Kommunen informerer 28. april 2006

Share

Kveldens deltakar i dette programmet var Liv Tanche Larsen. Det var første gongen ho var med i Valle radio i denne rolla. Liv er pedagogisk leiar på avdelinga for born frå 0-3 år i Hylestad barnehage.
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_hylestad_barnehage.htm
Ho er også hovudtillitsvald på kommunal sektor i Utdanningsforbundet. http://tinyurl.com/s8ykh

Ho valde å ta opp eit aktuelt tema for barnehagane. I fjor kom det ny lov om barnehagar, no er det kome ny forskrift til rammeplan frå 1. mars 2006. Rammeplanen skal gjelde frå 1. august, så dei arbeider no med å setje seg inn i alt det nye. Her er link til forskrifta:

Click to access rammeplan_(til_Odin).pdf

Liv fortalde om at barnehagane med den nye regjeringa vart flytta frå Familiedepartementet til Utdanningsdepartementet, noko som også speglar seg i vektlegginga i den nye føresegna. Ein legg meir vekt på læring no. Det er kome inn 7 fagområde som skal vere med i den nye barnehagen. Fagområda er:

Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Natur, miljø og teknikk
Antall, rom og form (nytt)

Liv fortalde levande om temaet, og halvtimen i studio gjekk svært fort.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.