Svarvarnuten og May-Brith Ohman Nielsen

Share

Som eg skreiv i går, legg dei no inn fjell i Valle på Wikipedia. I dag kom **Svarvarnuten** som ny artikkel i leksikonet. Den er så kort at eg kan sitere det som står der:

Svarvarnuten (1378 moh) er et fjell i Valle kommune. Det er et av de beste utsiktspunkene i Setesdalsheiene.

«Trauste menn ved Svarvarnuten : en undersøkelse av årsakene til den store oppslutningen om Nasjonal Samling i Setesdal i årene 1933-1945» er en hovedfagsoppgave av May-Brith Ohman Nielsen (UiB, 1989).

Hentet fra « http://no.wikipedia.org/wiki/Svarvarnuten ».

Eg tenkte eg skulle finne ut noko meir om **May-Brith Ohman Nielsen** og tok til å leite på Internett ved hjelp av Google. Då fann eg eit intervju som Vidar Udjus hadde gjort med henne i Fædrelandsvennen 29. mai 2005. Her fortel ho om hovudfagsoppgåva i historie ho skreiv på slutten av 80-talet. På den tida var datamaskinen ny og vart brukt til å telje. Ho talde utbreiing av medlemer i NS rundt om i landet og fann ut at det etter måten var mange i Valle. Tittelen på oppgåva tok ho frå underskrifta NS-medlemene sette under helsingstelegrammet då Vidkun Quisling vart ministerpresident i 1942.

Vidar Udjus spør henne om ho fann ut kvifor det var så mange i Valle. Ho kan då fortelje at partikontoret i Kristiansand dreiv ei svært aktiv verving der dei gjekk frå hus til hus for å rekruttere medlemmer. Dei såg på setesdølane som ur-germanarar, fortel ho.

Seinare har historieinteressa ført May-Brith Ohman Nielsen, som er fødd i 1962, til ei akademisk karriere. Ho har teke doktorgrad med ei avhandling som heiter Jord og ord, der ho studerer Bondepartiet frå 1915 til 1940. No er ho tilsett ved Institutt for historie, Høgskolen i Agder.

Saman med andre har ho skrive Samlagets læreverk i historie, Portal, der ho har ansvar for Noreg etter 1850. Verket hausta storm mellom anna fordi ho ikkje hadde organisert stoffet slik at 2. verdskrig kom som eige kapittel.

Sjølv om ein historieengasjert forfattar altså har hausta storm, er det ingen tvil om at ho har evne til å finne slåande formuleringar og nytte dei til nye føremål. Ikkje mange hadde lagt merke til ei hovudfagsoppgåve i historie om det ikkje var for ein slik slåande tittel.

Svarvarnuten er elles eit populært turmål i Setesdal Vesthei. Her er ei side med bilete frå området: http://tinyurl.com/qmkwh
Trykk på bileta for å gjere dei større. Om det gjev deg lyst på ein fjelltur, så ta med fiskestang og ha ein god tur.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.