Valle på Wikipedia

Share

**Wikipedia** – leksikonet som vert laga på dugnad på ei rekke ulike språk, både på bokmål og nynorsk, har når dette vert skrive 68.115 artiklar i bokmålsutgåva. Det har også artiklar knytt til Valle, det er etter kvart blitt så mange at dei har laga ein eigen kategori, det vil seie ei liste, med artiklar knytt til Valle. Til no er det 13 artiklar i tillegg til artikkelen om kommunen.

Wikipedia er eit interessant prosjekt. Kven som helst kan gjere artiklane betre ved å gå inn og legge til nytt stoff eller redigere i det gamle. Kvar dag er det mange som legg inn stoff som ikkje høver, gjerne artiklar om folk som ikkje det er naturleg å ha i eit leksikon. Men det er nok det mest moderne og oppdaterte leksikonet. Med alle feil og manglar er det eit stort prosjekt å ha fått inn nærare 70.000 artiklar, nokre av dei er det kanskje førti personar som har redigert.

Sjølv har eg lagt inn noko stoff på Wikipedia og ser klart at det ikkje bare er å skrive, ein må og ha noko å skrive om. Sjølv om ein har noko å skrive om, skal det og ha ei form som er objektiv, det er ikkje alltid like lett å få til. Men det er jo hyggeleg når ein får det til.

Ta ein tur innom, du og. Kan hende er det noko du ser som du kan rette på… http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Valle