Farlege fossar og djupe jettegryter

Share

Sjølv om det ikkje lenger er stor vassføring i Otra og sideelver, syner det seg at fossane er farlegare enn ein skulle tru. For tre år sidan omkom Lars Henrik i Faråne, no er det ein annan ungdom frå Øvre Setesdal som har late livet.

Ulukka i Bykle i går har gjort sterkt inntrykk på folk i heile dalen og vi føler medkjensle med dei næraste som sit att med sorg, tap og sakn.

Det er grunn til å takke alle som stiller opp når ulukka er ute. Etter ulukka var det mange folk som gjekk på glatte berget for å sjå om dei kunne finne den omkomne. Likevel gjekk det mange timar før det lukkast. Fædrelandsvennen fortel at lensmann Knut H. Nomeland var på ulukkesstaden det meste av tida frå ulukka vart meld til den omkomne vart funnen. Det var tunge timar for han så vel som for dei andre som var med.

Jettegryta som dei bada i var spesiell fordi den hadde avløp i botnen. Dermed vart det eit sug i straumen, og det var først etter at ein hadde demt opp vatn og leidd det bort frå gryta at erfarne dykkarar kunne gå ned i det mørke holet. Nesten heilt til botn måtte dei før han vart funnen.

Når veret er slik det har vore dei siste vekene, er det heilt naturleg at folk tek turen til badeplassane. Ved sjøen heiter det Vis sjøvett, ein tenkjer nok mest på folk i båt med den kampanjen. Men alle som lever ved vatn bør hjelpe kvarandre og minne kvarandre om reglar det er viktig å hugse på når ein går frå land til vatn.

I går kveld var kyrkja i Bykle open slik at folk kunne samlast i sorga. Her kunne dei hjelpe kvarande med spørsmål som det er uråd å svare på, men der ein på ein spesiell måte for Guds andlet kan gje sorga rom. Vi er ikkje fleire i Øvre Setesdal enn at vi treng kvarandre både i glede og i sorg. I kyrkja får vi kanskje på ein særleg måte del i Guds velsigning også i sorga.