Aktuell time onsdag 10. mai 2006

Share

Sjølv om det no er gått ei veke sidan sendinga, tek eg med litt av det som Ørnulf Hasla hadde samla saman av stoff til denne sendinga.

**1. FYSAK i Valle**
Ørnulf hadde med seg Øyvind Jacob i studio. Øyvind er leiar for FYSAK i Valle. Ein av dei aktivitetane FYSAK steller til er dansekurs. Difor var Rune Mikkelsen og Hildegunn Håland i studio for å fortelje om swingkurs som skulle vere 19.-20. mai. For to år sidan hadde Rune kurs saman med Ingunn M. Viki. Då var det 70-80 deltakarar, så dette tiltaket var populært.

No skal swingkurset vere på grendehuset på Helle, og det går buss frå Valle. Ein vonar å få til dansekveldar seinare. Rune fortalde at han då han var liten gjekk på danseskule og seinare deltok i konkurransedans. Pengane til dette opplegget hentar Øyvind frå ei løyving frå fylket på 50.000 kroner til FYSAK i Valle.

**2. 17. mai**
Leiarane frå 17.-mai komiteane, Leonhard Jansen i Hylestad og Tarald Myrum i Valle, var i studio og fortalde om opplegget.

**3. Siste året med russ på musikklina i Valle**
Torunn Charlotte N. Lund, fungerande rektor ved Valle VGS fortalde om situasjonen ved skulen. Dei jobbar no vidare med gull og sølv. Dei hadde von om VG1 Design og håndtverk, men det fekk ikkje nok søkarar og kjem ikkje i gang i år heller. Dei elevane som no går på skolen, tek VK2 over 2 år. Dei reiser no til Nederland, Tyskland og Lahti, og frå 28. august til jol vert det utanlandske elevar i Valle.

I ei undersøking om skulemiljø kom Valle godt ut. No vert skulen ein del av Setesdal vidaregåande skule, Torunn blir avdelingsleiar i Valle og Rolf Øvrevik får den oppgåva på Hornnes.

**4. Postkassetrimmen**
Dette er eit tiltak for trim i kommunen, og Torleif Løyland, Oveinang, Toralf Andersen, Rysstad, og Ånund Lund, Valle, var i studio for å fortelje om opplegget. Det vert 5-6 postar i Oveinang, 20 i Valle og 20 i Hylestad, og start for opplegget er 15. mai.

I opplegget er det noko for ein kvar smak, og namnet har det fått fordi på måla for turane er det ein postkasse med ei bok der ein kan skrive seg inn og ei tang som ein kan nytte til å klippe i eit kort.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.