Kommunen informerer 10. mai 2006

Share

Det var Torgeir Haugaa som hadde oppdraget denne kvelden. Han er leiar av Avdeling for plan og utvikling i Valle kommune.

Samtalen mellom han og Ørnulf Hasla starta med at Torgeir fortalde at bak tala om stor fråflytting frå Valle låg det to tilhøve: Meir utflytting, men og mindre tilflytting. Det har vore ein periode der Valle har mista mange arbeidsplassar. Likevel er det nokre ting som gjev grunn til optimisme:

1. Fylkestinget og Norsk Motorsportsforbund har vedteke at ein skal arbeide for å realisere planane om folkehøgskole med vekt på motorsport. Tidsramma for dette er to år. No lyser ein ut stilling for prosjektleiar.

2. Det vert arbeidd med planar om leilighetskompleks i Valle. Det er mange som kan tenkje seg å bu i ein bustad som ikkje er einebustad. Tanken er at det skal ligge mellom Leite og sentrum.

3. Hytteboomen i dalen har gjort at ein no prøver å få til ein eigen nettstad for Hytter i Setesdal.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.