Meir statistikk

Share

I dag blir det ikkje mange linjene på bloggen. Men eg gleder meg over at det har vore over 20.000 sidevisningar no. Nesten kvar dag er det over 10 besøk og gjerne nokre fleire sidevisningar. Tysdag var det 39, så nokon er det som finn glede i det eg skriv.

Eg har hatt som mål å ha ein tekst på bloggen kvar dag kvar månad. I kveld heldt eg på med noko anna og gløymde meg bort. Så tenkte eg at eg skulle klare å skrive ein post før klokka tippa midnatt på serveren, men det gjorde eg ikkje. To minutt over midnatt vart teksten lagra, og då tenkte eg at eg kunne fullføre han med å skrive litt ekstra etterpå.

I løpet av sommaren har skrivinga her på bloggen gjeve grunnlag for mange tankar om program til hausten. Mange folk spør meg om korleis vi i radioen klarar å finne på idear til program. Sjå litt på serien som eg har skrive her på bloggen om skattar i Valle. Så vidt eg veit har ikkje nokon laga program om det som er nemnd der, kanskje med unntak av Tusenårsmonumentet. Så det er nok å ta fatt i. Vonleg blir det ein triveleg radiosesong når vi startar att seinare i august.