Tysdag 20. juni 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Kurt Hjemdal
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Musikk fram mot kommunestyremøtet
20:00 Kommunestyremøte. PS 34/06 Høyringsfråsegn – 420 kV kraftlinje mellom Holen og kysten.
20:20 Dagens Mozart: Klarinettkonsert, 1. sats
20:30 Postludium
21;00 God sommarferie