Song og musikk på Ose

Share

Så er det tid for kristen song og musikk på Ose. Oddvar Høgevoll med gode hjelparar står for arrangementet denne helga. Det blir neppe så stort som sist helg, men for dei som likar gospel country bør det bli ei triveleg helg.

Oddvar og venene hans har etter kvart fått til mykje når det gjeld folkeleg kristen sang. Platene med arven etter Åge Samuelsen, stemna på Longerak, sangstundene på Setesdal hotell, alt er med på å gje rom for kristen sang og musikk her i Setesdal.

I kveld var det konsert, i morgon vert det nye samlingar både klokka 14 og 19, medan søndag startar det klokka 12. Det sosiale rundt arrangementa betyr og mykje, og her kan folk ha ei bibelcampinghelg på tampen av juli.

I Setesdal har det vore bibelcamping på Evjetun, og elles på Sørlandet har det vore mange høve til å samlast om kristen sang og musikk, forkynning og fellesskap. For dei som kan ta ut, er det ikkje grunn til å kalle det turketid. Dei som ikkje kan ta ut, føler det nok meir turt.

Men snart er det tid å tenkje på radio att. Eg vonar at de som les på bloggen gleder dykk til å finne fram til Valle radio anten på internett eller på FM og lytte til song og musikk, anten det no er frå Ose eller andre stader.

Eg dreg ikkje dit denne helga, andre avtalar gjer at eg ikkje har høve til det. Men eg sender lukkeønske til Oddvar og eldsjelene som er samla på Ose.