Statistikk

Share

Først vil eg takke alle som er innom på bloggen. Den er jo knytt til programma i Valle radio. Likevel har eg tenkt at eg ville skrive eit innlegg dagleg sjølv om Valle radio har sommarferie. I dag kom statistikken for juli, og det er opplyftande lesing om ein tenkjer på at statistikk skal syne resultat i tal.

Statistikken til bloggen måler både besøk og sidevisningar. Her er lista med månader der det har vore over tre hundre besøk.

Månad  Besøk

Mai         427
Januar     382
Juli         332
Juni        301

Juli kjem altså på tredjeplass når det gjeld besøk.

Å tolke statistikk er vanskeleg. Eg får til dømes ikkje vite om det er dei same IP-adressane som gjer desse besøka. Likevel vil eg velje å tolke statistikken positivt: Sjølv i ein månad der det ikkje er sendingar i Valle radio, er det i snitt om lag 11 personar som kvar dag er innom og les på bloggen til Valle radio.

Når avisene presenterer opplagstal, likar dei å fortelje at kvar avis vert lesen av fleire personar. Det er vel liten grunn til å tru at det skjer med bloggen i stor utstrekning. Likevel har eg lyst til å seie takk til kvar og ein. Om du formidlar det eg skriv til vener og kjende, er det hyggeleg. Og snart startar ein ny sesong i radioen.