Program tysdag 18. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel 0616-2
18:30 Noreamagasinet 0615
19:05 Møteplassen 0616
19:30 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv i Valle. Marit Salvesen og Sissa Ringstad
20:00 Bokaktuelt ved Lisbeth D. Homme. Tema: Premierte barne- og ungdomsbøker.
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken