Opptur

Share

Fredag sette eg meg i bilen og tok turen frå Mandal til Valle. Det er ein tur på om lag 19 mil som brukar å gå greitt. Eg hadde rekna med stor trafikk, og det stemde, det var mange som var på veg oppover dalen.

Men før eg kom til Setesdalsvegen, var det problem, for det hadde vore ei ulukke på E-39. Siste kilometeren før Brennåsen brukte eg tre kvarter på. Men det er ingen naturlege omkøyringsvegar, så det var bare å smørje seg med tolmod. Etter kvart fekk eg vite grunnen til problema, det hadde vore ein kollisjon ved Farvannet like aust for Brennåsen.

I ettertanken oppover Songdalen måtte eg erkjenne at ein i grunnen må vere glad at det som oftast går godt, det er ganske stor trafikk på vegar som ikkje er tilpassa dagens trafikkbelastning.

Dette var helga med countryfestival på Ose, og nokon kvar kunne verte overraska over byen som hadde grodd opp på Reiårsfossen camping. Det blei sagt det var over 5000 der, og veteranbussar, campingbilar, campingvogner og telt fylte heile området. I det fine veret såg dei ut til å kose seg.

Harpekonserten i Valle kyrkje har eg skrive om tidlegare, så den kan eg hoppe over her. Laurdagen fekk eg i Valle, hyggeleg å treffe kjente både på Motellet og elles. Sjølv om sola steikte i Valle sentrum, var plenen grøn og fin utanfor huset eg bur i, om enn noko skrinn. Og huset skein nymåla mot meg.

Sundag var ein ny opptur med gudsteneste i Hylestad kyrkje. Theis var tilbake frå ferie, men kyrkjelyden var ikkje tilbake, han hadde 16 sjeler å tale til denne dagen. Men det var ein sangglad benk på mannssida som tok del i salmesongen med solide bassar, så om eg hadde gjort opptak til Valle radio, ville ingen tenkt at det var få folk i kyrkja. Eg gjorde ikkje opptak denne sundagen. Offeret var til Norea Radio, eg vonar dei fekk eit godt offer, for dei leverer program til Valle radio kvar veke, utan deira innsats er det vel snaut om vi kunne halde oppe tysdagsprogramma på den måten vi gjer det no.

Etter messa var det kyrkjekaffe utanfor. Vi måtte finne plassar i skuggen, og praten gjekk om mange ting. Diakoniutvalet hadde vore på countryfestivalen og steikt vaflar av femti liter vaffelrøre. I utgangspunktet skulle prostidiakonen vore med, men han vart oppteken på Hægeland i samband med ulukka der dei fleste i ein familie omkom. Difor hadde diakoniutvalet vore utan diakonen på dette prosjektet.

Elles var gamlepresten, Leif Raustøl, innom til messa denne dagen. Han var prest i Valle før Theis kom, og sjølv om det er mange år sidan, trefte han gamle kjende.

Så bar det nedover dalen att. Sjeldan har eg kjørt riksveg 9 med så stor trafikk. Det gjekk i strie straumar både oppover og nedover dalen. Mange skulle heim frå countryfestival, andre hadde sikkert ulike grunnar for å ta på tur. Heldigvis var det fin kjøring, så turen gjekk greitt.

Denne helga var ein opptur. Takk til alle som gjorde den triveleg.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.