Program tysdag 25. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Upp salmar, song og tonar. Før konserten i Hylestad kyrkje torsdag. Vi høyrer på musikk av kvedarane Unni Løvlid, Agnes Buen Garnås og Birgit Lund.
20:00 Bokaktuelt. Kven fekk Sørlandets Litteraturpris?
20:20 Dagens Mozart.
20:30 Postludium. Musikk av Theodore Dubois.
21:00 Kyrkjebakken.

Bjørgulvs time med gjester

Share

Bjørgulv T. Berg skriv:

Helene Horverak var med i timen frå 20.00 til 21.00. Det gjekk og mykje på visitasen.

Me hadde samtale med
Birgit Lund om konserten i Hylestad kyrkje torsdag 27. april, der ho, Agnes Buen Garnås og Unni Løvlid skal ha programmet Upp salmar, song og tonar – tre generasjonar folkesongarar møtest.
http://www.arinn.no/index.php?cat=46180

og Kirsten Bråten Berg,
i samband med at det vert gjort forsøk å få opp att aktiviteten i Leikarringen. http://tinyurl.com/eclul

Aktuell time 21. april 2006

Share

1. Kyrkja og kommunen.
Om visitasmeldinga før bispevisitasen neste veke. I den vert det peika på at Valle kommune har skore ned kraftig på budsjettet for kyrkja. Gro Haatveit Hoved var med i studio. Fevennen hadde oppslag om “Utsultet kirke i Valle”
http://www.fvn.no/nyheter/setesdal/article355122.ece

2. Politiet i påska.
Lensmann Knut H. Nomeland gav informasjon om det som hadde skjedd i påska, snøscooterkontroll o.s.v.
http://www.fvn.no/nyheter/setesdal/article356744.ece

Kl. 19.00 kom Hege Sandhaug til Kommunen informerer.