Natur med armatur

Share

**”Det er knapt for å oppleve natur med armatur at turistane søkjer til den norske fjellheimen.”**

Dette seier Else Lind Løyland i ein kronikk i Nationen i sommar. Du kan lese den svært lesverdige artikkelen **Kraftlinje i Setesdalsheiane** frå 10. juli 2006 her:
http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/article2187487.ece

Eg har tidlegare her på bloggen teke til orde for at i ei ny tid må Statnett heller legge ein plan for å sanere kraftlinjer som går i luft og legge meir av høgspentnettet i kabel i bakken. Samfunnet vil kreve det etter kvart, det er denne endringa me ser starten på gjennom dei aksjonane som er starta mot dei planlagde luftlinjene.

Dag og Tid har og hatt spalteplass for dette engasjementet. Her er to artiklar:
**Varslar kamp om straumrekninga** 15. juli 2006:
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=796
**Skuldar på forbruksauken** 12. august 2006
http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=817

Avisene melder no at Enoksen vil kome til Brokke for å sjå ved sjølvsyn kva det er folk i Valle og Bykle er opptekne av. Det er godt nytt for alle som har late seg engasjere av denne saka.

Alle som har køyrt frå Valle til Dalen legg merke til kraftlinjene som dominerer den vakre naturen over heia. Det er på tide med ein kamp for å vinne att områda, sjølv om det skulle føre til graving i stor stil.