17. mai i Valle – Olav Knutson Tveiten

Share

Etter gudstenesta i Valle kyrkje la **Sissel Åkre** ned krans på bautaen til minne om Olav Knutson Tveiten, som var med i Riksforsamlinga på Eidsvoll. I samband med dette heldt ho denne talen (som eg sende opptak av i Valle radio om kvelden 17. mai):

Som det står i Gamalt or Sætesdal:

”OLAV KNUTSON TVEITI var med og sette opp Grunnlovi på Eidsvoll. Kongen lika han so godt, avdi han var so djarv, og uredd i seg.

Og Kongen var utifrå snill og uvand”.

Olav Knutsson Tveiten var lensmann og bonde i Valle ”han hørte til de mer oplyste bønder”, og var en av de 112 representantene som møtte på Eidsvoll. Representantene var valgt av menighetene i bygd og by, og Tveiten var en av tre utsendinger fra Råbyggelaget Amt.

KONGEN var Danmark-Norges tronfølger, prins Christian Fredrik, 17. mai 1814 valgt til å innta plassen på ”Norges gamle kongestol, som Adelstener og Sverrrer bekledte”.

Det var to viktige avstemninger på Eidsvoll. Greve og amtmann Wedel og sorenskriver Christian Magnus Falsen ledet hver sin fløy, etter hvert kalt henholdsvis unionspartiet og selvstendighetspartiet.

16. april la Falsen fram et forslag om at ”Norge skal være et innskrenket arvelig monarki…. Og at Regenten skal føre titel af konge. Falsens forslag gikk igjennom, med 78 mot 33 stemmer.

19. april sto et annet hovedslag: Med presidentens dobbeltstemme gikk Falsens forslag om at Riksforsamlingens oppgave var avgrenset til det å gi Norge en konstitusjon og velge en konge” igjennom.

Selvsagt sto det flere ”verbale” slag disse avgjørende vårdagene i 1814.

Når Ole Knutson Tvedten, hvis segl og underskrift står på Grunnloven, siteres på at han kunngjorde sitt samtykke ”likeeins som Christian Magnus Falsen”, er det en god grunn til å hylle ham som en klok og framsynt mann, som fylte sin oppgave som utsending for ”Raabøigdelagets Amt” på en storartet måte. Han lot seg ikke bestikke, for som Nicolai Wergeland skriver et sted: ”Olav Tveiten er ikke den Karl der lader sig lede ved ( ) usle Tillokkelsen”.

På det kjente bildet av riksforsamlingen på Eidsvoll, er det Falsen som står sentralt i bildet og leser Grunnlovsforslaget som ble vedtatt 17. mai, samme dag som Christian Fredrik ble valgt til konge.

President Georg Sverdrup valgte Olav Knutsson Tveiten som en av de deputerte til å overrekke prinsen skrivet med Grunnloven og resultatet av kongevalget.

Større ære kunne man da ikke gjort på Valle, lensmannen og bonden, og mannen selv!

Vi ærer også hans minne i dag.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.