Folkelig sang – Thomas Kingo og Petter Dass

Share

**Rapportene mine fra kurset i Danmark vil være på bokmål.**

For den som er glad i kristen sang, salmesang, folkesang og folkelig sang, er det å være på Løgumkloster højskole denne uken nesten som å være i paradis. Her synges det i alle timer og i alle pauser. Højskolesangbogen finnes i alle klasserom og den er slitt. Mange har også sin egen med seg. Sangene i den er sjelden på tre vers, ofte kommer over 10 vers, og nesten ingen er under åtte.

Dagen i dag startet med morgensang i en liten sal i kirken, som ligger tre hundre meter fra skolen. Kirken er en del av et gammelt klosteranlegg, så det er mange rom. Kursleder Axel Kroglund Olesen holdt en flott påminnelse om å ha en åpen og spørrende holdning. Deretter var det tid for dagens første nye sang, Til gleden, en sang som han hadde laget melodien til.

Dagens første foredrag var ved Annette Schiøtz. Hun fortalte om Kingo (1634-1703). Vi fikk vite om livet hans og om tjenesten som prest og etter hvert også biskop i Odense, og om salmebøkene han gav ut: Åndeligt Sjungekor I i 1674 og II i 1681. I 1699 kom Kingos salmebok og Graduale (Koralbok), og der finner vi mye av grunnlaget for folketonene. Den ble jo sendt ut til alle prestegjeld i Danmark-Norge. Kingo laget mange sløyfer og glidninger på melodiene. Det var vanskelig for kirkesangerne å huske alle disse, så de laget sine egne. Dermed er det salmer vi finner ulike toner til nesten i alle prestegjeld.

Annette Schiøtz presenterte noen av disse melodiene med ulike tradisjoner, vi fikk høre Sondre Bratland, Åsne Valland og Anne Lise Berntsen, så vel som opptak av tradisjonsbærende folkesangere fra begge land. Kursdeltakere kom også med melodier de kjente. Kingotoner er mer enn Koralbokens arrangementer.

Her er mer om Thomas Kingo på wikipedia, som også gir deg mulighet til å lese om ham på dansk og andre språk om du bruker lenken nede til venstre. http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kingo

Neste tema var Petter Dass (1647-1707), prest, dikter, kjøpmann og fisker. Hun delte sangene hans inn i tre grupper: 1) Leilighetsdikt, 2) Folkelivsskildringer som Den norske Dalevise og Nordlands Trompet og 3) Liturgiske dikt (Katekismesanger). For å illustrere dette brukte hun innspillinger av blant annet Erik Bye og Birgitte Grimstad, så det var ingen grunn for oss norske til å føle oss utenfor. Petter Dass har sju salmer i den norske Salmeboken. Av disse har to folketoner, to tyske melodier og tre er tonesatt av nålevende komponister. Vi var enige om at nr. 529, Om alle mine lemmer, har en moderne norsk melodi som er mer i slekt med tiden han levde på enn den danske melodien til samme sang.

Om Hr. Petter kan du også finne stoff om på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Dass

Etter en tre timers økt med en kort pause, var det tid for det danskene kaller Frokost kl. 12. Det var et stort lunsjbord med mye godt. Så møttes vi igjen til tema Folkelig sang og folkesang ved Elsemarie Dam-Jensen, som tidligere var ansatt som lærer på Løgumkloster højskole, men som nå er museumsinspektør i Tønder. Hun fortalte om hvordan den folkelige sang i Danmark fikk et oppsving etter krigen i 1864, krigen hvor Danmark tapte Schleswig-Holstein til Tyskland. Mer om dette finner du her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein

Hun gikk også inn på ulike sangtradisjoner i Danmark, og også hun hadde musikkeksempler på CD. Vi sang også Bjørnson-sanger til melodier som de bruker i Danmark.

Etter en kort pause var det ny økt, denne gang med korsang, før det var middag 17.30. Om du trodde dagen var slutt nå, tok du feil. 18:30 var det aftensang i Klosterkirken, og deretter var det konsert. Århus Drængekor fremfærte Fauré: Requiem.

Kvelden ble avsluttet med et foredrag om Religionspedagogiske tiltak i fremtidens kirke av Lektor ved Folkekirkens Pedagogiske Institut, Marie Monrad. http://www.locus-dei.dk/a_tpc/ hjelper deg til å finne mer om dette.

Alle var enige om at det hadde vært en innholdsrik dag…..