Valle Modellverkstad

Share

I dagens Setesdølen kom endeleg ein politikar i Valle kommune på banen i saka om Valle Modellverkstad. **Formannskapsmedlem Pål Dale**, Kr. F., hadde eit lesarinnlegg i Setesdølen der han oppmoda politikarar og administrasjon til å bruke feriedagar for å sjå om arbeidsplassane på Rysstadmo kan bergast i kommunen.

Pål kallar Valle Modellverkstad for ei hjørnesteinsbedrift i kommunen. Truleg ser dei det ikkje slik i Kristiansand, det er bare tale om fem arbeidsplassar. Men det er ikkje talet på arbeidsplassar åleine som avgjer om ei bedrift kan kallast hjørnesteinsbedrift. I Valle er det minimalt med arbeidsplassar av denne typen. I 31 år har dei tilsette hatt høve til å arbeide med modellbygging for støyperiet i Kristiansand utan å verte vekependlarar. Alle år har arbeidet gjeve overskot i rekneskapen.

Ein stor del av desse 31 åra stod Knut O. Nomeland for transporten til Kristiansand. Når han ikkje lenger hadde høve til å kjøre, ser det altså ut til at transporten skal velte den vesle verksemda på Rysstadmo.

Eg søkte litt på Internett for å finne ut meir om bedrifta. Då fann eg dette i ei annonse dei hadde etter folk i juli:

“Vestas Castings Kristiansand AS er et støperi i Vestaskonsernet, beliggende på Dalane mellom Kristiansand og Mosby. Støperiet har spesialisert seg på produksjon av høykvalitetsprodukter til vindmølleindustrien, og har ca. 180 ansatte. Årsproduksjonen i 2005 var på 16.000 tonn til en verdi av 300 mill. kroner.

Vestas er verdens førende produsent av vindmøller og har alltid vært en av drivkreftene i vindindustriens utvikling. Konsernet har produksjonsavdelinger i 10 land, med til sammen over 10.000 ansatte.”

Vestas er eit dansk firma som held til i Randers. Dei har ei interessant heimeside på dansk, http://www.vestas.com/dk/profil/profil_kort_DK.asp
der ein kan lese om historia til selskapet. Truleg er ikkje 5 tilsette på Rysstad så mykje i dette store konsernet, og Valle kommune må nok kjempe hardt om dei skal klare å endre situasjonen for dei tilsette og sikre arbeidsplassane i kommunen.