Dansk identitet

Share

**Artiklene fra Danmark blir skrevet på bokmål**

Å kalle en overskrift Dansk identitet, kan nok virke noe ambisiøst for bloggen min. Men jeg prøver likevel.

Å være på Løgumkloster højskole på kurs om Nordisk sang, vil i alle fall presentere deg for mye dansk sang, så mye at jeg vil nok si at sangen er en del av dansk identitet. Her synges til innledning av praktisk talt alle timer, og det er ikke bare tre vers. Vi har sunget 18 vers – tenk på hvor lenge dikteren har arbeidet for å få frem helheten i sangen – sa Annette Schiøtz og siterte den norske salmedikteren Svein Ellingsen da hun forklarte hvorfor vi burde synge alle versene. Selv om dikteren døde for tre hundre år siden, var det ingen som protesterte. Tvert imot, de protesterte om det ble snakk om å forkorte sangen.

Det danske språket er også en viktig del av identiteten. Vi er tre nordiske representanter, en fra Sverige og oss to fra Norge. Vi blir tatt vare på som grever. Dansk språk har like mange dialekter som Norge etter forholdene, de er i bruk minst like aktivt som hjemme.

Jeg vil også si ut fra møtet med Løgumkloster at Danmark har en sterk kristen identitet. Vi går til Morgensang i Løgumkloster kirke klokka halv ni hver dag og i tillegg til dagens salme reflekterer kursleder Aksel Krogslund Olesen over evige temaer før han introduserer en sang han selv har laget melodi til. Vi går også til Aftensang, hvor det er orgelmusikk, tekstlesning, bønn og liturgisk avslutning. Selvsagt vet jeg at ikke alle miljøer i Danmark har en slik religiøs identitet inkludert i livet, men her er den i alle fall tydelig til stede. Det er ikke bare kursister som deltar, byfolk og turister finner også plass i benkene om kveldene.

Vi har snakket om at Grundtvig, som skapte folkehøyskolebevegelsen, også fant gjenklang i Norge, Sverige og Finnland. Men det er bare en avglans. Hans vektlegging av språk, kristendom og salmesang kunne vanskelig leve i et annet land. En grunn til det er at Danmark er et lite land, du kan kjøre gjennom hele landet på en dag. Et så lite land, til og med presset fra omgivelsene, må holde fast på sin identitet. Å oppleve hvordan det gjøres med sang er ganske enestående. Mange av deltakerne kan de fleste av Højskolesangbokens over 500 sanger og salmer utenat. Sangen av 70 deltakere på to-tre forskjellige kurs, løfter taket når vi er samlet. Men vi vel 20 på Nordisk Sang lar sanggleden løfte sinn og sans flere ganger om dagen, i går var vi blant annet opptatt av den nye danske salmeboken og sang oss gjennom en rekke både gamle og nye salmer.

Modersmål, sang og kristendom er i alle fall elementer i dansk identitet.