Aktuell time onsdag 24. mai 2006

Share

Det var Bjørgulv T. Berg som var ansvarleg for denne kvelden, og Inga Flateland var teknikar. Bjørgulv hadde sett opp fire tema:

**1. Turistsesongen**
Her hadde han fått med seg Ørnulf Hasla. Dei snakka om turistsesongen som står for døra. Ørnulf er leiar i Valle og Rysstad Reiselivslag. Han fortalde at om lag 30% av omsetninga skjer om sommaren, så det er ei viktig tid for å halde oppe det lokale tilbodet. Kommunen sin reiselivssjef Frode Buen har no eit prosjekt for Setesdal Regionråd. Dersom Ørnulf skulle rå ein turist til opplevingar medan han budde i Valle, ville han ha føreslå Kvernhusstigen frå Harstad til Tveitetunet, turen over til Sirdal og ned til Lysebotn, besøk på Setesdalsmuseet og ein tur til Gloppefossen. http://setesdal.com/

**2. Folkemusikk-gruppa Tindra**
Denne gruppa hadde konsert i spelestoga på Valle VGS onsdagskvelden. Harald Haugland hadde gjort eit opptak med dei, men tekniske problem gjorde at det måtte gå ut. I staden spelte Bjørgulv litt frå plata deira, som hadde pre-release på konserten denne kvelden. Her finn du info om Tindra: http://www.tindratrio.com/

**3. Ein prat med dyrlegen, Gunvald Mosdøl**
Den gjekk på telefon, Gunvald var i eit sauefjøs ein stad i Setesdal. Bjørgulv omtala han som Setesdalens travlegaste mann i denne tida, og han bekrefta at han køyrde 90.000 km i året og bytta bil etter 15 månader. Distriktet hans er Valle, Bykle og Bygland. Sauetalet går ned, men besetningane vert større, så det er fleire dyr på ein stad no. Det var ein del sjukdom før lemminga i år, men etter har det vore mindre. Etter lemming er det særleg jurbetennelse, han undrast på om det kunne ha noko med kraftforet å gjere. Gunvald fortalde at han trivdest betre med denne jobben enn som professor i Oslo. Om vinteren kunne det vere høve å få lese ein del og oppdatere seg fagleg. Her er ei side der folk diskuterer sauehald:
http://lindholtdata.no/sau/default.asp?Aksjon=Diskusjon.asp

**4. Kreftaksjon fredag 2. juni i Valle radio**
Bjørgulv snakka med Hallvard Kjelleberg, som planlegg ein slik aksjon fredag før pinse. Då har Valle radio ansvar for ei sending som skal gå over heile dalen. http://www.kreftforeningen.no/ Gå til seksjonar, der finn du informasjon om Seksjon Sør-Vest i Kristiansand.
http://tinyurl.com/mavda

**Kommunen informerer**
http://www.valle.kommune.no
Dette programmet gjekk ut, då det ikkje kom nokon frå Valle kommune. I staden sende Bjørgulf nokre eventyr frå ein CD.