Valhall

Share

I Fædrelandsvennen torsdag 27. juli har Bjug Åkre eit interessant innlegg om ungdomshuset Valhall og Valle frilynde ungdomslag.

Bakgrunnen er ein reportasje i Fædrelandsvennen laurdag 25. juli der Johs. Bjørkeli hadde med seg Åsmund Åmlid på gjengrodde stigar. Ni bilete dokumenterte at forfallet var kome lenger enn langt.

Men var det prestane Aune og Amlid som stod bak Valhall? Johs. Bjørkeli seier at utan dei hadde det kanskje ikkje vore noko ungdomshus i Valle. Lenger ute i artikkelen fortel han at prestane drog i gang Valle Frilynte Ungdomslag, og slik oppstod ungdomshuset Valhall.

Bjug Åkre siterer Olav K. Brottveits artikkel i Festskrift til 100-års jubileet for Valle kyrkje frå 1944. Der hetier det at det var lærar Torjus Åkre som skipa det frilynte ungdomslaget og at målet for laget var å venja ungdomen av med drikking og få han til å interessere seg for åndelege hugmål og leva eit vent og godt ungdomsliv. Sjølv om presten støtta det gode føremålet, var det læraren som stod bak oppstarten.

Etter kvart fekk eldsjelene i ungdomslaget bygd ungdomshuset. Den første tida var det både skodespel, bygdekino og dansefestar der, men etter kvart vart det mindre av lagsmøte og skodespel og meir av dans og fest. Johs. Bjørkeli fortel om Åsmund Åmli som både øvde her med dei første banda han skipa og spelte her til dans mange gonger. Han refererer og Magne Rike som fortel om mykje flatfyll på lokalet på 60-talet.

Ingen likar flatfyll, og etter kvart som eldsjelene i det frilynde ungdomslaget vart eldre, vart det sjeldnare og sjeldnare at det var arrangement på Valhall. Dei siste 15 – 20 åra har det stått til forfall. Eit malingsstrøk før kongeferda har ikkje kunna hindre det.

I vår baud kulturkonsulent Hege Sandhaug inn til eit møte om ungdomslaget, sikkert og med sikte på å finne ut kva ein skulle gjere med huset. Kva som kom ut av møtet, veit eg ikkje, men etter det eg høyrde var det vanskeleg å finne styret i ungdomslaget, det var lenge sidan laget hadde vore i drift.

Alt har si tid, heiter eit gamalt ord. Det spørs om ikkje tida for Valhall er over no.

Ein tanke om “Valhall”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.