Aktuell time og Kommunen informerer onsdag 3. mai 2006

Share

Kveldens gjest var **Helene Horverak**, og den fyrste dei ringte til var **Per Emanuelsen**, som var på veg til Bykle for å ha Open kyrkjekjellar i kveld klokka 19.00. Dei snakka og om at biskopen hadde gjeve mykje skryt til diakonen under visitasen i sist veke.

Neste gjest var **Jan Woitacek**, dagleg leiar i Brokke skianlegg. Dei snakka om sesongen som no var ferdig.

**Hege Sandhaug** var neste gjest, ho snakka om Tveitetunstemnet og leikarringen.

Til slutt kom **Arne Tronsen** som er nytilsett rådmannn i Valle. Dei snakka om framtida til Setesdal Regionråd og om ein skal finne ein ny leiar der når han sluttar.

I Kommunen informerer skulle ordførar **Steinar Kyrvestad** kome. Men han dukka ikkje opp, så i staden spelte Theis eit opptak om dialekten vår som Olav Kn. Rike og Olav Åkre hadde laga.

Program onsdag 3. mai

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonansvarleg: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time. Helene Horverak er gjest
19:00 Kommunen informerer. Ordføraren kjem i studio
19:30 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
20:00 Min musikk ved Kjetil Carolis Jore
20:30 Annalane til Valle Bygdekvinnelag. Ingebjørg Vegestog les.
21:00 Open sending. Gjest Rønnaug Torvik