Kraftlinjekamp

Share

Kampen mot kraftlinje i luft aukar og blir breiare. No har motstandarane mot linja mellom Holen og Skåreheia fått Naturvernforbundet med seg. I Aftenposten i dag er det ein artikkel om dette. http://www.aftenposten.no/nyheter/miljo/article1404030.ece

Under eit bilete av ei kraftlinje i Osloområdet som går frå Sognsvann til Kikut og som skapte kraftige demonstrasjonar på 40-talet, seier Lars Haltbrekken at han forstår aksjonane i dag og at linja som vart bygd på 40-talet neppe hadde blitt bygd i dag.

Kampen som blir ført i Setesdal er bare ein del av ein større kamp. For både i Hardanger og på Sunnmøre er det aksjonar for å stoppe luftspenn i område som på ulike måtar har miljøkvalitetar. Haltbrekken seier at politikarane like godt kan bu seg på desse kampane, for Naturvernforbundet kjem ikkje til å gje seg når det gjeld krava om at linjene må leggjast i kabel og ikkje i luftspenn.

“- Statnett må instrueres i å ta hensyn til natur og miljøinngrep, ikke bare ta hensyn til det rimeligste alternativet. De må få et annet oppdrag, og det er det bare Stortinget og regjeringen som har ansvaret for at de får, påpeker Haltbrekken,” i følgje Aftenposten, som og har teke ein ringerunde til medlemmer av Stortinget sin energi- og miljøkomite og funne støtte til ønsket om brei debatt om spørsmålet. Leiaren i komiteen, Gunnar Kvassheim, seier han vil stå og presse regjeringa i denne saka.

Haltbrekken meiner at linja Ørskog – Fardal vil vere det verste inngrepet i naturen på lang tid. Den traseen går gjennom friluftsområde og verna område, nær verna vassdrag, Geirangerfjorden og nasjonalparkar.

Kanskje utbyggjarane like godt skulle tenkje seg om, kalkulere på nytt og leggje alle linjene i kabel. Tida er ute for luftstrekk i det heile no. Det bør dei ta inn over seg og tilpasse seg.

**Eksterne lenker**
Statnetts omtale av Holen – Skåreheia
http://tinyurl.com/hpb3l
Statnetts omtale av Ørskog – Fardal
http://www.statnett.no/default.aspx?ChannelID=1417
Statnetts omtale av Sima – Samnanger
http://www.statnett.no/default.aspx?ChannelID=1407

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.