St. Hans og andre sommarfestar

Share

Fredagskveld med bål eller grill, venner og familie møtest nokre hyggelege, lyse kveldstimar. I år var det ikkje regn ved kysten, der eg held meg i ferien, så vi nytta høvet til å møtast, men heldt oss inne.

Sist helg hadde vi fest i bygdelaget vårt her i Mandal. Eskeland heiter staden på vegen mot Tregde. Det var hyggeleg, men kaldt, ettersom vi på førehand hadde bestemt at det skulle vere ein utefest. Sola skein frå nokså klår himmel, men då ho gjekk ned, hjalp det bare litt med ein av dei nye terrasseomnane som har blitt så populære etter at røykelova kom.

Son min, Helge, har ei nettside der Eskeland er tema. Sjå
http://eskeland.net/ Her finn du mellom anna ei liste han har samla saman over prestar i Valle.

Ha ein fin St.Hans-kveld!