **Oddvar Lund, Rysstad**
13. Flugesnappar = insekt + grip snøgt **Anne Nordli, Byglandsfjord**
14. Sisik = To gonger tale + kilo **John Olav Karlsen, Reiersvann/ Mandal**
15. Flaggspett = Fane + jernstong til å bryte laus stein med, **Alfhild Hodne, Moisund**

Kveldens hovudpremie, **Valle Radio-ryggsekk og -krus, gjekk til Halvor Kittelsen frå Dalen,** som høyrde på oss frå hytta på Skafsåheia og hadde gode tilhøve. Den premien vart lagd inn på Esso i Valle saman med premiane til Torleif Harstad og Gyro Trydal.

Det var og premiar til Vidar Sørensen og Bodil Larsen. Desse vart leverte på Texaco, Evje laurdag om lag klokka 13. Premien til Anne Nordli tok Anne Grete Haugå med seg, for dei skulle bake i lag laurdag morgon.