Gratis elgsafari

Share

For nokre år tilbake var elgsafari ein aktivitet i Valle. Trond Støle tok med turistar på tur i Oveinang og lukkast som oftast å gje valuta for pengane.

Vinterstid kunne det og vere vanleg å møte elg eller rådyr i vegen, og mange av oss som kjører ein del i Valle, har truleg hatt ublide møte med desse hjortedyra.

Natta etter Kristi Himmelfartsdag 2006 kom eg heim frå ein tur til Oslo. Ettersom eg hadde eit par stopp undervegs, blei det ganske seint, eller kanskje ein heller skal seie tidleg morgon då eg kom frå Høydalsmo mot Dalen. På strekninga mellom Høydalsmo og Eidsborg møtte eg til saman ti elgar, dei fleste i grupper på to eller tre. Etter at eg hadde møtt første gruppa, sette eg ned farten, slik at det på resten av turen vart ein opplevingsrik elgsafari i staden for skademelding til Terra.

Harald