Aktuell time fredag 28. april 2006

Share

18:00 Intro
18:02 Programoversyn. Kveldens gjest Bjug T. Åkre
**Árinn**
18:05 Gangardans på Valle skule i regi av Árinn. Ein elev, Kjetil Lund i 7. klasse, seier sitt. Link til dette finn du her: http://tinyurl.com/jmc7m
18:10 Læraren fortel. Tor Espen Helle i studio.

**Bakkeløp på Hovden**
Han er også leiar i Hylestad Snøscooterklubb og fortel om bakkeløpet på scooter på Hovden sundag 30. april. http://tinyurl.com/qmw2w

**Meir om Árinn**
18:15 Sandsdalsgangar etter Olav Heggland. CD-en Toneflaum med Hallvard Bjørgum spor 18 http://tinyurl.com/efkyx
18:20 Dagleg leiar i Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen om fagseminaret på Bykle hotell om vederlag for tradisjonsmusikk. Her er ein kronikk han har skrive i Dagbladet om dette og omtale av seminaret på Árinn sine sider:
http://www.dagbladet.no/kultur/1998/11/08/139064.html
http://www.arinn.no/nytt-fond-for-tradisjonsberarar.321877-39571.html
18:29 Unni Løvlid: Evig einsam kveld. Spor 24 på CD-en folkemusikk.no nr. 3 Her er link til plata:
http://www.folkogdans.no/folkogdans-no-vol-1-2-og-3.270434-40226.html

**Kirsten Bråten Berg var i audiens på Slottet i dag**
18:30 Telefon til Kirsten, som har vore hjå Kongen i dag og takka for St. Olavs orden (Her er fylkesmannen i Aust-Agder si side om dette, med link til talen han heldt då han overrekte ordenen: http://tinyurl.com/96cjn ). Kirsten fortalde at Kongen mintest med glede besøket i Setesdal, men at dei og hadde felles interesser emner som folkedans, barnebarn og lamming, så tida audiensen varte, gjekk fort.

**Noregs Mållag 100 år**
Ho skal syngje på 100-årsfesten til Noregs Mållag i kveld. (Her er link til Dag og Tid si førehandsmelding om festen:
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=689 )
18:35 Reven og Nils Fiskar frå plata Min kvedarlund
18:40 Eit stev av Kirsten Her er link til plata:
http://www.mic.musiconline.no/shop/displayAlbum.asp?id=16141
og her er heimesida til Bergsam:
http://www.bergsam.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=2

**Bjug T. Åkre fortel**
18:41 Liv, arbeid og engasjement. Her er link til ein artikkel han skreiv i Tidsskrift for Den norske Legeforening i 2004 – på nynorsk:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=957166

**Valle IL og handball**
18:55 Handballturnering på Evje. To jenter frå 7. klasse, Kristin og Linn Jeanette skal vere med. Gå til http://www.valle-il.no/ og klikk på knapp til venstre med Håndball

19:00 Sluttkommentar og takk til Bjug Åkre.