Skattar i Valle 6 – Tusenårsmonumentet

Share

Tusenårsmonumentet i Valle som står på skuleområdet like ved Riksveg 9, er laga av Bjørgulv Bjørgum. Han nytta ei av Bjørgulv Straume sine munnharper som modell og forstørra den opp 50 gonger. Den er laga av
5 mm rustfrie stålplater og er 3,40 m lang og 1,35 cm brei. Munnharpa veg 330 kg, og står oppført i Guiness Rekordbok. Her finn du og bilete. Sjå http://home.no.net/bstraume/hovedside.htm

I Valle radio har me hatt mange program med munnharpe som tema. Som oftast har Jon Melhus vore saman med meg om desse programma, men Bjørgulv Straume og Sigurd Brokke har og vore med. Når munnharpespelarane er i studio, får vi som oftast levande musikk i tillegg til platene dei har med. Det gjev programma ei ekstra nerve.

Hans-Hinrich Thedens, Norsk Folkemusikksamling, UiO, har skrive ein interessant artikkel som han har kalla **Munnharpebølgen**. Sjå www.uio.no/studier/emner/hf/imv/MUS4010/v06/Munnharpebølgen.doc
og om du er interessert i munnharpe, bør du lese den.

Her drøftar han den revitaliseringa som har skjedd. Munnharpa har blitt eit instrument å rekne med på andre stader enn ved utdeling av Spellemannspris og som symbol på bokverket Norsk Musikkhistorie. Gode musikarar og dyktige instrumentmakarar gjekk saman om å skape instrument som møtte dei krav som musikken stilte. Truleg er Valle radio aleine om å ha program som presenterer munnharpa slik me gjer, kanskje me og bør få ein liten lut i denne revitaliseringa.

Denne vekkinga er grunnlaget for tusenårsmonumentet i Valle, og til hausten skal det vere ny festival for munnharpa i bygda vår.

Men om det får eg skrive ein annan gong.