Árinn, visitas og vev i Valle radio

Share

Dette stod i Setesdølen 28. april 2006

-I kveld er det siste gongen denne sesongen at Valle radio har fredagssending, fortel Harald Haugland til Setesdølen. Han er ansvarleg for kvelden og lovar at både folkemusikk-festivalen Árinn og bispevisitasen i Valle prestegjeld vil få plass i sendinga. I den aktuelle timen vil Bjug T. Åkre vere gjest. Lækjaren som har hatt arbeidsdagen sin i Kristiansand runda 70 år 16. april har meiningar om både det eine og det hitt, så det kan verte ein interessant time, trur Harald Haugland.

-Ettersom det er bispevisitas har eg funne fram bibelnamn til rebusane i den opne sendinga. Karin Bøe vil vere med i studio, og prost Ole Gunnar Sæbø stikk også innom. Karin Bøe har arbeidd mykje med åkletradisjonen i Setesdal, og 20:30 kjem ho i studio for å fortelje om rugger i rosengang. Det er det første av tre program om dette emnet i Valle radio, dei to neste programma kjem dei fyrste tysdagane i mai.

-Den som frå klokka 18:00 stiller inn på Valle radio (det står Bykle på skjermen om radioen har slik indikator) vil få ein triveleg kveld, lovar Harald Haugland.

Valle radio fredag 28. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Kent Vidar Helle
Telefonansvarleg: Anna Rysstad

18:00 Aktuell time med Bjug Åkre som gjest
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Aktuelt frå bispevisitasen
20:30 Rugger i rosengang. Karin Bøe fortel om ein vevtradisjon i Øvre Setesdal
21:00 Opi sending. Harald Haugland og Karin Bøe testar ut bibelsogekunnskapen i høve visitasen. Prost Ole Gunnar Sæbø er også innom.