Referat frå årsmøte

Share

Årsmøte i Valle radio tysdag 23.mai 2006-05-23 klokka 19:00

Hallvard ønskte velkommen.

Val av møteleiar og referent: Hallvard Kjelleberg og Harald Haugland
Til å skrive under protokollen: Torhild Sandnes og Ørnulf Hasla

Årsmelding vart referert. Det var ingen kommentarar til årsmeldinga. Den vart samrøystes vedteken.

Rekneskapen vart referert av Halvor Rike.
Revisjonsberetninga vart lesen av Harald Haugland.
Rekneskapen vart samrøystes godkjent.

Val: Hallvard Kjelleberg, Helge Homme og Theis Salvesen vart samrøystes attvalde.

Styrets framdrift og planar:
1. Bykle radio kjem ikkje til å starte opp i haust. Det var ein søkjar til stillinga, men han vart ikkje vurdert. Olav Mandt er vald til ny leiar i Bykle radio.
2. Det kom opp spørsmål om å reparere sendarar. Fleire av sendarane har hatt feil, og lyttarar har etterlyst sendingane. Det vil vere aktuelt å ha eit møte med Bykle om dette.
3. Det kom også spørsmål om konsesjonstilhøva. Ny konsesjonsrunde er ved utgangen av 2007.
4. Onsdag i høve til fredag. Ørnulf opplever at det er vanskeleg å få med folk til fredagane. Vi held fram med onsdagane til hausten.
5. Arbeidet med å legge platene inn på data må gå vidare.
6. Helge tok opp spørsmålet om reklame. Han vil ikkje lenger arbeide med det, men vonar ein kan finne andre til det.

Hallvard takka alle dei 14 deltakarane på årsmøtet for frammøtet før han serverte pizza.

Valle 23. mai 2006

Harald Haugland

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.