17. mai 2006 – Tale for dagen i Valle

Share

**BJØRGULV SVERDRUP LUND** skriv i epost der han sender manuskriptet til meg:

Vedlagt følger manus for min tale – som minner om det som ble sagt fra stolen – men jeg både trakk fra og la til en del undervegs.

Synes det var et flott opplegg fra Valle Radio denne dagen – ikke minst kanskje for eldre som ikke kan komme seg rundt på tilstelningene.

Kjære sambygdinger – godtfolk! Gratulerer med dagen!

· Bjørnstjerne Bjørnson – vår kjente dikter – valgte seg april. Men Eidsvollsmennene valgte seg altså 17.mai! Kanskje ikke så rart at grunnloven ble laget samtidig som naturen våknet, og dagene ble både lange og varme.

· Norge var krigsbytte etter at danskekongen sammen med Napoleon hadde tapt for engelskmennene. Vi var på denne tiden å betrakte som en kasteball i Europa – prisgitt det store spillet som følger i kjølevannet etter oppgjør mellom datidens store gutter. Den politisk selvfølelsen i Norge var vekk.

· Vikingene som vi definitivt hadde rekruttert godt til, var for lengst sluttet å gå berserk. Endatil Vond-Åsmund hadde for lengst kommet hjem fra sine reiser.

· De siste hundreårene siden vikingtiden hadde ribbet oss for Island, Grønland, Færøyene, Båhuslan, Herjedalen og Jamtland.

Shetland og Orknøyene hadde vi pantsatt til Skottland i 1469. Den tidligere så mektige dansk/norske handelsflåten var satt ut av spill av engelskmennene – slik at Norge var utarmet etter nødsårene med feilslåtte avlinger i årene 1807-14.

· Etter at Napoleon fikk rundjuling i 1813 – ble det derfor bestemt gjennom Kieleravtalen – at Norge skulle tilhøre den svenske kongen og være et eget kongerike i union med Sverige.

· Disse hendelsene la grunnlaget for det politiske systemet som vi fremdeles har i Norge i dag. Det ble slutt på en union med Danmark som hadde vart i 500 år. Riktignok utviklet demokratiet seg gjennom parlamentarismen i 1884 – og kvinnene fikk først stemmerett i 1913. Men i et historisk perspektiv var utviklingen positiv.

· Det ble innkalt til Riksforsamling 10.april på Eidsvoll. 112 menn møtte – halvparten embetsmenn, 18 borgere – og 37 bønder.

· En av disse var lensmann Olav Knutson Tveiten fra Valle. Tveiten var utvilsomt en oppgående kar – evnerik og klartenkt.

· Men det var nok likevel andre egenskaper som gjorde at han ble valgt til representant for råbyggelaget på Eidsvoll. Olav var kjent som en kjempe – og derfor en meget aktet skikkelse innenfor setesdalskulturen på denne tiden. Statusen til disse karene kan sammenlignes med vår tids tungvektboksere. Kjennetegnet var foruten stor legemlig styrke – også at de var uredde, stolte og selvstendige.

· Olav Tveiten gjorde seg nok vel så godt bemerket utenfor Eidsvollbygningen som inne. Selv sa han at det eneste karstykket han gjorde på denne turen – var å løfte en hest. Og hans usedvanlig store interesse for god mat og drikke – medførte at han etter hvert gjorde seg bemerket overfor de andre representantene – da han ikke gikk av veien for å stramme hvem som helst opp – hvis han så behov for dette. Og det kunne allerede skje tidlig på dagen – etter relativt omfattende frokoster.

· I følge historien var Olav Tveiten bare redd en gang. Tveiten hadde en datter som hette Sigri – og hun var så vakker at det gikk gjetord om denne jenta. Denne skjønnheten var det en annen kjent storhet i Valle som også så. Og han som en tid var kjent som selveste kjempen i Norge – Bjørgulv Uppstad – ville ha Sigri til kone. Dette prøvde Olav å nekte – men da ble Uppstaden rasende – og som sagt – Tveiten faktisk redd! Og han ble også svigerfar .

· Men det spørst om ikke Olav Tveiten kanskje tilførte forsamlingen mer enn han visste. I den spente og meget usikre politiske situasjonen som rådet – var det utvilsomt verdifullt med personligheter som underbygde troen på egen styrke – og vilje til å både stå i mot – og om nødvendig gå i mot – etablerte maktallianser. Og det spørs om ikke vi trenger en del av disse egenskapene også i dagens bygde-Norge.

· I et historisk perspektiv, må man nok også tro at den jevne setesdøl ikke hadde allverdens kjennskap til debatten som gikk på Eidsvoll. Det var først i 1859 det kom posthus – eller rettere sagt brevhus – i Valle og Bygland. Da hadde allerede Bjørgulv Uppstad bodd 12 år på Evje – og selv som gammel mann var noe av det første han måtte merke – det at de brukte loven her ute! Og en tur fra Valle til Kristiansand tok 4 dager.

Historien er det ikke så mye å gjøre med. Men den forteller noe om hvorfor vi lever som vi gjør i dag. Vel så interessant – og selvsagt mer viktig er det å se hvordan dagen i dag kan føre oss i fremtiden. Da Olav Tveiten var på Eidsvoll hadde Valle og Hylestad drøyt 1200 innbyggere. Så vi er betydelig flere i dag! Vi stiller derfor sånn sett bedre nå – til tross for at det nok finns flere setesdøler i Amerika enn her – og at vi de siste generasjonene har sørget for en jevn strøm av både arbeidskraft og kompetanse til de såkalte sentrale strøk !

Effekten av dette er blitt større jo lenger teknologisamfunnet har kommet. For det er det vi har i dag.

I 1814 var vi stolte av Olav Tveiten – og med Bjørgulv Uppstads sine stadige bravader både i øst og vest – kunne levde vi godt resten av dette hundreåret. På 19-hundretallet sank vel kanskje selvfølelsen noe mer enn i resten av landet. Bygdene sakket generelt akterut i utviklingen av det moderne industrisamfunnet. Og i Setesdal hadde vi endatil en dialekt som ingen andre syntes å forstå. Penger var det også – inntil kraftutbyggingen – begrenset med.

Men i dag har vi mye å være stolte av:

Vi har et imponerende næringsliv i forhold til folketallet. Setesdal er rangert som en av landets beste regioner i forhold til foretak pr. innbygger. Og dette ser man faktisk synlige beviser på mange steder.
· Hvis du tar Hurtigruta – har du gode sjanser på å finne en utstilling med Hasla Design
· På Rysstad er det laftevirksomheter – som til tross for at de leverer hytter i den desidert øverste prisdivisjonen – har opptil flere års ventetid.
· Vi har en bank som klatrer opp på seierspallen år etter år
· Og i kjelleren har vi et rådgivende ingeniørselskap som både konkurrerer – og utkonkurrerer – langt større selskaper i bynære strøk
· Og vi har en kommune som leverer et tjenestetilbud langt over det som den jevne innbygger i Norge har mulighet til å oppleve
· Selv har jeg opplevd flere av mine artigste stunder på Valle Motell – med konserter, julebord – og ikke minst bygderevyen med Hallvard og Helge for noen år siden.
· Selv har jeg også funnet ut at de flotteste blomsteroppsatsene får man i Valle – og i forhold til vår lokale byggevare – blir mange av de tilsvarende i bynære strøk å betrakte nesten som garasjeutsalg.
· Og på Valle Vidaregående fikk de i vår 96 søkere til 15 plasser på VK1 Gull og sølvsmed. Det kan jammen se ut som at alle vil til Valle nå… Dette var de som hadde Valle som førstevalg. Og dette kan også love godt i forhold til å etablere et nasjonalt sølvsenter i Valle…. Kanskje sammen med
· Oppe i Brokke har et hytteeventyr startet. Og vi har fått et flott alpinanlegg – som var det første til å åpne i sør Norge i år. Gå inn på nettsiden og les gjesteboka for de som har vært der!
· Til vinteren får vi også lysløype på Furestøyl – med en standard som virkelig bør få oss opp av sofaen.
· Og satsingen på vinteraktiviteter har allerede gitt meget imponerende resultater: Eva Olafsdottir ble nr. 2 i halfpipe NM i vinter. Og dette er moro – bygda trenger ungdommelige forbilder også på idrettsarenaen.
· Setesdalsmålet er in! Vi har fått egen ordliste på nettet, laga på initiativ fra lokale ildsjeler.
På samme måte som det er godt å høre at de mange innflytterne til bygda opprettholder sitt varemerke og identitet – nemlig dialekten, ser vi nå også at ungdommen som taler vallemål – i stadig større grad også bruker dette uansett hvor de er hen. Et godt eksempel på dette så jeg forleden i Setesdølen – Karen Synnøve Rysstad har etablert seg med eget parfymeri i Arendal. Det er fra bygdas side synd at hun reiste – men veldig moro at hun bruker sin dialekt – og oppfatter at kundene trives med det.

Og visst vi tøyer næringsbegrepet litt her i bygda – så er det i hvert fall klart at vi i en stilling faktisk har landets beste. Over hele landet har de prester. Men vi har Teis.

Så det er virkelig mye å glede seg over – og jobbe videre med.

Utfordringer:

Ta vare på – og utvikle primærnæringen!

Bøndenes betydning i den lokale verdiskapning er grovt undervurdert hos mange. Og i en tid der det grenser til å være tillatt med offentlig mobbing av denne næringen – som i tillegg til å produsere det mest nødvendige for alle mennesker – som fremdeles er mat – også er den eneste bidragsyteren til å opprettholde kulturlandskapet i Norge.

Jeg synes vi skal starte lokalt med å slå ring rundt de som både orker og tør – å leve av eiendommene sine. Hvert år glefser riksavisene mot de grådige båndene – som nok en gang ber om noen ører mer for kiloen. Men den som har flydd over Danmark i godt vær – behøver ikke ytterligere innføring for å forstå den norske bondens hverdag.

Likevel må den norske bonden – og ikke minst den som driver i Setesdal – stå fremst i køen når det gjelder nytenkning og utnyttelse av gården. Tidligere var det eneste usikre på en gård hvem som skulle gifte seg med odelsgutten. Nå er utfordringen;

Hvordan skal vi leve av og på gården…

Hvor vidt må vi tenke;
Per Kristiansen: Whiskebrenneri med lokale råvarer.
Beiting fra Brottveit til Tveitebø.

Valle er en meget god kommune å bli gammel i. Og det er en meget god kommune å være voksen i. På mange måter er det også en flott plass å være ungdom i – men det vil likevel aldri være mulig for landsbygda å måle seg med sentrale strøk på en del områder – som ungdommen kan være meget opptatt av.

Men vi må satse på ungdommen!! Og så må vi være så attraktive at når den har både studert – og rast fra seg – finner ut at – ja; jeg vil tilbake til Setesdal ! Der vil jeg etablere meg og bruke kunnskapene mine for å skape en enda mer levende bygd.

Og da må vi møte ungdommen og de som er i etableringsfasen på de riktige arenaene – og med de riktige virkemidlene. Vi må ikke bare spørre de om hva de mener. Vi må høre nøye etter hva de svarer. For hvis ikke vi gjør det – så går faktisk toget.

Derfor må vi sørge for et godt oppvekstmiljø – og derfor må vi tilby de boligtomtene som etterspørres.

Det skjer mye godt i Valle innenfor oppvekstmiljø. For en tid tilbake leste jeg en artikkel skrevet av ledelsen i Valle og Hylestad barnehage i Setesdølen. I artikkelen ble det beskrevet hvordan en barnehage faktisk skal fremme utviklingen av det kjæreste vi har. En barnehage er ikke bare en plass der foreldrene leverer og henter ungene sin – og som står for den mest sjarmerende – om enn udisiplinerte – delen av 17.mai-toget. Der ble det til de grader så godt formulert og synliggjort en bevisst holdning og strategi i forhold til å gi barna en positiv utvikling i disse kanskje viktigste læreårene. Selvsagt ikke ved hjelp av kjedelig tvang – men ved en bevisst bruk at læring gjennom lek.

Denne artikkelen er kanskje den mest gledelige informasjonen jeg har fått gjennom min meget avholdte Setesdølen den siste tiden, i det den viste så tydelig en ledelse som var orientert, bevisst og motivert for å utvikle de som vil avgjøre vår fremtid – når vi ikke lenger kan stå i fremste linje selv.

Og det er også en positiv utvikling på skolene våre. Både Hylestad og Valle skole er under oppussing og ombygging. Slik skal de ytre rammene rundt skolen bli bra. Så er det opp til den lokale skoleledelsen og utvikle innholdet videre i skolen vår – slik at vi kommer opp på et nivå som gjør oss i stand til å utfordre teknologisamfunnet – og utvikle det også her i bygda. Og ikke minst så må vi arbeide for en inkluderende skole – fri for mobbing – som ikke er en oppbevaringsplass for barn og unge – men en aktiv læreplass – til beste for både ansatte og elever.

HOLDNINGER !
For en tid tilbake siden fikk kommunestyret en orientering om Setesdal regionråd – av påtroppende rådmann Arne Tronsen. Tronsen hadde som forventet mye å bidra med. Men han fortalte videre en liten historie som han hadde fått med seg. Det var en jente på 9 år som var blitt spurt om hva det ville si å ha en god holdning. På dette svarte niåringen;
“Det er å gjøre litt mer og litt bedre enn det som er forventet”.

Ref: Hans Petter ved levering av tomflasker.

Tenk om vi kunne etterleve dette overfor alle våre sambygdinger. Tenk om vi i tillegg klarte å være rause – og skryte litt når vi ser noen gjør det godt. Hvis vi alle her i bygdesamfunnet hevet oss bittegrann – tenk hvilket løft det hadde blitt til sammen. For vi er gjensidig avhengig av hverandre – mye mer enn de er i sentrale strøk. Vi må derfor bli bedre til å oppmuntre hverandre – naboen, kollegaen, arbeidsgiveren – alle rundt oss. Da ville vi få et mer offensivt samfunn – som lettere utvikler seg – fordi man må tørre å tape for vinne.

Og så må vi passe godt på nabokommunene våre. Det er disse som vi har mest både glede og nytte av. Og det finnes i historien mange eksempler på atskillig større kulturer enn den vi har i Setesdal som er gått tapt – pga. innbyrdes stridigheter som vel i etterpåklokskapen sitt tegn egentlig var ganske ubetydelige.

Til slutt; hva har så disse Eidsvollsmennene gitt oss ?
· Barnetog; i stedet for militærparader
· Selvstendighet til å forme fremtiden som vi vil
· Valgfrihet til å gjøre det som vi mener er riktig for å utvikle vårt samfunn
· Frihet til å forvalte våre store naturressurser til beste for landet

Og la oss starte med å utvikle vårt eget 17.maitog. La oss ha som mål i Valle kommune at togene både på Rysstad og i Valle skal bli både lengre og gladere for hvert år fremover.

Og hvis ikke vi klarer å bli så veldig mange flere allerede til neste år – så får vi gå med litt større avstand enn det vi gjorde i dag. For da synes det som vi er på rett vei – og en god holdning er det viktigste vi kan ha med oss!

Så nok en gang, godtfolk: Dette er en helt spesiell dag – og det er den første i vårt arbeid for å utvikle denne fantastiske plassen vår her i eventyrlige Setesdal!

Eidsvollsmennene lovet å være enige og tro til Dovre faller.

I Valle satser vi på at tro kan flytte fjell.

Så nok en gang – godtfolk;

Til lykke med dagen !

17. mai i Valle – Olav Knutson Tveiten

Share

Etter gudstenesta i Valle kyrkje la **Sissel Åkre** ned krans på bautaen til minne om Olav Knutson Tveiten, som var med i Riksforsamlinga på Eidsvoll. I samband med dette heldt ho denne talen (som eg sende opptak av i Valle radio om kvelden 17. mai):

Som det står i Gamalt or Sætesdal:

”OLAV KNUTSON TVEITI var med og sette opp Grunnlovi på Eidsvoll. Kongen lika han so godt, avdi han var so djarv, og uredd i seg.

Og Kongen var utifrå snill og uvand”.

Olav Knutsson Tveiten var lensmann og bonde i Valle ”han hørte til de mer oplyste bønder”, og var en av de 112 representantene som møtte på Eidsvoll. Representantene var valgt av menighetene i bygd og by, og Tveiten var en av tre utsendinger fra Råbyggelaget Amt.

KONGEN var Danmark-Norges tronfølger, prins Christian Fredrik, 17. mai 1814 valgt til å innta plassen på ”Norges gamle kongestol, som Adelstener og Sverrrer bekledte”.

Det var to viktige avstemninger på Eidsvoll. Greve og amtmann Wedel og sorenskriver Christian Magnus Falsen ledet hver sin fløy, etter hvert kalt henholdsvis unionspartiet og selvstendighetspartiet.

16. april la Falsen fram et forslag om at ”Norge skal være et innskrenket arvelig monarki…. Og at Regenten skal føre titel af konge. Falsens forslag gikk igjennom, med 78 mot 33 stemmer.

19. april sto et annet hovedslag: Med presidentens dobbeltstemme gikk Falsens forslag om at Riksforsamlingens oppgave var avgrenset til det å gi Norge en konstitusjon og velge en konge” igjennom.

Selvsagt sto det flere ”verbale” slag disse avgjørende vårdagene i 1814.

Når Ole Knutson Tvedten, hvis segl og underskrift står på Grunnloven, siteres på at han kunngjorde sitt samtykke ”likeeins som Christian Magnus Falsen”, er det en god grunn til å hylle ham som en klok og framsynt mann, som fylte sin oppgave som utsending for ”Raabøigdelagets Amt” på en storartet måte. Han lot seg ikke bestikke, for som Nicolai Wergeland skriver et sted: ”Olav Tveiten er ikke den Karl der lader sig lede ved ( ) usle Tillokkelsen”.

På det kjente bildet av riksforsamlingen på Eidsvoll, er det Falsen som står sentralt i bildet og leser Grunnlovsforslaget som ble vedtatt 17. mai, samme dag som Christian Fredrik ble valgt til konge.

President Georg Sverdrup valgte Olav Knutsson Tveiten som en av de deputerte til å overrekke prinsen skrivet med Grunnloven og resultatet av kongevalget.

Større ære kunne man da ikke gjort på Valle, lensmannen og bonden, og mannen selv!

Vi ærer også hans minne i dag.

Hageprat 10. mai 2006

Share

Ørnulf hadde sett av ein heil time til dette og hadde fått med seg hageentusiast og leiar av Valle hagelag, Øyvind Jacob, til denne praten.

Dei starta med å snakke saman om kva tid ein skal **beskjære frukttre**. Moreller er seint på sommaren, tidleg haust, medan epler er sein vinter eller tidleg vår, før sevja stig.

Ørnulf lurte så på kva Øyvind gjorde for å **førebu ein god sesong**. Han svara at han prøvde å få vekk rusk og rask frå sist sesong. Roser treng godt dekke om vinteren, iris har eit voldsomt bladverk.

Flammentanz er ein rosesort som høver godt her, og Øyvind meinte at **roser** med H3-4 går godt i Valle, til og med H2 kan fungere fint, medan planter som har H8 tåler kva som helst. Likevel er det vanskelege vekstvillkår inntil ein vegg.

Øyvind snakka også om **Agromarin**, eit nytt stoff som han brukte til å gjødsle med og som gav god vekst. Her er heimesida til det stoffet, som kan kjøpast hos Primaflor, Mjåvannsv. 35, 4628 Kristiansand, telefon 38 18 54 20 http://www.agromarin.no/index.html

Elles var Øyvind for å bruke **stauder**, fleirårige planter. Til byttedagen i hagelaget ville han ta med stauder og bytte med andre hagefolk. Dei snakka og litt om humle, som treng stålstreng å klatre etter. Så snakka dei om buskar og nemnde **buksbom** som ein god busk å ha i hagen, anten som hekk eller frittståande.

I innleiinga hadde dei sagt at dei tok imot telefonar, og då ringde eg til radioen for å seie at eg ikkje likte buksbom fordi den hadde så mange kvasse piggar. Men då lurte Øyvind på om eg ikkje tenkte på **berberis**, då kunne han vere einig med meg. Så eg dumma meg kanskje litt ut, men eg var den einaste som ringde inn i programmet.

Vi snakka vidare om påskeliljer, om krokus og kvitveis og hadde ein triveleg prat. Etter at eg la på, kom dei og inn på **isbrann** i hagen. Øyvind meinte at det truleg var best å ta opp og så i på nytt, det tok ikkje så lang tid før nytt gras kom opp. Var det små flater med isbrann, reparerte som oftast graset seg sjølv, men det tok lenger tid.

Det var ein triveleg prat om eit aktuelt tema denne kvelden.

Harald

Kommunen informerer 10. mai 2006

Share

Det var Torgeir Haugaa som hadde oppdraget denne kvelden. Han er leiar av Avdeling for plan og utvikling i Valle kommune.

Samtalen mellom han og Ørnulf Hasla starta med at Torgeir fortalde at bak tala om stor fråflytting frå Valle låg det to tilhøve: Meir utflytting, men og mindre tilflytting. Det har vore ein periode der Valle har mista mange arbeidsplassar. Likevel er det nokre ting som gjev grunn til optimisme:

1. Fylkestinget og Norsk Motorsportsforbund har vedteke at ein skal arbeide for å realisere planane om folkehøgskole med vekt på motorsport. Tidsramma for dette er to år. No lyser ein ut stilling for prosjektleiar.

2. Det vert arbeidd med planar om leilighetskompleks i Valle. Det er mange som kan tenkje seg å bu i ein bustad som ikkje er einebustad. Tanken er at det skal ligge mellom Leite og sentrum.

3. Hytteboomen i dalen har gjort at ein no prøver å få til ein eigen nettstad for Hytter i Setesdal.

Aktuell time onsdag 10. mai 2006

Share

Sjølv om det no er gått ei veke sidan sendinga, tek eg med litt av det som Ørnulf Hasla hadde samla saman av stoff til denne sendinga.

**1. FYSAK i Valle**
Ørnulf hadde med seg Øyvind Jacob i studio. Øyvind er leiar for FYSAK i Valle. Ein av dei aktivitetane FYSAK steller til er dansekurs. Difor var Rune Mikkelsen og Hildegunn Håland i studio for å fortelje om swingkurs som skulle vere 19.-20. mai. For to år sidan hadde Rune kurs saman med Ingunn M. Viki. Då var det 70-80 deltakarar, så dette tiltaket var populært.

No skal swingkurset vere på grendehuset på Helle, og det går buss frå Valle. Ein vonar å få til dansekveldar seinare. Rune fortalde at han då han var liten gjekk på danseskule og seinare deltok i konkurransedans. Pengane til dette opplegget hentar Øyvind frå ei løyving frå fylket på 50.000 kroner til FYSAK i Valle.

**2. 17. mai**
Leiarane frå 17.-mai komiteane, Leonhard Jansen i Hylestad og Tarald Myrum i Valle, var i studio og fortalde om opplegget.

**3. Siste året med russ på musikklina i Valle**
Torunn Charlotte N. Lund, fungerande rektor ved Valle VGS fortalde om situasjonen ved skulen. Dei jobbar no vidare med gull og sølv. Dei hadde von om VG1 Design og håndtverk, men det fekk ikkje nok søkarar og kjem ikkje i gang i år heller. Dei elevane som no går på skolen, tek VK2 over 2 år. Dei reiser no til Nederland, Tyskland og Lahti, og frå 28. august til jol vert det utanlandske elevar i Valle.

I ei undersøking om skulemiljø kom Valle godt ut. No vert skulen ein del av Setesdal vidaregåande skule, Torunn blir avdelingsleiar i Valle og Rolf Øvrevik får den oppgåva på Hornnes.

**4. Postkassetrimmen**
Dette er eit tiltak for trim i kommunen, og Torleif Løyland, Oveinang, Toralf Andersen, Rysstad, og Ånund Lund, Valle, var i studio for å fortelje om opplegget. Det vert 5-6 postar i Oveinang, 20 i Valle og 20 i Hylestad, og start for opplegget er 15. mai.

I opplegget er det noko for ein kvar smak, og namnet har det fått fordi på måla for turane er det ein postkasse med ei bok der ein kan skrive seg inn og ei tang som ein kan nytte til å klippe i eit kort.

Ein 17.-mai utanom det vanlege

Share

Årets nasjonaldag vart utanom det vanlege for meg. Ettersom det var onsdag, og ingen hadde meldt seg til å ha sending, gjorde eg det. Ideen min var at eg skulle sende noko frå feiringa i Øvre Setesdal. Diverre var det ikkje mogleg å få stoff frå Bykle om eg samstundes skulle dekke Valle, så då valde eg å dekke Valle og Hylestad.

Her er timeplanen min:

09:15 Til radioen for å hente utstyr
10:45 Opptak av Olav Hovets tale ved bauta ved Hylestad kyrkje.
11:30 Opptak av gudstenesta i Valle kyrkje
12:15 Opptak av Sissel Åkres tale ved støttene ved Valle kyrkje.
14:00 Opptak av tale for dagen på Rysstad ved Gunnar Stubseid
15:30 Opptak av tale for dagen i Valle ved Bjørgulv S. Lund
16:40 Middag
17:30 Få hjelp av Hallvard med nytt utstyr.
18:00 Sending
22:10 Slutt

Det vart ein lang og triveleg dag, som eg vil kome tilbake til.

Valle radio 17. mai

Share

Nedanståande pressemelding vart sendt til Setesdølen. Den danna grunnlag for det som stod i avisa 16. mai. (Det var ikkje plass til alt, men litt av det kom på trykk).

17. mai vil vi prøve å få gjere opptak frå ulike arrangement og så lage ei sending om kvelden, seier Harald Haugland i Valle radio til Setesdølen.

-Programmet for dagen sluttar på ettermiddagen, så når klokka vert 18 er det ikkje mykje att av dagen. Då kan det vere hyggeleg å reflektere over det som har skjedd. Eg skal prøve å ta meg rundt i Øvre Setesdal denne dagen og gjere opptak frå ulike arrangement. Desse vil eg så sende i radioen om kvelden, fortel han.

Valle radio får god hjelp frå Norea Radio til ulike program med kristent innhald. I tysdagssendinga brukar ein å ha både Over ein open Bibel, Noreamagasinet og Møteplassen, som alle er program frå Norea. I vår har dei starta med eit tilbod som dei kallar Oppmuntring og ettertanke. Det er webpastoren i Norea, Asbjørn Kvalbein, som står for desse programma. Mot slutten av kvelden 17. mai vil vi bruke noko av det stoffet, seier Harald Haugland, som sjølv skal vere teknikar i sendinga. -Difor vert det ikkje Open sending med telefonar og rebusar. Men dersom det melder seg ein teknikar og vi får nokon som vil vere telefonvakt, vil vi kanskje endre på det. Den som set på radioen, vil finne ut. I så fall vil det jo vere naturleg å lage oppgåver knytta til 17. mai og å snakke med dei som ringjer inn om dagen og feiringa, sluttar han.

Program 16. og 17. mai 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

**Tysdag 16. mai**
18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Musikk i mai. Astrid Nomeland er med til å begynne med.
20:00 Bokaktuelt. Lisbeth D. Homme. Reprise frå 9. mai.
20:20 Dagens Mozart.
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Norsk orgelmusikk.
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 17. mai**
18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 17. mai i Øvre Setesdal
21:30 Til oppmuntring og ettertanke. Asbjørn Kvalbein

Postludium 9. mai 2006

Share

Eg hadde ansvaret for Postludium denne kvelden. Det var laga i atterklangen frå påske, ikkje minst fordi eg Skjærtorsdag var i Tjensvoll kirke i Stavanger og høyrde Bodil Fagerheim spele. Det førte til at eg for to veker sidan hadde eit program om den franske komponisten Dubois. Sjå på bloggen kva eg skreiv då:
http://www.blogs.no/htsrv/trackback3.php/761316/ec596

Denne gongen tok eg utgangspunkt i eit anna stykke Bodil Fagerheim spelte i Stavanger: Variations sur un Noel av Marcel Dupre. Her i Noreg brukar vi denne melodien til påskesalma Kornet lagt i jorden. Men lat meg starte med det første:

**1. Georg Joseph Vogler (1749-1814): Hosianna, Davids son**
BIS-CD-177 2’41 Malmö Kammerkor dirigert av Dan-Olof Stenlund
Link til plata: http://www.bis.se/index.php?sokTyp=cdnr&sokText=177
Om Vogler i svensk Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Joseph_Vogler
Der finn du og link til salma, som opprinneleg er ei advents-salme, men som og kan brukast i påska, jfr. palmesøndag.

**2. G. A. Homilius (1714-1785) Christ lag in Todesbanden**
QCD 3075-2 6’03 Jan Kleinbussink på orgelet i Grote of Lebuïnuskerk i Deventer
Homilius var elev av Bach. Her er ei side med info om han og med link til melodien:
http://www.bach-cantatas.com/Lib/Homilius-Gottfried-August.htm
Om Jan Kleinbussink på nederlandsk:
http://vomhimmelhoch.nl/VHhMusiciJanKleinbussink.html
Om orgelet i Grote of Lebuïnuskerk på nederlandsk:
http://tinyurl.com/mfybl
Om Deventer på engelsk med bilete av kyrkja:
http://en.wikipedia.org/wiki/Deventer

**3. Marcel Dupré (1886-1973) Variations sur un Noël Opus 20**
BIS-CD-177 11’43 Hans Fagius på orgelet i Härnösand-katedralen
Kort nynorsk artikkel om MD i Wikipedia:
http://nn.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dupr%C3%A9
Lengre engelsk artikkel om MD i Wikipedia med linkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dupr%C3%A9
Link til omtale av verket på engelsk:
http://www.guildmusic.com/catalog/gui7157z.htm
Link til omtale av Hans Fagius på engelsk:
http://www.bis.se/people_info.php?pID=1623
Link til svensk omtale av Härnösand domkyrka:
http://www.svenskakyrkan.se/harnosanddomkyrko/