HC Andersen og Knut Hamsun

Share

Av og til oppstår det i livet linjer som skaper ny innsikt og gjev nye perspektiv. Ei slik linje fann eg i dag då eg slo opp på hovudsida til Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside

HC Andersen var fødd 2. april 1805 og døydde 4. august 1875. Den dagen kunne Knut Hamsun feire sin 16-års dag. Om han gjorde det, er ikkje godt å vite, han var for lengst ute i arbeid. Han fekk bare 252 skuledagar og gjekk ikkje på skule etter 1870. Året etter vart han konfirmert, bare 12 år gammal. I 1877 kom den fyrste boka hans, Den Gaadefulde. Då var han 18 år gammal. Boka vart ingen suksess, og etter det flytta han til København og budde der ein periode.

På ulike måtar skapte diktarkunsten deira liv. Eventyrforfattaren og den norske nobelprisvinnaren hadde forteljinga felles, dei kunne fabulere som få andre og utvikle sine litterære figurar slik at ein føler kjennskap til dei, ja, til og med slektskap med dei.

Visst var dei ulike. Men som poetar var dei store, begge to. Les jolesalma til HC Andersen, så ser du det:

Barn Jesus i en Krybbe laae

Af Hans Christian Andersen

Barn Jesus i en Krybbe laae,
Skjøndt Himlen var hans Eie;
Hans Pude her blev Hø og Straa,
Mørkt var det om hans Leie!
Men Stjernen over Huset stod,
Og Oxen kyssed’ Barnets Fod,
Halleluja, Barn Jesus!

Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad,
Ryst af din tunge Smerte,
Et Barn er født i Davids Stad,
Til Trøst for hvert et Hjerte;
Til Barnet vil vi stige ind,
Og blive Børn i Sjæl og Sind.
Halleluja, Barn Jesus!

Hentet fra “http://da.wikisource.org/wiki/Barn_Jesus_i_en_Krybbe_laae”

Hamsuns poesi er ikkje fri enno, så eg vil ikkje sitere Skjærgårdsø direkte på bloggen. Men andre stader på Internett kan du finne diktet, til dømes her: http://home.loqal.no/~pmauseth/skjaergaardsoe09092003.htm

Hamsun vart 92 år gammal og døydde 19. februar 1952.

To kjemper deler denne dagen. Ha ein fin 4. august, du og.