Skattar i Valle 3 – Buda i gjesteromet

Share

Ruth Hamran fortel i artikkelen i Kyrkja på Vaddarhaugen 1844- 1994 at før ein fekk gjesterom i andre etasje, kunne folk sove i loftet. Difor pynta dei med veggbonad i loftet. Eg har tidlegare skrive her på bloggen om to slike teppe. I dag kjem det tredje, som og har motiv frå dei 10. boda. Det er 370 cm langt og viser boda frå nr. 5 til nr. 10 (9 og 10 er slegne saman).

Illustrasjonen til det femte bodet er Kain som slår bror sin, Abel, i hel. Her er det og eit bilete med motiv frå 2. Sam. 20, 8-12:
8 Då dei var komne til den store steinen ved Gibeon, kom Amasa imot dei. Joab bar våpenkappe, og utanpå kappa hadde han eit belte. Til beltet var det fest ei slire med sverd i. Det glei ut og datt ned. 9 Joab sa til Amasa: «Står det bra til med deg, bror?» og tok med høgre handa kring skjegget hans som om han ville kyssa han. 10 Men Amasa tok seg ikkje i vare for sverdet som Joab hadde i den andre handa. Joab stakk han i magen, så innvolen rann ut på marka, og han døydde straks av det eine stikket.

Bibelen er ei realistisk bok, det er bileta på Rygnestadloftet og. Det siste feltet syner til det største bodet i lova frå Matt 22, 37:
«’ Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av alt ditt vit.’ 38 Dette er det største og første bodet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elska nesten din som deg sjølv.’ 40 På desse to boda kviler heile lova og profetane.»

I første feltet av serien ser vi at Moses får lovtavlene. I siste biletet vert lovtavlene tolka.

Ruth Hamran trur at teppa har vore i kyrkja, men så har kome til Rygnestad ved ei endring i kyrkjeromet. På Rygnestad har dei så blitt tekne vare på heilt til vår tid.

Boka til Ruth Hamran kan du låne på Valle folkebibliotek.

I denne artikkelen på bloggen har eg kopiert sitat frå Bibelen. Dei fann eg på http://bibelen.no/